Garden Symphony

De locatie bevind zich op de voormalige gemeentewerf in Amsterdam Oud West en is precies 1 hectare groot. De omringende buurt bestaat uit gesloten bouwblokken. De bevolkingsopbouw van Oud West is zeer divers. Naast de locatie bevind zich een monumentale tramremise waarvoor een renovatieplan is opgesteld met een herbestemming van theater, horeca, bibliotheek, hotel en diverse wijkfuncties. De structuur van de omringende bebouwing wordt wat betreft de rooilijnen en bouwhoogten overgenomen. Typologisch is er afgeweken van het gesloten bouwblok om een rijkere omgeving te realiseren waarin collectiviteit, de ervaring van seizoenen en ruimtelijkheid centraal staan. Het plan is opgebouwd uit vrijstaande blokken die zijn verschoven maar wel zijn uitgelijnd. Er ontstaat een typologie waarbij blokken en tuinen elkaar als een schaakbord afwisselen. De collectieve tuinen fungeren als een ruimtelijke, sociale en functionele scharnier. De tussenruimten zijn enerzijds intiem, anderzijds werken ze als coulissen door de diagonale zichtlijnen. De woningen aan de tuinen zijn tweelaags, erboven zijn appartementen gesitueerd. De blokken hebben één hoofdentree aan de noordkant. De semi private tuinen zijn het hart van het plan; een pleintje om elkaar te ontmoeten en te spelen, een moestuin, een kruidentuin, een wijngaard, een boomgaard, een bloementuin, een sportveldje, een stiltetuin. Ze zijn collectief en doordat iedere tuin een eigen functie heeft stimuleert dit onderlinge ontmoeting. De afscheidingen worden gevormd door lage muurtjes van tachtig centimeter. Er ontstaan afgebakende ruimten, meer intimiteit en privacy. Langs de randen van het plan, langs de openbare ruimte zijn deze muurtjes hoger. De begane grond ligt 40 centimeter hoger waardoor privacy ontstaat en iets verhoogde terrassen. De appartementen bevinden zich op de verdieping en zijn zuid en west georiënteerd. Een lichthof in het hart van het gebouw voorziet het kleinste appartement van westlicht. De diversiteit van woningen bedient verschillende doelgroepen. De gevels ondersteunen het monolitisch karakter van het gebouw maar zijn per zijde net anders. De oostzijde is formeel, de zuid en westzijde zijn meer informeel en gericht op de tuin. De noordgevel is meer gesloten en heeft een monumentaal karakter. Het materiaal aan de randen sluit aan op de bestaande situatie door de toepassing van een donkere steen. Aan de binnenzijde is gepolijst prefab beton toegepast. De kozijnen zijn achter de gevel gedetailleerd waardoor een abstract en stil gevelbeeld ontstaat. De vormgeving van de negges zijn verschillend. De donkere blokken hebben een witte negge van staal. Bij het gepolijste beton vormt een afgeschuinde negge de expressie van het zicht op de tuinen. Veel ramen hebben een tweedeling met voor een deel een eikenhouten lamellen frame voor het te openen deel. Deze beeldbepalende frames zorgen voor extra privacy en geven warmte aan de gevels.
Garden Symphony
Garden Symphony
Garden Symphony
Garden Symphony
Garden Symphony
Garden Symphony