Upper street

Een mooi gelegen open plek aan de Bilderdijkkade in Amsterdam west is als tijdelijke groenzone ingericht en wordt gebruikt door de buurt. Het ontbreken van openbaar groen in de buurt is duidelijk zichtbaar.

Om aan te sluiten bij zijn omgeving, bestaat het ontwerp uit een typisch Amsterdams bouwblok, ingericht als collectieve tuin. Aan de grachtzijde wordt een publiek hof in het blok geschoven, die het collectieve hof in twee kleinere hoven deelt. 

Typologisch uitgangspunt is een boven-beneden woning, die getransformeerd is in een typologie met een 4,5 meter brede galerij. De brede galerij dient tevens als tuin en geeft iedereen het gevoel een grondgebonden woning te hebben. Doordat de bovenste twee lagen terugspringen, komt er meer licht in de tuin en voelt het vanuit de tuin opener.

Om het collectieve groen ook in de woning te ervaren, bieden grote openslaande puien een optimaal zicht op de collectieve tuin.

 

Basis woningen (tuin- & upper street woningen)

De basis woningen hebben een split level waardoor er grote, hoge ramen aan de collectieve tuin gerealiseerd kunnen worden. 

Tuin woningen (bg + 1e verdieping)

De ramen aan straatzijde hebben op de begane grond een diepe negge, waarin een plantenbak is geintegreerd. Hierdoor kijkt men niet direct binnen en ontstaat er toch levendigheid op straatniveau.

Upper street woningen (2e, 3e, 4e verdieping)

De entree bevind zich op de 3e verdieping. Door de split level heeft men vanuit bijna het gehele huis zicht op de collectieve tuin.

 

Tuin-plein woning (bg + 1e verdieping)

Deze woningen zijn ondiep en twee beukmaten breed. Door ondiepe wongen te maken ontstaat er aan de pleinzijde ruimte om bijvoorbeeld horeca te huisvesten. Dit prachtig gelegen plein met ruime terrassen biedt uitstekend zicht op de gracht en geeft de buurt de mogelijkheid ook van deze plek gebruik te kunnen maken. 

Upper street tuin-plein woning (2e, 3e, 4e verdieping)

Deze woning biedt de bewoner uitzicht op zowel de collectieve tuin, als op het plein. Naast de grote openslaande puien aan de collectieve tuin, zijn de balkons aan de pleinzijde kenmerkend aan deze woning. 

Upper street
Upper street
Upper street