Atelierwerk

david verdonk

Streetwise Berlin -  In dit atelier wordt een ontwerp gemaakt in de wijk Prenzlauerberg. dat in het tweede deel van het atelier op een rotterdam locatie wordt ingepast.  Op de locatie bevindt zich een door wijkbewoners geïnitieerd speelpark met aangrenzend een school en een gymzaal. In de wijk Prenzlauerberg zie dat steeds meer van deze speelplaatsen en wijkprogramma's  verdwijnen. met het idee van de dakstraat probeer ik een oplossing aan te dragen om deze programma’s te behouden en in de wijk toch op een slimme wijze te verdichten.

david verdonk

Huis voor een schrijver

Na jaren in het buitenland te hebben gewoond heeft de schijver besloten op weer terug naar Nederland te verhuizen. De schrijver is op zoek naar een woon- en werkplaats.

Zijn huidige woonhuis in Italie aan de Middelandse zeekust gaf hem de rust en inspiratie om te kunnen schrijven.
Op de momenten dat de schrijver geen inspiratie kon vinden pakte hij de boot en ging varen langs de rotsen aan de kust.

david verdonk

Grand café | Rustpunt

“De Rotterdamse Blaak, op de zaterdag en de dinsdag wanneer de markt plaats vindt fungeert de blaak als het centrum van de stad. Een plek waar alle inkomenslagen, etniciteiten en leefttijden samenkomen. “

Op de marktdagen  zijn er echter weinig plekken waar mensen samen kunnen komen. De weinige plekken die er zijn, zijn de terrassen van cafes waar betaald moet worden voor een hapje en een drankje.
De markt  is voor vele mensen ook een sociale gelegenheid een plek waar mensen eens per week elkaar ontmoeten. tijdens het boodschapplen doen.

Rémy Konings

Ten midden van de hovenbebouwing van Prenzlauer berg bevindt zich een braakliggend terrein dat in gebruik genomen is door de buurtbewoners. Dit is de planlocatie voor de eerste ontwerpopgave, de opdracht: “verdicht!”

De tweede ontwerpopgave luidt: implementeer het plan op een locatie in Rotterdam: wijkpark oude westen.

Ruud van Leeuwen

De kanaalzone is een voornamelijk industriële zone dwars door Brussel. De gevestigde bedrijvigheid trekt echter langzaam weg naar andere delen van de stad waardoor er grote gaten ontstaan in het stedelijk weefsel. Deze wegtrekkende industrie geeft echter veel potentie en biedt bij uitstek kansen voor binnenstedelijke transformatie. 

Dennie Perdok

Het ontwerp is geïnspireerd op de Trinity college in de Engelse stad Cambridge. Lange zichtassen zijn gesitueerd op belangrijke functies binnen het blok. Deze vormen een logische route.

Job Kerklaan

De weg naar geestelijke leegte. Een woning voor Karel Appel. Een woning ontwerpen voor een extreme expressionist, voor een kunstenaar met een eigen, eigenwijze kijk op de wereld. Die afstand van kleinburgerlijkheid neemt en continue verandering zoekt. Hij moet er kunnen werken, discussiëren, kunnen leven. Appel heeft rust nodig, geestelijke rust, voor het maken van zijn kunst, zijn schreeuw, zijn naakt, vol met metaforische beelden en figuren die de vitaliteit de vergankelijkheid en de verscheurde mens weergeven.

Paul van den Bergh

Scholen, onderwijsconcepten en leeromgevingen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Een belangrijke recente ontwikkeling in onderwijsland is de intrede van de Steve Jobs School, ook wel Ipad school genoemd. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk dat leerlingen meer routineklussen thuis kunnen doen, waardoor de vraag naar klassikale reken- en taallessen zal verminderen. Aan de andere kant doet de greep naar digitale middelen, zowel binnen als buiten het onderwijs, het verlangen versterken naar ownership en vakmanschap.

Niek van der Putten

Mijn opdrachtgever voor het Groot Stedelijk Huis was Gordon Matta Clark, een Architect / Kunstenaar die eind jaren 70 helaas is overleden. Nu zul je denken, een huis ontwerpen voor een architect, dat is een lastige opdracht. Dat klopt, dat is inderdaad lastig. Maar wat het nog lastiger maakt is dat Matta Clark geen gebouwen tot stand liet komen, maar deze juist bewerkte door er in te zagen en hakken. JA! Mooi is dat zeg! Ontwerp je een woning voor de beste man en dan bestaat de kans dat hij de week erop een gat in de gevel gaat maken.

Jeffrey Reule

Christian Dior is een van de grootste op aarde in de modeindustrie. Hij is een van de grondleggers voor de mode die we nu nog steeds zien. Christian Dior, welke zijn weg vindt in de glamourwereld vanmodeshows en feestjes. Dior was de eerste die om de zes maanden zijn collectie vernieuwde. Hij werd meestal beschreven als een onzekere provinciale man met een zeer beleefd en bescheiden karakter. Twee keer in het jaar stak zijn onzekerheid de kop op, vlak voor de nieuwe collectie.

Dennis Berger

De brede school “Bloks” staat in de wijk Mariahoeve te Den Haag. De brede school wordt omsloten door de straat Diamanthorst, Onyxhorst en het park De Horst. Het programma bezit een basisschool De Vuurvlinder, Centrum jeugd en gezin (CJG), kinderopvang en een gymzaal. Het kavel is 3400 vierkante meter en het programma is totaal 3500 vierkante meter bruto vloeroppervlak.

Anneke Heins
Het plan betreft een voorstel voor de bouw van een bredeschool, bestaande uit een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basisschool, buitenschoolse opvang, gymzaal en een Centrum voor Jeugd en Gezin, op de huidige locatie van de kruispuntkerk te Den Haag. Deze kerk ligt in de wijk Mariahoeve. Een wijk in het noordoosten van Den Haag. De naam van de wijk herinnert aan de boerderij Mariahoeve en wordt gekenmerkt door een rechtlijnige hoofstructuur die de wijk in zes buurten opsplitst.
Emma Westerduin

VN chef Banki Moon vraagt de aandacht voor de gezondheid voor de stadsbewoner. Chronische ziekte door slecht voedsel staat in de top van doodsorzaken. Hierbij pleit hij voor gezond voedsel in de stad. Aan dit probleem liggen drie punten ten grondslag: Urbanisatie, globalisering van de mark en de bijhorende markeconomie en verandering van de landbouw.Het voedselstelsel is een product van het systeem waarnaar we leven. Een systeem dat gebouwd is op economische belangen en op eindige grondstoffen. 

Michael van der Keur

Hoe ontwerp je een woning, vier muren en één dak voor iemand die eigenlijk helemaal niet binnen die muren wilt zijn? Iemand die veel liever buiten is om naar de beestjes en de planten te kunnen kijken. 

Peter Lommert

Brussel is ontstaan op een heuvel aan de rivier de Zenne. Langzamerhand groeide het aantal inwoners die beschermd werden door verdedigingsmuren. Om de stad binnen te komen moest je door diverse poorten.  Op deze plek was de Ninoofsepoort gesitueerd. Handel werd rond deze poort gedreven op verschillende open plekken waarvan de Ninoofseplein een restant is.