Beoordeling praktijkdeel

Alle opleidingen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst bestaan uit een studiedeel en een praktijkdeel. Beide onderdelen beslaan 120 ECTS (European Credits).

Hoe veelzijdig en compleet de kennis, vaardigheden en inzichten ook binnen het aanbod van studietrajecten mogen zijn, de uitoefening van het beroep als architect of stedenbouwkundige en het functioneren in de bouw-, plannings- en uitvoeringspraktijk zal toch voornamelijk in de praktijk geleerd moeten worden. De student wordt dan ook beoordeeld op zijn beroepservaring en zijn praktijkervaring. Praktijkervaring is echter niet hetzelfde als beroepservaring; ‘kennis hebben van’ is zeker ook niet hetzelfde als ‘kunnen’ of ‘beheersen’. Beroepservaring gaat verder en betreft juist het initiëren, ontwikkelen, analyseren, interpreteren van kennis, inzichten en vaardigheden in op de situatie toegesneden gedrag en houding, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Het praktijkdeel wordt beoordeeld in het kader van de totale opleiding en is dus onderwerp van gesprek in het traject van begeleiding, sturing en advisering:

  • tijdens de jaarlijkse individuele voortgangsgesprekken
  • tijdens de jaarlijkse groepsgewijze drempelgesprekken
  • tijdens tussentijdse voortgangsgesprekken
  • tijdens de bureaubezoeken in de tweede helft van het 1e jaar en in het semester voorafgaand aan het afstuderen
  • gedurende het gehele jaar (bilateraal en in de wandelgangen)

Voor het schrijven van verslagen is een Schrijfwijzer beschikbaar.

De student houdt zelf een werkmap bij, waarin projecten van de beroepspraktijk en de opleiding worden verzameld.
Verder kan de leidinggevende bij het bedrijf waar de student zijn praktijkdeel doorloopt, gevraagd worden om een oordeel te geven over het functioneren, de ontwikkelingen en de ambities van de student.
Om de studenten te assisteren bij het monitoren van de eigen ontwikkeling in de beroepspraktijk, is er een Handleiding praktijkdeel met voor elke opleiding een checklist met eindkwalificaties.

Zie voor meer informatie over de beoordeling van het praktijkdeel de Onderwijs- & examenregeling.