Extracurriculair

Algemeen
StudieReisCie
Bibliotheekcommissie


Algemeen
In een curriculum waarin de studenten zelf grotendeels verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun studie, past ook een vrije ruimte voor bijzondere studieactiviteiten. Deze onderdelen van de studie (in totaal vijf studiepunten) worden extracurriculair genoemd, omdat ze buiten het reguliere studieprogramma vallen. Ze zijn bedoeld om studenten die daar in hun academische ontwikkeling behoefte aan hebben, de kans te geven zich naar eigen inzicht in een onderwerp te verdiepen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de voorbereiding van het afstuderen. De extracurriculaire activiteiten zijn vaak intensieve confrontaties die een blijvende invloed hebben op de studieloopbaan en op de vorming van de studenten. Daarom wil de Academie dit stimuleren.
Voor de hand liggende extracurriculaire activiteiten zijn deelname aan de internationale Summerschool (4 EC) en de Januariworkshop (1,5 EC), prijsvragen (maximaal 4 studiepunten) en excursies (inclusief verslaglegging; 2 EC). Maar de extracurriculaire punten kunnen ook worden verdiend met bijvoorbeeld het maken van een verslag van een symposium, het schrijven van een artikel, elders onderwijs volgen, zelf onderwijs verzorgen of literatuurstudies uitvoeren (maximaal 2 EC). Ook het lidmaatschap van een van de Academiecommissies (zoals de bibliotheekcommissie, de StudieReisCie), de redactie van het weblog Platvorm en het onafhankelijk studenteninitiatief Bluefoam gelden als extracurriculaire activiteiten. Meer tijdsinvestering dan strikt noodzakelijk voor het behalen van studiepunt(en) in commissies wordt overigens zeer gewaardeerd.
Voor de invulling van de extracurriculaire ruimte moet de student vooraf een van de opleidingscoördinatoren raadplegen. Van het extracurriculaire werk moet een verslag worden gemaakt, dat samen met een formulier (verkrijgbaar op het studiesecretariaat) wordt ingeleverd bij een van de opleidingscoördinatoren. Vier van de vijf extracurriculaire punten moeten voor de start van het afstuderen zijn verzameld. Het zevende punt kan tijdens het afstuderen worden gehaald.

StudieReisCie
De StudieReisCie (waarin zowel de staf als de studenten zijn vertegenwoordigd) verzorgt de (twee)jaarlijkse studiereis. De commissie organiseert niet alleen de reis en de activiteiten ter plaatse, maar ook bijvoorbeeld lezingen en readers waarmee de deelnemers zich voorbereiden. De StudieReisCie is in het leven geroepen om de betrokkenheid van de studenten bij dit studieonderdeel te vergroten. Actieve deelname aan de StudieReisCie wordt gehonoreerd met één extracurriculair studiepunt.

Bibliotheekcommissie
De mediatheek beheert de collectie boeken en tijdschriften van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. De collectie sluit aan op het onderwijs van de Academie. Daarnaast helpt de mediatheekmedewerker bij het opsporen van literatuur en zijn er informatiebestanden beschikbaar op de vakgebieden architectuur en stedenbouw.
De bibliotheekcommissie overlegt over verbetering van de dienstverlening, verdiept zich in informatiebronnen en beslist over de aanschaf van boeken en tijdschriften. Al jaren heeft het succesvolle functioneren van deze commissie zijn weerslag op de kwaliteit van de collectie. In de bibliotheekcommissie hebben tenminste drie studenten, één staflid en de mediathecaris zitting. De commissie komt zeven keer per jaar bijeen op een vrijdagmiddag. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de bibliothecaris. Twee jaar deelname aan deze commissie wordt gehonoreerd met één extracurriculair studiepunt.