Vreewijk een levensvatbaar tuindorp

De wijk Vreewijk in Rotterdam-Zuid, schrijft men toe als het grootste tuindorp van Nederland. In zekere zin is dit juist, omdat de oorspronkelijke ontwerpgedachte van deze wijk was gebaseerd op de tuinstadideologie, bedacht door Ebenezer Howard. Bij de verdere vorming van de woonwijk Vreewijk, is echter afgestapt van deze tuinstadprincipes, omdat Vreewijk een onderdeel was van de geplande verstedelijking op Zuid. Dat deze wijk toch nog de naam van tuindorp draagt, komt dus voornamelijk door het groene karakter dat de wijk heeft meegekregen.

Nu, bijna een eeuw later, is zichtbaar dat verschillende buurten van tuindorp Vreewijk niet meer functioneren als aantrekkelijke en levensvatbare woonwijk. Dit heeft te maken met verschillende, veranderende factoren. De auto heeft zijn intrede gedaan binnen het bepalende straatbeeld. Hetzelfde geldt voor de bebouwing, waar een gezin vroeger met 50 m2 prima uit de voeten kon, is hier nu 80-90 m2 voor nodig. Ook zie je dat in de sociale samenstelling er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden van gezinnen naar alleenstaanden. Een ander aspect is de onderlinge verbondenheid tussen de buurten binnen de wijk. Het oude gedeelte bezit de echte kenmerken van een tuindorp, terwijl de later gebouwde woningen meer weg hebben van simpele rijtjes woningen, georiënteerd aan lange straten. 

De signalen zijn van dien aard dat de wijk Vreewijk, nieuwe stedenbouwkundige ingrepen of aanpassingen nodig heeft om een blijvende, aantrekkelijke en levensvatbare woonwijk van Rotterdam te zijn. In deze studie is onderzoek gedaan naar de moderne, hedendaagse werking van een tuinstad. Een zelfstandige, zelfvoorzienende en duurzame woonwijk, die voorziet in de geldende woonbehoeften. Dit model zal echter geen blauwdruk vormen voor een ideale samenleving, dat is ook niet het doel.  

Mijn missie is geweest om de slecht functionerende delen te repareren, met strategische ingrepen, gefundeerd op de nieuwe tuinstad principes met inachtneming van de waarden en kwaliteiten van het huidige tuindorp Vreewijk. Waarbij aandacht is voor duurzaamheid, bewustwording en vorm, maar veel belangrijker, de sociale cohesie.  

Vreewijk een levensvatbaar tuindorp
Vreewijk een levensvatbaar tuindorp
Vreewijk een levensvatbaar tuindorp