Afstudeerwerk

Linda van Os

In 2013 kopte de kranten dat vier op de tien Nederlanders zich regelmatig eenzaam voelen en in 2015 dat de helft van de Rotterdamse ouderen zich eenzaam voelen. Eenzaamheid is een gezondheidsprobleem dat voor vele nog een onbespreekbaar thema is, maar in de samenleving is het een groeiend probleem dat vaak wordt onderschat. Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Zo verhoogt het de bloeddruk, het stressniveau en de kans op depressies. Eenzame mensen hebben een hoger risico op overgewicht, slaapstoornissen en te veel alcoholgebruik.

Arthur Meerloo

In de bouwsector groeit het bewustzijn rondom het thema ‘sloop’. Met name richt dit zich op bestaande gebouwen en het restmateriaal dat vrijkomt na de sloop in relatie tot het verkleinen van de milieu-impact. Voor nog te ontwikkelen gebouwen liggen er kansen om de milieu-impact van materialen verder te verkleinen. Als reactie op deze ontwikkeling, geeft dit ontwerp inzicht in hoe ontwerpen vanuit bouwmethodiek resulteert in een architectuur die vooraf rekening houdt met een verkleining van de ecologische footprint tijdens deze sloopfase.

Femke Feenstra

Ze vallen niet op, de gebouwen waarin psychiatrische patiënten worden opgesloten. Geen verhelderende bordjes op de poort met teksten als ‘Wie hier binnengaat, laat alle verstand varen’. Hun namen zijn nietszeggend: Vijverdal, Altrecht, De Gelderse Roos, Yulius. Een roos refereert aan geur, een vijver aan een prettig park, niet aan deuren, eindeloze witte wanden en tomeloze eenzijdigheid. 

John van der Veer

Openheid versterkt de relatie tussen het programma en het omringende landschap en omgekeerd. De mate van openheid, zowel binnen als buiten, wordt bepaald door volumes en bijbehorende tussenruimtes. De openheid in dit gebouw kent vele gradaties, van licht en open in de centrale ruimtes tot ingetogen en geborgen in de kamers van de cliënten.

Katarzyna Nowak

Because of its economic importance and iconic value for the city the emphasis of contemporary museum buildings nowadays often lies on its exterior expression. In my design I will focus on the opposite, its interior, prevailing the context that the museum building creates for artworks and the dialogue it stages for the viewing of art.This project is based on a recent competition for a new museum in Budapest that will combine the Hungarian National Collection with the Ludwig Museum of Contemporary Arts.

Dave Oorschot

"TUSSEN" Forensisch Psychiatrische Afdeling te Brussel. De laatste jaren komen tbs-klinieken regelmatig (slecht) in het nieuws. Zo waren er onder anderen een aantal onttrekkingen van het tbs-systeem en is België in het nieuws geweest doordat daar het systeem pas kort geïntroduceerd is. Dit is voor mij aanleiding geweest om het systeem, de daarbij behorende gebouwen en de maatschappelijke problemen te gebruiken als onderwerp van mijn afstudeeropgave.

Bertus van Woerden

De gebouwde omgeving bestaat voor een groot deel uit civiel technische objecten die zijn ontworpen vanuit  randvoorwaarden uit de fysische omgeving. Civiele techniek onderscheidt zich van architectuur.  Architectuur richt zich op het ontwerp van ruimtes die geschikt zijn voor menselijk gebruik, en op de minder tastbare menselijke behoefte aan poëtische verwijzingen. Bij het ontwerp van kustverdedigingswerken komen aspecten uit beide vakgebieden samen.

