Atelierwerk

Anna Cecilia Miedema

De locatie van dit nagelhuis is aan de Pompenburg te Rotterdam, nabij de Hofplein, langs het spoor tussen Rotterdam en Dordrecht. Het oude “Driehoekspunt” van Rotterdam met de Delftsepoort , de plek van de voormalige spoorstation Hofplein Rotterdam. Voor de oorlog dé uitgangsplek van Rotterdam.

Arthur Meerloo

In this study I searched for a way to use the sun as a design tool to let the building grow itself towards the optimal solar orientation. Building a steep slope with apartments is one way to go, but I choose for a very common shape that fits in the urban context of Rotterdam. As a starting point I used the closed building block. It fits in the urban fabric and does not enhance any further problems while solving it’s own. This design should be repeatable throughout the entire city.

Dennie Perdok

Sinds hun verschijning in de middeleeuwen en de renaissance hebben bibliotheken bijgedragen aan het imago van de stad.

Gebouwd op pleinen en langs lanen en ontworpen als oriëntatiepunten namen ze altijd een centrale positie in het stedelijke publieke leven.

Dennie Perdok

De basis voor het ontwerp zijn terug te vinden in de inspiraties van Licht, Kleur en Waarneming, maar ook de fascinatie van James Turrell voor ruimte en astrologie zijn uitgangspunten van deze woning.

Siu Kin Shek

Het huidige Albeda, voormalig OGEM, gebouw aan de Mathenesserlaan te Rotterdam word binnen deze opgave getransformeerd in een woongebouw. Met de opgave woningen te ontwerpen van 100 tot 150 vierkante meter is het ontwerp gericht op young urban professional’s, jonge gezinnen en mensen voor hun pensioen (senioren).

Siu Kin Shek

Maatschappelijk vastgoed en Genius Loci stonden “centraal” binnen dit ontwerp.
Wat is de ziel van deze plek?

Peter Lommert

 

De Nederlandse stad Delft heeft verschillende openbare ruimtes. Tijdens dit atelier heb ik op drie plekken verschillend programma toegevoegd die recht doet aan zijn omgeving.

De eerste plek ligt net buiten de gemeente Delft in Den Hoorn aan de Hoornsekade . Tuinders hebben een lange geschiedenis in dit gebied.  De combinatie van wonen aan het lint in een tuinderswoning in een groene omgeving doet recht aan het verleden van de plek. Maar deze bied een aantrekkelijke woonomgeving voor gezinnen en starters op de woningmarkt. 

Peter Lommert

De Uilebomen wordt tot het centrum van Den Haag gerekend.

In het verleden lag het gebied van de huidige Uilebomen zowel binnen als buiten de gracht. Door de tijd heen werd Den Haag verbonden met het landelijke spoornet en wegennet. Hierdoor vormen deze infrastructurele netwerken een "barriere" voor de buurt met de rest van het centrum.

Leonard Nieuwenhuijse

 

Het huidige ministerie van buitenlandse zaken bestaat uit een structuralistisch gebouw met een diagonaal 7200mm stramien. Het gebouw bestaat uit 4 armen die aan elkaar gekoppeld worden door een kern. De ‘armen’ bestaan uit een dubbel stramien van 7200 mm. De afwijking hierop is de kern die als een kolos in het midden ligt. Door deze te verwijderen ontstaan 4 zelfstandige ‘armen’ die zo ook vanaf maaiveld herkenbaar worden.

Saskia Kok

De vrijdenker neemt een duidelijke extroverte houding aan tegenover de gesloten jaren ‘70 woningen, die als kleine dorpjes op zich gesitueerd zijn in de omgeving. Ze zouden staan voor gezelligheid en kleinschaligheid. Het zou sfeer moeten brengen in het centrum van Rotterdam als reactie op het zakelijke Weena. Het zijn eerder naar binnen gekeerde enclaves die zich afscheiden van de buitenwereld.

Esther Kats

De opgave van dit atelier lag in het zoeken van nieuwe verbindingen in de stad. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw circuit en kansen om de bestaande stedelijke structuur beter in te vullen. Na een eerste verkenning werd duidelijk dat - in het gebied direct langs de Coolsingel - de woonfunctie grotendeels ontbreekt. Daarnaast is deze omgeving erg ‘hard’ - veel steen, beton en verhardingen. De kern van de ontwerpopgave werd daarmee om de twee ontbrekende elementen - wonen en groen - terug te brengen in dit gedeelte.

Casper van Leeuwen

 

 

 

 

 

Nagelhuis

 

 

Benno van Luttikhuizen

LOCATIE

John Nieuwenhuize

Het ministerie van Buitenlansde zaken aan de Bezuidenhoutseweg te Den Haag komt binnen afzienbare termijn leeg te staan, een nieuwe eigenaar of functie is vooralsnog niet bekend. Het gebouw, naar een ontwerp van de strukturalistisch architect Dick Apon uit de eind jaren 70 is een bijzonder en expressief gebouw. Ondanks zijn omvang, zo'n 100.000 m2, is in het ontwerp getracht om het gebouw stedenbouwkundig zo klein mogelijk te laten lijken, door de een getrapte bovenbouw in structuur te maken die langzaam steeds verder terugligt.