Harmonisch leven in Vreewijk

Afstudeerdatum: 
18-06-12

Op 18 september 1918 sprak de initiatiefnemer vanTuindorp Vreewijk,  K.P.van der Mandele, bij de start van de bouw de illustere woorden: “Zo moge hier een tuinstadwijk verrijzen waarin een meer harmonisch leven voor de stedeling mogelijk wordt“ 

 

Tuindorp Vreewijk is destijds ontwikkeld vanuit een sterk sociaal verlangen, waarbij niet alleen de sociale, maar ook de economische en de fysieke componenten erg belangrijk waren.

Een rijk aanbod aan voorzieningen, ruimte voor bewoners van verschillende klassen, goede woningen en een sterk ruimtelijk concept.

 

Mede door de veranderende maatschappij en het niet adequaat inspelen op de noodzaak tot modernisering, is er een duidelijke spanning ontstaan tussen het ruimtelijke concept en de actuele eisen die er aan een woonwijk gesteld moeten worden. Bovendien heeft de renovatie van rond 1980 afbreuk gedaan aan het fijngevoelige ontwerp van het Tuindorp. Je kunt stellen dat het bijna honderd jaar oude Tuindorp onderhevig is aan slijtage.

De gevolgen hiervan zijn merkbaar op alle vlakken. Zowel sociaal, fysiek als economisch loopt het Tuindorp achter de ontwikkelingen aan, met het risico van ‘stilstand’.

 

Het doorbreken van de impasse op verschillende schaalniveau’s vormt de essentie van de afstudeeropgave “Harmonisch leven in Vreewijk”

 

De drie onderscheiden schaalniveau’s zijn: 

  •  Positionering Vreewijk op Rotterdam Zuid
  •  Benutten en aanpakken kansrijke gebieden Vreewijk
  •  Herwaardering cultuurhistorisch karakter

 

Door middel van stedenbouwkundige en ruimtelijke ingrepen op deze drie schaalniveau’s, gaat het ‘harmonisch leven in Vreewijk’ een nieuwe toekomst tegemoet.


 

Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk
Harmonisch leven in Vreewijk