John Nieuwenhuize

Krimpende gemeenschappen hebben te maken met wegtrekkende jongeren (ontgroening) en opdrogende subsidiestromen. Naast de gevolgen voor de woningvoorraad en hiermee samenhangende voorzieningen, komt het (maatschappelijke) voorzieningenaanbod onder druk te staan. Dorpen dreigen in deze ontwikkeling te vervallen tot een verzameling woningen zonder sociale samenhang, door het ontbreken van plaatsen waar bewoners samenkomen. Mijn uitgangshypothese voor dit project was dat het maken van een nieuw soort publieke functie dit gebrek aan samenhang kan doorbreken... Een gebouw om van te houden.

Siu Kin Shek

Door de dichtheid van Hong Kong en de historische noodzaak van de sociale woningbouw zijn verschillende typologieën ontwikkeld. In de ontwikkeling is gezocht naar pragmatische oplossingen. De eerste modellen waren puur gericht op het huisvesten van mensen in de bestaande stedelijke weefsel. Om de snelgroeiende stad te voorzien van voldoende huisvesting werden ontwikkelingsgebieden nabij de stad aangewezen. Let wel deze gebieden waren nog altijd gepland met een hoge dichtheid, vergelijkbaar met de bestaande stad.

Adriaan Corten

Tijdens mijn studie heb ik gezocht naar maatschappelijke vraagstukken om de meerwaarde van het vakgebied te vinden. Hierdoor ben ik gefascineerd geraakt door de herbestemmingsopgave. Momenteel wordt de Architect steeds vaker voor een deel van het ontwikkelingsproces ingezet. Terwijl de kracht van het vakgebied juist ligt in het ondersteunen van het gehele proces en de kritische positie die de ontwerper kan innemen.

Jorinde van der Wal

'Een gebouw kan meerdere identiteiten weerspiegelen zonder dat de eenheid verloren gaat.'

De hypothese is onderzocht door middel van de volgende opgave: het ontwerpen van en brede basisschool voor Freinet - en Vrije school onderwijs. Twee contrasterende gebruikers verweven tot één continue ontwerp, waarbij de individuele identiteit van de gebruikers gehandhaafd blijven. 

Floris Schiferli

Pulspolder. De opkomende crisis van de jaren 30 was aanleiding om een onafhankelijke maakindustrie te introduceren. Een economische tegengewicht van transitomarkt. Een sterk ontwikkelde maakindustrie met goede voorzieningen voor de arbeider. The Captains of industrie en de gemeente Rotterdam hebben in nauwe samenwerking het inmiddels 190 hectare grote bedrijven terrein tussen Schiedam en Rotterdam “ De Spaanse Polder” tot ontwikkeling gebracht.

Jarno Schellenberg

De opgave heb ik bedacht in een periode waarin er alleen werd gesproken over de locatie van de nieuwe Kuip. De opgave die ik mijzelf heb gesteld is het onderzoeken van de potentie van het bouwwerk ‘de Kuip’. Het wonen heb ik daarbij als middel gebruikt, omdat dit voor iedereen herkenbaar is. Gaande weg heeft de discussie over de Kuip zich in een rap tempo ontwikkeld. Van nieuwbouw is de discussie gekanteld naar vernieuwbouw. Mijn opgave tot het omvormen naar een woongebouw, is daarmee misschien minder relevant geworden.

Esther van Liempd

De opgave bestaat uit het ontwerpen van het kunstencluster ArtA in Arnhem.

Het filmtheater (FFA) en het Arnhems museum (MA) vormen samen het

kunstencluster ArtA. Belangrijk uitgangspunt voor het kunstencluster, is de

stedelijke verbinding tussen Noord en Zuid Arnhem en een verregaande

Jürgen Maurer

Een ziekenhuis: er is geen gebouw dat een sterkere beleving oproept. Voor de patiënt is er stress en onzekerheid over zijn of haar gezondheid. De medewerker wil deze patiënten geruststellen en tegelijkertijd zijn werk optimaal kunnen uitvoeren. De complexiteit van deze belevingen leidt bij mij tot fascinatie en daagt mij uit om door middel van architectuur de voorwaarden te scheppen voor een optimale omgeving voor al deze menselijke interactie.