Doelstellingen

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst is opgericht in 1965. Eén van de medeoprichters was Huig Maaskant, onder andere architect van de Euromast en het Groothandelsgebouw. Inmiddels zijn er 700 professionele architecten en stedenbouwkundigen afgestudeerd. Architecten en stedenbouwkundigen, want de diploma’s van de masteropleidingen aan de Academie geven immers recht op directe inschrijving in het architectenregister als architect of stedenbouwkundige. De in 2015 verkregen vrijstelling van de verplichte, 2-jarige BeroepsErvaringPeriode voor de houders van die diploma's bevestigden dat nogmaals. 

 

Werk van alumni; v.l.n.r.: Maarten Struijs (GW Rotterdam), Winka Dubbeldam (Archi-Tectonics), Simone Drost (Drost + van Veen Architecten)

 

Maatschappelijk en professioneel verankerd ontwerpvakmanschap

Maar wat voor architecten en stedenbouwkundigen komen er van de Academie af? Studenten worden opgeleid tot praktijkgerichte, vakbekwame en maatschappelijk bewuste ontwerpers die zich positioneren binnen de hedendaagse beroepspraktijk door:

  • een kritische en grensoverschrijdende ontwerphouding,
  • een grote mate van professionaliteit en
  • een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

 

Werk van alumni; v.l.n.r.: Theo Kupers & Floris le Conge Kleyn (N2 Architecten), Wim Kloosterboer (MADE Architecten), Huub Juurlink & Cor Geluk (Juurlink [+] Geluk)

 

Ontwerpvakmanschap

Het ontwerp is hét onderscheidende gereedschap van architecten en stedenbouwkundigen. Elk ontwerpend denken en handelen veronderstelt, omdat het ontwerp in essentie een verkenning van onbekende mogelijkheden is, een stap in het ongewisse. Dat vergt een moed die alleen opgebracht kan worden als er voldoende vertrouwen in de beheersing van het ontwerpinstrumentarium bestaat. Daarom staan de oefening en ontwikkeling van het ontwerpvakmanschap centraal aan de Academie. Daarom ook zijn de beide opleidingen ingericht als opleidingen voor ontwerpers, door ontwerpers.

 

Werk van alumni; v.l.n.r.: Klaas van der Molen & Joost Glissenaar (BAR Architecten), Dirk van Peijpe (De Urbanisten), Jago van Bergen & Evert Kolpa (Van Bergen Kolpa Architecten)

 

Kritisch ontwerpvakmanschap

Ontwerpend onderzoek is per definitie onderdeel van dat ontwerpvakmanschap, omdat ontwerpen gaat over het formuleren, verbeelden en inzichtelijk maken van mogelijke toekomsten. Het is wezenlijk kritisch, omdat het de wensen van opdrachtgevers en gebruikers en de door de dominante ‘common sense’ geaccepteerde waarschijnlijkheid de spiegel van mogelijkheden voor houdt. Dat onderzoekende kritische vermogen wordt stelselmatig getraind gedurende de opleiding, in studie en praktijk.

 

Werk van alumni; v.l.n.r.: Marc Verheijen (Stadsontwikkeling Rotterdam), Duzan Doepel (Doepel Strijkers), Peter van Assche (bureau SLA)

 

Grensoverschrijdend ontwerpvakmanschap

De Academie programmeert bewust de overlap en ontmoeting van architectuur en stedenbouw in het curriculum. Kennis van het aangrenzende vakgebied is noodzakelijk om het eigen vak te kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd moet het ook gezien worden als oefenterrein om de architecten-en-stedenbouwkundigen-in-wording vertrouwd te maken met de noodzaak van een grensoverschrijdend handelingsperspectief. Immers, de spannendste ontwikkelingen vinden juist op de grensgebieden tussen verschillende domeinen plaats.

 

Werk van alumni; v.l.n.r.: Maurits Algra (de Jong Gortemaker Algra), Francesco Veenstra (Mecanoo), Jan Jongert (2012 architecten)

 

Professionaliteit

De opleidingen aan de Academie ontlenen hun specificiteit voor een belangrijk deel aan de combinatie van studie & praktijk. Daardoor leert de student het ontwerpvakmanschap productief te maken in de vakuitoefening. De daarvoor noodzakelijke beheersing van een breed palet aan professionele, niet-ontwerpmatige beroepsvaardigheden wordt immers juist in die continue wisselwerking geoefend. 

 

Werk van alumni; v.l.n.r.: Job Floris (Monadnock), Sander Lap (LAP Landscape & Urban Design), Wolbert van Dijk (Wolbert van Dijk Urban and Landscape design)

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Voor de Academie is een professioneel verankerd ontwerpvakmanschap echter nog niet voldoende. Het moet tegelijkertijd maatschappelijk ingebed zijn, gericht op (het leveren van een bijdrage aan) het tegemoet treden van prangende maatschappelijke vraagstukken. Architectuur en stedenbouw zijn daar ook, als vakgebieden die (in ruimtelijke zin) vorm-geven aan het hedendaags samenleven, bij uitstek toe in staat. Juist omdat architecten en stedenbouwkundigen onbekende mogelijkheden verkennen. En daarmee de samenleving continu voeden met de hoop op meer ruimte voor morgen, op een betere toekomst.