Afstudeerwerk

Rudolf van Ee

Voor vele is de Oude Rijn vooral bekend van de dagelijkse verkeersopstoppingen. De rivier is echter veel meer: een fascinerende (werk-)rivier door oer Hollandse landschappen en steden. Aan haar oevers staat circa 350 hectare niet toekomstbestendig bedrijfsterrein. In deze gebieden vindt een traag en ongestuurd transformatieproces plaats, de verschijningsvorm van de Oude Rijn verandert van rauwe werkrivier tot een woonrivier.

Barend Mense

Londen kan de groei van het aantal nieuwe inwoners niet meer aan. Veel mensen trekken naar andere omliggende steden omdat de stad Londen niet in genoeg geschikte nieuwe woningen ontwikkelt op korte termijn.

Stephan Vaal de

De auto heeft sinds zijn opkomst, aan het begin van de twintigste eeuw, voor een grote

verandering gezorgd op verschillende gebieden. Zo ook in de architectuur.  

De auto domineert het straatbeeld door zijn succes. 

Harm Janssen

In 785 na Christus komt Karel de Grote aan de macht in Europa. Hij verbiedt de gebruikelijke vorm van lijkbezorging, cremeren, ten gunste van begraven. Hij hangt het meest populaire geloof in Europa aan, het Christendom, volgens dit geloof is begraven de enige vorm van lijkbezorging. Dit besluit wordt in Nederland gehandhaafd tot de 20e eeuw. Eind 19e eeuw gaan er steeds meer stemmen op, wederom crematie als lijkbezorging in te voeren, vooral uit de medische wereld in het kader van hygiëne. In 1914 wordt het 1e crematorium van Nederland, in Velsen opgeleverd en vind de 1e crematie plaats.

Edwin Veth
De Nederlandse ambassade in Londen gaat verhuizen van het prestigieuze Hyde Park Avenue naar de zuidoever van de Thames binnen de nieuwe stadsontwikkeling, Nine Elms, liggend tussen de districten Vauxhall en Battersea. Het hart van deze ontwikkeling wordt gevormd door de Amerikaanse ambassade, dat als grootste aanjager binnen dit gebied, naam en prestige geeft aan de totale operatie; Embassy Gardens. Het Nederlandse rijk heeft een eigen stuk grond naast het Amerikaanse kavel aangekocht.
Jan Willem Terlouw

Ik kies een nieuw gezichtpunt door niet het (geplande) snelwegtracé maar het direct aangrenzende (stedelijke) landschap (inclusief civiele werken) als een continue intergraal ontwerpvraagstuk te benaderen. In de kern gaat het me om het creëren van samenhang, continuïteit en identiteit tussen het aangrenzende (stedelijke) landschap en de civiele werken.

Martins Duselis
Empty Rosestraat sites has been struggling to contain any function or space, not even mentioning a building since removal of the old railway and construction of the Willemspoor tunnel. Current functions as the Rosepark, Hefpark and parking lot are spaces without its users and are not maintained by “neighborhood eyes”. This project will examine potential and requirements of building above the tunnel, which is based on the theory of O.M. Ungers- Grossform.
Bernard van de Pol

Ideaalstad uit wooncollectieven

Linda van Os

In 2013 kopte de kranten dat vier op de tien Nederlanders zich regelmatig eenzaam voelen en in 2015 dat de helft van de Rotterdamse ouderen zich eenzaam voelen. Eenzaamheid is een gezondheidsprobleem dat voor vele nog een onbespreekbaar thema is, maar in de samenleving is het een groeiend probleem dat vaak wordt onderschat. Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Zo verhoogt het de bloeddruk, het stressniveau en de kans op depressies. Eenzame mensen hebben een hoger risico op overgewicht, slaapstoornissen en te veel alcoholgebruik.

Arthur Meerloo

In de bouwsector groeit het bewustzijn rondom het thema ‘sloop’. Met name richt dit zich op bestaande gebouwen en het restmateriaal dat vrijkomt na de sloop in relatie tot het verkleinen van de milieu-impact. Voor nog te ontwikkelen gebouwen liggen er kansen om de milieu-impact van materialen verder te verkleinen. Als reactie op deze ontwikkeling, geeft dit ontwerp inzicht in hoe ontwerpen vanuit bouwmethodiek resulteert in een architectuur die vooraf rekening houdt met een verkleining van de ecologische footprint tijdens deze sloopfase.

Femke Feenstra

Ze vallen niet op, de gebouwen waarin psychiatrische patiënten worden opgesloten. Geen verhelderende bordjes op de poort met teksten als ‘Wie hier binnengaat, laat alle verstand varen’. Hun namen zijn nietszeggend: Vijverdal, Altrecht, De Gelderse Roos, Yulius. Een roos refereert aan geur, een vijver aan een prettig park, niet aan deuren, eindeloze witte wanden en tomeloze eenzijdigheid. 

John van der Veer

Openheid versterkt de relatie tussen het programma en het omringende landschap en omgekeerd. De mate van openheid, zowel binnen als buiten, wordt bepaald door volumes en bijbehorende tussenruimtes. De openheid in dit gebouw kent vele gradaties, van licht en open in de centrale ruimtes tot ingetogen en geborgen in de kamers van de cliënten.

Katarzyna Nowak

Because of its economic importance and iconic value for the city the emphasis of contemporary museum buildings nowadays often lies on its exterior expression. In my design I will focus on the opposite, its interior, prevailing the context that the museum building creates for artworks and the dialogue it stages for the viewing of art.This project is based on a recent competition for a new museum in Budapest that will combine the Hungarian National Collection with the Ludwig Museum of Contemporary Arts.

Dave Oorschot

"TUSSEN" Forensisch Psychiatrische Afdeling te Brussel. De laatste jaren komen tbs-klinieken regelmatig (slecht) in het nieuws. Zo waren er onder anderen een aantal onttrekkingen van het tbs-systeem en is België in het nieuws geweest doordat daar het systeem pas kort geïntroduceerd is. Dit is voor mij aanleiding geweest om het systeem, de daarbij behorende gebouwen en de maatschappelijke problemen te gebruiken als onderwerp van mijn afstudeeropgave.