Atelierwerk

Max Nossin

Met zowel het PvE van “Casa das Canoas – Niemeyer” als het vormgevingsprincipe doordringen/doorsnijden in mijn achterhoofd, heb ik een ontwerp gemaakt voor een nieuwe woning in het centrum van Rotterdam.

Om tot het ontwerp te komen, ben ik allereerst de breedte van de betekenis van de woorden doordringen/doorsnijden gaan onderzoeken. Dit stelde mij in staat om dit vormgevingsprincipe op verschillende schaalniveaus terug te laten keren in de woning. Het belangrijkste uitgangspunt was hierbij dat de aantasting een uniek-gunstig effect had op de leefbaarheid.

Max Nossin

Aan de hand van een object dat mij heel dierbaar is, ben ik onderzoek gaan doen naar de vervallen Sodafabriek in Schiedam. Door de kwaliteiten van het gebouw steeds beter te gaan begrijpen, ben ik geinspireerd geraakt om in een van de ruimtes een ballon te ontwerpen die zich op warme dagen laat opblazen door natuurlijk opstijgende lucht.

Amber Peters

First, let’s get back to the history of the city of Genova. Because, history will always repeat.. In 1097 Genova emerged as an independent citystate, the commune. In this time eight powerful families ruled the city. Each family had his own “city square” in Genova. This square was an independent part of the city itself, functioned like a real single city. Between the different families were a lot of fights but in general the republic was run like a big business affair. This business, especially the banking, was one of the strongest fundings of Genova.

Michelle Kox

ATELIER SHORT STAY 

Herbestemming van de Marconi torens, benaderd vanuit een cinematisch perspectief 

Het atelier startte met het vormen van atmosferen. Al snel groeide het idee van een gelaagde entree naar de kamers, perspectivische vervorming van ruimte en het gebruik van spiegelende materialen voor de weerkaatsing van licht. 

Maxim Alexander Melching

Mijn eerste atelier stedenbouw op de academie is: ‘Hoogvliet, Doorsnede van een New Town’. Dit atelier bestaat uit het ontwerpen van 100 woningen met een parkeernorm van 1,7. Deze ontwerpopgave vind plaats op een drietal verschillende locaties binnen de satellietstad Hoogvliet.

Koen van den Dungen

Een moderne villa in Rotterdam, ontstaan uit drie gegeven ahndvaten; het vormconcept 'vouwen', het architectonische element 'de trap' en het plan van eisen van Haus baba, ontworpen door Mart Stam.

Koen van den Dungen

''a gradual ascent from the pilotis, creating totally different sensations than those felt when climbing stairs. A staircase seperates one floor from another; a ramp links them together''

-Le Corbusier-

Tijdens het onderzoek naar de Sodafabriek is duidelijk geworden dat de productie van soda zijn littekens heeft achtergelaten in de materialen. deze littekens zijn een combinatie van texturen die het verhaal van de sodafabriek vertellen. Ik vind het belangrijk dat het gebaar er voor zorgt dat deze texturen getoond worden aan de bezoekers.

Casper van Leeuwen

To make sure that there is a great relationship with the historical city I designed a huge welcoming slope that invites people from a far distance by its physical appearance. To make it easy to reach the pier by foot I introduced a new pedestrians bridge from the boulevard that is created in the end of the 20th century.

Piet Scholten

De opdracht was hier om een woonhuis te ontwerpen met een bepaald vormgevingsprincipe. 

Mijn vormgevingsprincipe was ‘weven’.

 

Weven houdt in dat er drie of meer elementen onder een zekere hoek om elkaar heen slaan. 

Piet Scholten

Toen ik deze rechtlijnig vormgegeven ruimte, tussen twee gebouwen, betrad viel mij de chaos op. Chaos van objecten die in de ruimte stonden, hingen en van gevel naar gevel lopen.

Het raster van de hoge pui benadrukte de ogenschijnlijke rechtlijnigheid van de ruimte. Ondanks dat er veel licht naar binnen treed door deze pui, is het er toch erg donker. De objecten blokkeren het licht namelijk.

Nick Tettero

Het programma van het Row House van Tadao Ando, het vormingsprincipe verbinden en de locatie aan de Snellinckstraat te Rotterdam zijn de ingrediënten geweest voor het ontwerp.

Nick Tettero

De Sodafabriek is ontstaan door de koppeling van twee pakhuizen. Dit heeft geresulteerd in een nauwe, donkere tussenzone, welke enkel als functionele ruimte dient voor interne logistiek. Door het amoveren van de later toegevoegde kopgevels, de vloeren en het dak in de tussenruimte, worden de twee pakhuizen in de meest letterlijke zin van elkaar ontkoppeld.

Lisa van der Slot

Hoogvliet is ontworpen als satellietstad: gebouwd in tijd van woningnood, voor een homogene bevolkingsgroep met behulp van gestandaardiseerde bouwtechnieken. De nieuwe bewoners vonden het een geweldige plaats om te wonen, ruime woningen en veel groen.

Jasper van der Ven

Threw history we can see that the machine had a very big influence on the architecture and our living environment. Especially in the harbour cities worldwide. These buildings where designed for the logistic efficiency of the product and located close by the city centre. Architecture still had a symbolic representative meaning and People could see how goods where shipped in, stored and directly sold on the market under the Ripa.

bram van Ooijen

De Flevopolder het land van water, energie en landbouw. De provincie Flevoland  herbergt de grootste zoetwatervoorraad van Nederland, de hoogste teelt opbrengsten uit landbouwoogsten en produceert maar liefst 70% van haar energie duurzaam, een ongeëvenaard hoog percentage. Tegelijkertijd daalt het aantal banen in deze drie topsectoren de afgelopen jaren drastisch. De drie thema’s beslaan samen maar liefst 85% van het totale oppervlak van de provincie.