Colleges

Doing theory is een actieve daad van reflectie en reactie

Een ontwerpopleiding kan niet zonder een theoretische component in het curriculum. Immers, het ontwerpend handelen dient te allen tijde ondersteund te worden door en zich kritisch te verhouden tot het kennislichaam waarin de ontwerpende discipline is ingebed. Verschillende collegereeksen zorgen niet alleen voor de ontwikkeling van de noodzakelijke theoretische kennis, maar ook voor een (ver)houding tot de vakgebieden architectuur en stedenbouw en de daarbinnen relevante opgaven.

Het theorieonderwijs aan de Academie kent dan ook niet zozeer een consumptieve (ergens kennis van nemen), maar een productieve focus. Daarbij ligt de nadruk op het betekenisgericht bewerken van kennis. Het doel is om een reflectief kader te ontwikkelen dat het mogelijk maakt een kritische positie ten opzichte van de opgave, de ontwerparbeid en de discipline in te nemen. Doing theory is daarmee een actieve daad van reflectie en reactie. Lees meer...

Aanbod studiejaar 2012 - 2013
De Academie biedt dit studiejaar 16 verschillende colleges aan. De meeste colleges lopen over één kwartaal, een aantal over twee kwartalen (is één semester).

Onder elke link vind je een omschrijving van het betreffende colle en de docent die dit gaat verzorgen.

Collegeprogramma kwartaal 1:

Collegeprogramma kwartaal 2:

Collegeprogramma kwartaal 3:

Collegeprogramma kwartaal 4:

Colleges met een (*) alterneren met colleges in het opvolgende cursusjaar. Zie de programmagids.