Beoordeling studiedeel

Alle opleidingen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst bestaan uit een studiedeel en een praktijkdeel. Beide onderdelen beslaan 120 EC (European Credits).

Het studiedeel van de opleidingen is nadrukkelijk vraaggericht onderwijs. Dit betekent ook vraaggericht toetsen: toetsen op het moment dat het studieproces erom vraagt. Vooral de feedback en de diagnostische functie staan hierbij centraal.

De leerdoelen van elke module zijn afgeleid van de eindkwalificaties. De beoordelingscriteria zijn vervolgens weer afgeleid van de leerdoelen. De opleidingscoördinatoren tonen elk jaar bij de samenstelling van het nieuwe curriculum aan dat alle eindkwalificaties in de diverse modules aan bod komen.

Toets- en beoordelingswijze ateliers
Een atelier duurt een semester en bestaat uit 15 bijeenkomsten inclusief tussen- en eindpresentaties. Binnen ateliers gebeurt het toetsen en beoordelen continu, aan de hand van het intensieve wekelijkse contact tussen docenten en studenten, tussentijdse presentaties en - aan het slot van het atelier - de eindpresentatie. Tussentijdse presentaties zijn diagnostische product- en procestoetsen en dus vooral gericht op feedback. Bij de toetsing is naast de docenten, tenminste één extern deskundige aanwezig die het werk kan beoordelen buiten de context van de Academie.

Toets- en beoordelingswijze colleges
Een college kan één of twee kwartalen duren, van respectievelijk zeven of veertien bijeenkomsten.
De afronding van colleges kan gebeuren in verslagvorm (essays, besprekingen, werkstuk, interviews, beeldverslag et cetera), en door middel van referaten, presentaties of discussies. De toetsing en beoordeling zijn in handen van de docent, die soms wordt geadviseerd of bijgestaan door een opleidingscoördinator.

Toets- en beoordelingswijze laboratoria
Een laboratorium duurt één of twee kwartalen van zeven, respectievelijk veertien bijeenkomsten inclusief afronding. Binnen laboratoria gebeurt het toetsen en beoordelen continu, aan de hand van het intensieve wekelijkse contact tussen docenten en studenten, tussentijdse presentaties en - aan het slot van het laboratorium - de eindpresentatie. Tussentijdse presentaties zijn diagnostische product- en procestoetsen en dus vooral gericht op gericht op feedback. De toetsing en beoordeling zijn in handen van de docent(en).
 
Bezwaar
Studenten kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een de gang van zaken rondom beoordeling en toetsing van een college bij de examencommissie.

Zie voor meer informatie over de beoordeling van het studiedeel de Onderwijs- & examenregeling.