Afstudeerwerk

Frank van Leersum

Op 25 november 2012 overleed Simeon ten Holt, Nederlands’ meest bekende componist van minimalistische pianomuziek. 35 jaar geleden brak hij door met het muziekstuk ’Canto Ostinato’, een werk wat velen zou inspireren, motiveren, rust geven en laten mediteren. Zijn muziek wordt meestal uitgevoerd op vier piano’s en wint steeds meer aan populariteit.

Christian Rommelse

Hoe voeden we in de toekomst onze steden met gezond en vers voedsel, dat is de wereldwijde uitdaging die voor ons ligt. De wereldvoedselproductie moet fors toenemen om de verstedelijkende wereldbevolking te kunnen voeden. Het Westland excelleert in voedselproductie. Met hoogwaardige tuinbouw lijkt het Westland alles in huis te hebben om tegemoet te komen aan het voedselvraagstuk en te dienen als voorbeeld voor andere landen.

Joost de Wit

Dit afstudeerproject bevat een strategie voor het verbeteren van de groenstructuur van Rotterdam. Daarbij is de focus gelegd op de Noordrand en in het bijzonder de groengebieden langs de Rotte en de Kralingse Plas.

Christophe Cornille

De Stad Brussel heeft nood aan verdichting. Aan goede structuren die de stad meer kwaliteit geven en die ruimte bieden voor ontwikkeling. ‘InBrusseling Noord-Zuidverbinding’ wil de spoorverbinding doorheen de Vijfhoek die dienst doet op nationaal en internationaal niveau, inzetten op de schaal van de Stad Brussel met goede verbindingen, kwalitatieve openbare ruimte en re-urbanisatie.

Sybren Woudstra

De ambitie van dit afstudeerproject is om een ruimtelijk experimentele en technisch vernieuwende woning voor deze tijd te ontwerpen. Door de tijd heen heeft de woning al vele verschijningsvormen gekend en eens in de zoveel tijd wordt de woning heroverwogen. In de jaren '50 was er bijvoorbeeld het case-study programma in Amerika. Er was een groot tekort aan woningen, het case-study programma moest ervoor zorgen dat een goede woning voor iedereen haalbaar werd.

Wesley Leeman

How to combine the necessity of agricultural modernization with an attractive leisurescape for the metropolitan area of greater Shanghai? A Dutch development strategy for a Chinese productionscape. Chinese agriculture is poised on the verge of an intense program of modernization and sustainable conservation, caused by the exponentially growing spatial pressure from an ever-growing urban population.

Suet Chan

The project is about the Frontier Closed area, the border area between Hong Kong and China. This area spans 28km2 and was established in 1951 by the British colonial government to stop the migration stream from China to Hong Kong in the fifties. It’s closed for visitors and development; only the citizens of the frontier area are allowed entry and small development. This area has been preserved for more than 60 years.

Eef-Jan Boon

Opgave en visie

Sander Westerhout

Het Merwedekanaal anno 2030, de barrièrewerking van het kanaal en zijn omliggende bedrijventerreinen is opgeheven en het water en zijn oevers vormen een nieuw hart in Utrecht West. Het Merwedekanaal als integraal onderdeel met zijn aangrenzende stad. Een kanaal waar je je langs de oevers kan verplaatsen door middel van een herkenbaar netwerk van publieke ruimtes.

Roos Limburg

Yoff Urbain is een stedebouwkundig ontwerp voor een multifunctioneel stadiongebied in een buitenwijk van Dakar, de hoofdstad van Senegal. Het voormalige vissersdorp Yoff is in hoog tempo verstedelijkt tot 140.000 inwoners, inmiddels is open ruimte zeer schaars. Centraal in de wijk gelegen zijn twee terreinen decennia terug met een vooruitziende blik ommuurd tegen de oprukkende bebouwing. Een sportterrein met een voetbalveld en kleine tribunes (30.000m2) en een amper gebruikt bidveld (10.000m2).

Anja Reuvers

De grafische sector is door de eeuwen heen behoorlijk verandert. De geschiedenis van de ambachtelijke technieken is op dit moment alleen in noordoost Nederland te bekijken. Door dit meer over Nederland te verdelen is de kennis voor meer mensen toegankelijk. Rotterdam heeft een aanzuigende kracht voor creatieve. Met drie opleidingen van verschillende niveaus en een nieuwe Master op dit gebied is stad op grafisch niveau goed voorzien. Er is vraag in Rotterdam om de vormgeversindustrie meer te benadrukken en zichtbaar te maken.

Michiel Raats

– Start reading at Maira Bos (Brussels EU/BE – part I)

Hybrid
On this location with challenges and potential we have chosen to develop a hybrid. Not only, as stated before, a hybrid between Union and Brussels, but also in terms of urbanism and architecture -in both spatial and programmatic sense- the project evolves hand in hand. The main theme therefore is connecting: people, functions, neighbourhoods, habits, futures, ...

Stairs of Brussels

Maira Bos

Prologue

Jens Jorritsma

Wat doe je als stedenbouwer als je geen steden meer kunt bouwen? Hoe krijg je in de bestaande stad ontwikkelingen op gang? En wie maakt dan eigenlijk de stad?


'Met water stad maken' probeert op deze vragen antwoord te geven en maakt daarbij gebruik van een actueel thema, de wateropgave. In deze wateropgave liggen kansen voor de stedenbouw om haar werkveld te verbreden.

Jimmy van der Aa

Eindhoven is de Brainportregio van Nederland. Onder de titel ‘Brainport’ scheppen de bedrijven, overheden en kennis- en onderzoeksinstellingen, de zogenaamde ‘triple helix’ een broedplaats voor technologische innovatie. In het kader van Brainport vinden uiteenlopende activiteiten plaats om lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal publiek bij Brainport te betrekken.