Atelierwerk

Bob-Willem van Hooft

De geschiedenis herhaalt zich op een grotere schaal!

(geschreven 10 oktober 2020)

Job Kerklaan
Collective housing project with flexible dwellings based on modules, located in Southwark, London.
Project text added later on.
Atelier: The Mansion
Tutor: Hans van der Heijden
Joost Derijck

In 2016 start het megaproject ‘Hart van Zuid’. Dit project voorziet in nieuwe culturele en recreatieve voorzieningen in het gebied rondom Ahoy en winkelcentrum Zuidplein. Echter om echt als hart te functioneren mist het een bestuurlijk centrum. De opgave bestond uit het ontwerpen van een stadhuis voor Rotterdam-Zuid, gelegen aan de Goudsesingel, pal tegenover de uitgang van het winkelcentrum en de metro.

Niek van der Putten

Rotterdam wordt in tweeën gesplitst door de Maas, waardoor er een strikte scheiding is tussen Noord en Zuid. Rotterdam Zuid kan gezien worden als een op zichzelf staande stad. Met Hart van Zuid krijgt Rotterdam Zuid een bruisend centrum, het nieuwe stadhuis maakt hier onderdeel van uit.

 

Niek van der Putten

Kralingen is een van de mooiere wijken van Rotterdam, althans zo lijkt het. Het is een wijk die twee gezichten heeft, namelijk Oost en West. Waar Oost behoort tot een van de rijkste stukjes Nederland, daar is West een zeer contrastrijke buurt. Het imago van Kralingen wordt voornamelijk ingegeven door het beeld dat men heeft van Oost. Echter de werkelijkheid wijst uit dat het allemaal niet zo rooskleurig is. Uit onderzoeken blijkt dat de welvaart en inkomen in West aan de lage kant zijn. Als men dit vergelijkt ten opzichte van Kralingen Oost, is dit de helft.

Iris de Wit

Een paviljoen ten behoeve van het afscheid van een geliefde op begraafplaats en crematorium Westerveld.

Iris de Wit

Tektoniek is de poëzie van het samenstellen van de constructie. Ik heb nagedacht over tektoniek tijdens mijn ontwerpproces als iets wat met basale materialen iets moet vertellen aan de gebruiker of voorbijganger over de constructie.

Saskia Lambers

Een Begrafenisritueel is een bijzondere opgave omdat de Dood iets heel raars is. Ieder persoon gaat hier anders en op zijn eigen manier mee om. Dit is ook sterk afhankelijk van de omstandigheden en hoe dicht de persoon bij je stond.Dit alles heeft invloed op de beleving van de begrafenis en het verwerkingsritueel.
Omdat het een erg persoonlijke proces is, zal de sequentie en de ingrepen zich daar aan moeten weerspiegelen. Het is een reis afgestemd op de individu die de ruimte krijgt om na te denken, te reflecteren en het een plek te geven in zijn leven.

Saskia Lambers

 

Lisa van der Slot

Schaarbeek is een onrustige gemeente: het gaat, maar het gaat niet goed. Vergeleken met Brussel heeft het een hoog percentage werkelozen, vroegtijdige schoolverlaters en laagopgeleiden.

Melvin van den Houdt

De opdracht voor dit Atelier was om een 'parasiet' te ontwerpen tegen het Akragon gebouw van Maaskant in Rotterdam. Het ontwerp is tot stand gekomen door het maken van een series van maquettes, van concept- tot eind maquette. 

 

Francesco Catanese
Een stedelijke compositie als een nieuw stadshuis voor Rotterdam Zuid. Zuid kent rauwe industriële architectuur, pal naast intieme wijken. Dit stadshuis weerspiegelt die stedelijke compositie van tegenstrijdige fragmenten. Rauwheid vs intimiteit. Grootschaligheid vs kleinschaligheid. Door het ruimtelijk PVE functioneel op te delen in clusters kan 1 stadshuis worden opgedeeld in meerdere volumes. Deze kunnen vervolgens worden geschakeld waardoor er een compositie ontstaat. Het bestuurlijk centrum kent 3 clusters: kantoren, raadzaal en trouwzaal.
Douwe van Schaik

After a period of enormous prosperity, the world is in an transformation process. 

In the last decade of the previous century and the fist decade of this century the western world saw an enormous economical growth. The stock markets were increasing thanks to the industrialisation and the digitalisation. Everyone in the western society benefits from that.

Melvin van den Houdt

Prelude & Postlude

De opdracht voor dit Atelier is om op de begraafplaats Westerveld in Driehuis een begrafenisritueel uit te beelden in een anti-perspectief en in de route van het ritueel paviljoens te ontwerpen die deze ondersteunt.

Het uitgangspunt voor dit ritueel is het creëren van momenten van bewustwording.  Het ontwerpen van een inleiding en een afsluiting (Prelude & Postlude) van het bestaande ritueel.

Damla Demir
Het ontwerp betreft een yoga studio wat zich als een kleine parasiet bevestigd aan een bestaand gebouw, de gastheer Akragon. Door zijn gesloten karakter en strenge uiterlijk, oogt het gastheer heel zwaar en massief, terwijl het van binnen een levendig toren is. De yoga studio dient hiermee te parasiteren maar tegelijkertijd ook een dialoog te vormen met het gastheer.