Atelierwerk

Jasper van der Ven

Threw history we can see that the machine had a very big influence on the architecture and our living environment. Especially in the harbour cities worldwide. These buildings where designed for the logistic efficiency of the product and located close by the city centre. Architecture still had a symbolic representative meaning and People could see how goods where shipped in, stored and directly sold on the market under the Ripa.

bram van Ooijen

De Flevopolder het land van water, energie en landbouw. De provincie Flevoland  herbergt de grootste zoetwatervoorraad van Nederland, de hoogste teelt opbrengsten uit landbouwoogsten en produceert maar liefst 70% van haar energie duurzaam, een ongeëvenaard hoog percentage. Tegelijkertijd daalt het aantal banen in deze drie topsectoren de afgelopen jaren drastisch. De drie thema’s beslaan samen maar liefst 85% van het totale oppervlak van de provincie.

Umut Turkmen

Oxymoron
Voor het ontwerp van een woonhuis met atelier aan de Snellinckstraat in Rotterdam is de vormgevingsprincipe oxymoron toegepast.

Umut Turkmen

Schiedam, Sodafabriek Makkerstraat

Jeroen Turenhout

Het Metropolitan Hotel, een ode aan de Marconitorens

 

Thom Pegman

Een transformatieopgave waarbij de Rotterdamse Marconitorens de bestaande basis vormen. De overspanning van de vloeren verloopt van kern tot gevel waardoor een vrije indeelbaarheid binnen de plattegronden ontstaat. Tijdens deze ontwerpopgave wordt het proces op een vernieuwende manier bewandeld. De werkzaamheden en terugkoppeling op het ontwerp worden uitgevoerd vanuit een cinematisch perspectief. De vraag: Kunnen we architectuur lezen als cinema en kunnen we film als architectuur zien? 

Francesco Catanese

Een transformatie van de Marconietorens te Rotterdam, naar een autarkisch hotel. Een ontwerp -  vastgelegd middels film- waarin beleving en sfeer bepalend zijn. De vormgeving is zodanig ontworpen dat de reiziger in het hotel, onderworpen wordt aan het benauwende karakter van isolement. Het gevoel waar de short stayer hedendaags niet aan kan ontkomen.

Jeffrey Ouwens

De opdracht was de Maronitorens te transformeren naar een hotel dat in zichzelf een eigen wereld is. Dit door middel van technieken die worden gebruikt in het maken van films. Er zijn heel veel maquettes gemaakt waarbij het voornamelijk ging om sfeer. Uiteindelijk moest er van deze maquettes een film gemaakt worden die een verhaal vertelt waarin het ontwerp wordt uitgelegd / wordt laten zien hoe het ontwerp werkt.

Mijn ontwerp is een spannend geheel geworden met donkere ruimtes waarin op een strakke manier via licht sfeer wordt aangebracht.

Saskia Kok

De Noordoostpolder kampt met leegstand.
42 procent van de agrarische bebouwing staat in 2030 leeg. Er wordt verwacht dat de komende jaren zo’n 24.000 boeren stoppen met hun werkzaamheden, waardoor hun vastgoed leeg achterblijft op het platteland. De verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven overstijgt daarmee zelfs die van kantoren of winkels in heel Nederland.

Marco Overwijk

Een film over de verticale relatie van een hotel.

De hotel beleving, vaak gekenmerkt door rijen deuren geschakkeld aan een stelsel van gangen. Vaak draait het meer om de routing dan de ruimtelijke beleving van deze gang. Terwijl de gang juist zo belangrijk is in een hotel. Door de gang belangrijk te maken kun je ook over zijn gebruik nadenken. Routing kan dan in contact komen met ontmoeten en op dat vlak kan een gang intressant worden.

Wander Hendriks

Van agrarische machine tot vitaal natuurgebied

In het project worden de Oostvaarders plassen met de Veluwe verbonden, middels een nieuw natuurgebied. De gronden waar in de toekomst landbouw lastig wordt in verband met grondverzakking worden overgegeven aan de natuur om kansen te creëren voor de drie grote omliggende steden; Almere, Lelystad en Zeewolde. Daarnaast wordt de bestaande landbouw opgewaardeerd middels de biodiversiteit die de verbinding met zich meebrengt.

Selma Atic

De Blaak-Westblaak is een van de hoofdslagaders van het Rotterdamse wegennet. Het gebied is kenmerkend voor de naoorlogse stedenbouw. De Blaak heeft een straatbreedte die varieert van 50 tot 70 meter.

Job Kerklaan

-fragment uit de projectomschrijving- volledige samenvatting in de bijlage als afbeelding

Florentine van der Vaart

In de Marconitorens kun je je heel klein voelen door de grootsheid van het exterieur én het interieur. Ik vind het daarom van belang om richting te geven aan de hotelgasten. Aan de andere kant is de grootsheid een kans om geen hokjes te maken, maar een afwisseling van afgesloten ruimtes en open plekken. Een hotel vraagt om plekken voor ontmoeting en beweging én ruimtes om je terug te kunnen trekken. En zo ontwierp ik de uiteindelijke doosjes als knusse, warme ruimtes op de grote en harde verdiepingen om contrast te maken.

Michael Herfst

Centraal gelegen tussen de Benelux-tunnel en de Erasmusbrug, op de kruising van de Tjalklaan, Schiedamseweg, Methenesserweg en de Vierhavenstraat, op de rand vanRotterdam en Schiedam staan ze dan de drie witte Marconitorens. De torens zijn een herkenbaar beeld binnen Rotterdam, stammend uit een tijd waar Rotterdam nog niet vol stond met hoogbouw. Vanaf grote hoogte is ook het contrast in het gebied te zien, industrie, grote infrastructuren welke samen komen dicht tegen de woonwijken. Op de kop van deze industrie, woonwijken de drie toren, wat gaan we hiermee doen?