Atelierwerk

Kaj Paulus

Geïnspireerd op het gelaagdheid van het moeder gebouw, het Akragon ontworpen door Huig Aart Maaskant, herleid dit parasitair ontwerp naar de natuur. Een zwam is een parasitaire verschijning wat een symbiotische relatie aan gaat met de gastheer/ gastvrouw. De gastheer/ gastvrouw wordt hierdoor sterker in de overlevingskans binnen hun huidige omgeving. Door de monotone en rigide structuur van het Akragon gebouw te doorbreken, zal het Akragon in zijn of haar omgeving weer overleven.

Jason Oosterman

Het atelier Representatie & Ritueel een zoektocht naar een gepaste en nieuwe sequentie voor de begraafplaats Westerveld te Driehuis, Doormiddel van een introductie van nieuwe paviljoens. Door de gedurende zeven weken heen ben ik tot een anti-perspectief gekomen, waarin de ontworpen sequentie naar voren moest komen.

Jason Oosterman

Een parasiet: Een organisme dat zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer

Tom Eichler

Een stedenbouwkundig plan dat haar aanwezige kwaliteiten inzet voor een nieuwe toekomst van een zeer gebarricadeerd gebied. Een combinatie van wonen, werken en recreëeren en het terug brengen en accentueren van historische kwaliteiten. Dit om de nood aan woningen, weinige groen en drukte in de binnnenstad op te vangen.

Dylan van Wel

Oostplein, Rotterdam. Cyberaanvallen op de computersystemen van nutsbedrijven hebben gezorgd voor het onregelmatig en langdurig uitvallen van elektriciteits-,  gas- en watertoevoer. Ook de niet weg te denken voorzieningen als het rioleringssysteem, en dataverbinding vallen hierdoor buiten gebruik. Het openbaar vervoer ligt plat. Bedrijven gaan failliet en mensen verliezen hun baan. Huizen zijn niet meer te verwarmen, er is een tekort aan water en het eten raakt schaars. Vuilnis en criminaliteit worden steeds meer aanwezig in de straten.

Michelle Kox

My design offers affordable houses in a secluded, serene atmosphere that blends in with its surroundings without wasting valuable space.

I started with analyzing Peabody Mansion, it was centered around two geometrical courtyards. The estate was an island of order and light in the surrounding neighbourhood. Peabody was set op very spacious. Nowadays, square meters have become more expensive than ever in the city of London. This makes houses that are both affordable and comfortable very rare.  

Sharmila Nasheed

 

Want to see the movie made with models?

Watch it here and enjoy,        https://vimeo.com/156332707

Sharmila Nasheed

Rotterdam 2020, de stad staat in brand. Door een onbekende oorzaak is er een gat in de ozonlaag ontstaan. Oostplein is veranderd in een woestijn achtig gebied.Bomen zijn verbrand, dieren hebben het gebied verlaten en de mens kan hier onder deze omstandigheden niet leven. Gedurende de ochtend en avond zijn de gemeten temperaturen 30˚ Celsius. In de middag, op het heetst van de dag liggen de temperaturen rond de 60 ˚ Celsius. Dat we dit zouden meemaken op Oostplein in Rotterdam hadden we niet kunnen voorzien.

Jason Broekhuizen

Bij het ontwerp van het begrafenisritueel staat het humanisme centraal, een overtuiging ontwikkeld door de mens waarbij de natuur en de mens een sterke verbinding hebben. Bij het Humanisme wordt de oorsprong van de mens niet gezocht in een andere bron, maar vanuit zichzelf. Dit staat haaks op de meeste andere overtuigingen waar altijd een hogere macht ‘god’ de mens heeft geschapen. Het humanisme is vooral groot geworden tijdens de Italiaanse renaissance, de verlichting.

Harmen van der Wilt

In de media was ten tijde van de start van dit atelier aandacht voor de ouders van doodgeborenen en voor doodgeboorte in zijn algemeenheid. Dit kwam mede door een zin uit het Bevolkingsregister die was komen bovendrijven: "Komt een kind doodgeboren ter wereld dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan", zo staat er letterlijk in de wet. Een dergelijke formulering helpt niet erg bij het verdriet van de ouders. Daarom is er in dit atelier gepoogd een rouwritueel te ontwikkelen voor de achtergebleven ouders van een doodgeborene.

Harmen van der Wilt

Een verkenning van het thema Tektoniek middels intensief modelonderzoek.

Doordat de opgave zodanig was ingericht dat er iedere bijeenkomst een specifiek aspect (ruimtelijkheid, constructie, detail, etc.) werd behandelt, is in korte tijd een doortimmerd ontwerp ontstaan.
Ieder aspect is gevat in een model met een specifieke schaal. De modellen zijn zowel uitkomst van een studie naar een specifiek onderdeel, alsook richtinggevend naar het eindmodel. Naast het maken was ook het observeren een wezenlijk onderdeel van de opdracht.

Marinda Verschoor

Voor het atelier Representatie & Ritueel ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe manier om architectonische ruimte te representeren. Inspiratie tijdens deze zoektocht waren de middeleeuwse schilderijen waarbij het realistische perspectief, zoals we die vandaag kennen, nog niet werd toegepast.

Marinda Verschoor

Voor het atelier tektoniek kregen we de opdracht een parasiet te ontwerpen voor aan het Akragon gebouw. De functie van de parasiet is een yoga-studio. Tektoniek is de leer van architectonische vormgeving in relatie met constructie, techniek en beleving. 

Madelon Pluis

Brussel is op zoek naar een verdichtingsstrategie binnen haar eigen grenzen, omdat ze een bevolkingsgroei verwachten van 170.000 inwoners tot 2040. Dit is ter grootte van de stad Nijmegen. Het gebied rondom de kanaalzone is erg in opkomst.