Transfer Experience

Afstudeerdatum: 
29-08-12
In de huidige praktijk wordt de mobiliteitsopgave met een nogal versnipperde strategie benaderd. Door de uiteenlopende belangen en visies van de betrokkene partijen wordt de opgave vaak verknipt in kleine deelopgaves. De deelopgaves zoals de aanleg van de spoorlijn, het stationsgebouw, de parkeervoorziening, de fietsenstalling, de bushaltes e.d. worden afzonderlijk beschouwd en op verschillende momenten in het proces ontworpen. Hierdoor ontbreekt vaak de integraliteit in de oplossing van de mobiliteitsopgave. In deze afstudeeropgave -betreffende de upgrade van een bestaande lightrail halte- wordt aangestuurd op een integrale oplossing voor de opgave door de reiziger en zijn routing centraal te stellen. Een tweede kenmerk van een mobiliteitsbouwwerk is de belangrijke stempel die de constructie drukt op de organisatie van de functies en de verschijningsvorm van het bouwwerk. Dankzij mijn achtergrond als constructieontwerper, heb ik in deze afstudeeropgave de kwaliteiten van de constructie, die voor dergelijke bouwwerken onmisbaar is, strategisch ingezet om de reiziger in zijn korte transfer/verblijf een bijzondere ruimtelijke ervaring te bieden. De sneltramhalte Meijersplein ligt op een gunstige locatie nabij de toekomstige woonwijk Polder Zestienhoven en Rotterdam The Hague Airport. Daarom is de ambitie in de toekomst om het station een bredere transferfunctie te geven door het stationsgebouw te koppelen aan het vliegveld d.m.v. een spoorshuttle. Het vliegveld zal wederom vanuit de gehele regio eenvoudiger te bereiken zijn met het OV. Daarnaast zal de N-weg die nu langs het station loopt, beter aan het stationsgebouw worden gekoppeld en de parkeervoorziening zal beter geïntegreerd worden. De upgrade van de stationsvoorzieningen zoals parkeer- en fietsenstalling, zal meer reizigers uit de randwijken stimuleren het station te gebruiken om de grote stad te bereiken. Een geslaagde upgrade van de huidige halte waarbij de reiziger met gemak van de ene vervoersmodaliteit naar de andere kan overstappen, zal leiden tot een transferstation dat de gehele regio en het vliegveld verbindt. Gaande het ontwerp heeft het transferstation een extra rol gekregen; Het station en het plein zijn namelijk omgevormd tot een scharnier tussen de twee naastliggende wijken Schiebroek en Park Zestienhoven, die de verbinding en de overgang tussen die twee wijken versterkt. Als eindresultaat, is een integraal ontwerp van het stationsgebouw en het omliggende gebied bereikt. De functies van het station zijn zodanig opgestapeld dat er een heldere en aangename routing is ontstaan. De N-weg wordt ter plaatse van het station ondergronds aangelegd en de metrolijn bovengronds waardoor een verbindend plein op het maaiveld ontstaat, vrij voor voetgangers, fietsers, de shuttle en bestemmingsververkeer. De P+R voorziening en de fietsenstalling worden ondergronds aangebracht en de inrit naar de parkeergarage wordt vanuit de N-weg voorzien. De organisatie van de functies, de heldere routing en de inzet van de constructie geven de reiziger in zijn korte overstap een bijzondere ru imtelijke ervaring c.q. transfer experience.
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience
Transfer Experience