Atelierwerk

Ruud van Leeuwen

De kanaalzone is een voornamelijk industriële zone dwars door Brussel. De gevestigde bedrijvigheid trekt echter langzaam weg naar andere delen van de stad waardoor er grote gaten ontstaan in het stedelijk weefsel. Deze wegtrekkende industrie geeft echter veel potentie en biedt bij uitstek kansen voor binnenstedelijke transformatie. 

 

Dennie Perdok

Het ontwerp is geïnspireerd op de Trinity college in de Engelse stad Cambridge. Lange zichtassen zijn gesitueerd op belangrijke functies binnen het blok. Deze vormen een logische route.

Job Kerklaan

De weg naar geestelijke leegte. Leefruimte voor Karel Appel

Paul van den Bergh

Scholen, onderwijsconcepten en leeromgevingen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Een belangrijke recente ontwikkeling in onderwijsland is de intrede van de Steve Jobs School, ook wel Ipad school genoemd. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk dat leerlingen meer routineklussen thuis kunnen doen, waardoor de vraag naar klassikale reken- en taallessen zal verminderen. Aan de andere kant doet de greep naar digitale middelen, zowel binnen als buiten het onderwijs, het verlangen versterken naar ownership en vakmanschap.

Niek van der Putten

Mijn opdrachtgever voor het Groot Stedelijk Huis was Gordon Matta Clark, een Architect / Kunstenaar die eind jaren 70 helaas is overleden. Nu zul je denken, een huis ontwerpen voor een architect, dat is een lastige opdracht. Dat klopt, dat is inderdaad lastig. Maar wat het nog lastiger maakt is dat Matta Clark geen gebouwen tot stand liet komen, maar deze juist bewerkte door er in te zagen en hakken. JA! Mooi is dat zeg! Ontwerp je een woning voor de beste man en dan bestaat de kans dat hij de week erop een gat in de gevel gaat maken.

Jeffrey Reule

Christian Dior is een van de grootste op aarde in de modeindustrie. Hij is een van de grondleggers voor de mode die we nu nog steeds zien. Christian Dior, welke zijn weg vindt in de glamourwereld vanmodeshows en feestjes. Dior was de eerste die om de zes maanden zijn collectie vernieuwde. Hij werd meestal beschreven als een onzekere provinciale man met een zeer beleefd en bescheiden karakter. Twee keer in het jaar stak zijn onzekerheid de kop op, vlak voor de nieuwe collectie.

Dennis Berger

De brede school “Bloks” staat in de wijk Mariahoeve te Den Haag. De brede school wordt omsloten door de straat Diamanthorst, Onyxhorst en het park De Horst. Het programma bezit een basisschool De Vuurvlinder, Centrum jeugd en gezin (CJG), kinderopvang en een gymzaal. Het kavel is 3400 vierkante meter en het programma is totaal 3500 vierkante meter bruto vloeroppervlak.

Anneke Heins
Het plan betreft een voorstel voor de bouw van een bredeschool, bestaande uit een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basisschool, buitenschoolse opvang, gymzaal en een Centrum voor Jeugd en Gezin, op de huidige locatie van de kruispuntkerk te Den Haag. Deze kerk ligt in de wijk Mariahoeve. Een wijk in het noordoosten van Den Haag. De naam van de wijk herinnert aan de boerderij Mariahoeve en wordt gekenmerkt door een rechtlijnige hoofstructuur die de wijk in zes buurten opsplitst.
Emma Westerduin

VN chef Banki Moon vraagt de aandacht voor de gezondheid voor de stadsbewoner. Chronische ziekte door slecht voedsel staat in de top van doodsorzaken. Hierbij pleit hij voor gezond voedsel in de stad. Aan dit probleem liggen drie punten ten grondslag: Urbanisatie, globalisering van de mark en de bijhorende markeconomie en verandering van de landbouw.Het voedselstelsel is een product van het systeem waarnaar we leven. Een systeem dat gebouwd is op economische belangen en op eindige grondstoffen. 

Michael van der Keur

Hoe ontwerp je een woning, vier muren en één dak voor iemand die eigenlijk helemaal niet binnen die muren wilt zijn? Iemand die veel liever buiten is om naar de beestjes en de planten te kunnen kijken. 

Peter Lommert

Brussel is ontstaan op een heuvel aan de rivier de Zenne. Langzamerhand groeide het aantal inwoners die beschermd werden door verdedigingsmuren. Om de stad binnen te komen moest je door diverse poorten.  Op deze plek was de Ninoofsepoort gesitueerd. Handel werd rond deze poort gedreven op verschillende open plekken waarvan de Ninoofseplein een restant is. 

Thom Pegman

Hoe zou je voor een persoon, die een totaal andere kijk op het leven heeft, een woning kunnen ontwerpen, waarin hij zich prettig voelt en waarin hij zijn zoektocht naar de "perfecte kunst" kan uitoefenen?

Leonard Nieuwenhuijse

Vier verschillende gebouwen op één kavel waardoor geen massaal gebouw ontstaat maar herkenbare en kleinere volumes. Een brede school is een instituut waarin verschillende wijkfuncties gecombineerd worden. Dit gebeurd meestal vanuit het oogpunt kosten te beperken en samenwerking te bevorderen. Toch zijn het heel verschillende programma’s en doelgroepen die voor één specifiek onderdeel komen. Om te voorkomen dat alles in één groot instituut verzameld word is het programma opgeknipt in vier herkenbare blokken met ieder zijn eigen identiteit.

Nicky van der Kooij

De interesse in de architectuur van Peter Zumthor en het atmosfeer bouwen/ontwerpen, heeft mij doen beslissen om een ontwerpopgave te formuleren om hier meer kennis van op te doen. Bij atmosferen gaat het om de sfeer die aanwezig is in gebouwen en/of ruimtes, gekoppeld aan een gebruiksfunctie. De juiste atmosfeer wordt meestal bereikt door een goede balans te vinden in het waarnemen van een ruimte door de verschillende zintuigen zoals zien, voelen, horen, ruiken en proeven.

Anna Cecilia Miedema

Henry Ford is de oprichter van Ford Motor Company in het begin van vorige eeuw. Naast een industrieel Ford was een zeer bekwaam ingenieur.  Hij was een van de meest invloedrijke personen van de 20e eeuw.

Henry Ford fascineert me door de combinatie van bekwaam ingenieur en wereld visionair. Hij wilde de kwaliteit van mensen te verbeteren met de inzet van machines.