Copyright

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens die betrekking hebben op Hogeschool Rotterdam, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, en de Masteropleidingen architectuur en stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, zijn in eigendom of licentie bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

 

Site concept, design & realisatie: Total Active Media