ReGeneration

Afstudeerdatum: 
30-08-12

ReGeneration betreft herbestemming van de voormalige Philips energiecentrale in Eindhoven in relatie tot ontwikkeling van de locatie Strijp T.

In het stedelijk weefsel van Eindhoven is de monumentale energiecentrale een herkenbaar landmark. Door de markante schoorstenen en de classicistische voorgevel is dit een uniek gebouw in het stedelijk weefsel van Eindhoven. Onderdeel van de energiecentrale is de bovengrondse leidingstraat. Deze ontspringt vanuit energiecentrale en vertakt zich van daaruit naar de voormalige Philips locaties Strijp S, T en R. Op deze manier voorzag de energiecentrale de gebouwen op de locaties van stroom, stoom en warm water. De centrale fungeerde letterlijk als generator die grootschalige productie van Philips-apparaten op de locaties Strijp S, T en R mogelijk maakte.

Ondanks de terugtrekking van Philips uit Eindhoven, is de regio Eindhoven in toenemende mate een steeds belangrijkere economische factor in binnen- en buitenland. Waar voorheen Philips de centrale aanjager betrof is deze rol hedendaags weggelegd voor Brainport. Brainport betreft samenwerkingsverbanden tussen overheid, groot- en kleinschalige kennisgerelateerde instellingen en opleidingsinstituten.

Bij de totstandkoming van het programma voor de locatie alsmede voor de energiecentrale is uitgegaan van de kwaliteiten die voor de grote schaal van de locatie en de energiecentrale kenmerkend zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar huidige in Eindhoven zijnde economische, technische en culturele ontwikkelingen als Brainport en de opkomst van evenementen en festivals als Dutch Design Week en Glow. Het motto binnen deze afstudeeropgave is om gebruik te maken van het bestaande. Geen grootschalige sloop en daarmee ontzieling van gebied en gebouwen. Maar juist te werken met datgene wat er is, wat er staat. om van daaruit te zoeken en te komen tot een nieuwe invulling die beantwoord aan de behoeftes van vandaag. Door de kenmerken van locatie te koppelen aan de kenmerken en behoeftes van de stad ontstaat een evenwichtig realistisch uit te voeren programma dat bijdraagt aan de toekomstige ontwikkeling van de stad Eindhoven.

Als hoofdprogramma voor de energiecentrale wordt ingespeeld op de adressering van Brainport. Hierdoor krijgt Brainport niet alleen een gezicht in de stad maar ontstaat er tevens een plek waar bedrijven, instellingen en organisaties uit binnen- en buitenland samenwerkingsverbanden aangaan en ontwikkelen. Brainport Center informeert, ondersteund, faciliteert, organiseert en stimuleert deze samenwerkingsverbanden. Binnen Brainport Center zijn verschillende aanverwante overheidsorganisaties en evenement- en festiviteit gerichte instellingen gehuisvest. Directere samenwerking en uitwisseling van activiteiten is hierdoor mogelijk en gekoppeld aan de locatie kunnen de grote hallen en loodsen worden ingezet voor het organiseren van (vak)beursen, congressen, exposities, lezingen, evenementen en festiviteiten.
Om dit te bereiken ondergaan de locatie en de gebouwen, waaronder de energiecentrale, de transformatie van gesloten industrieel, naar open publiekstoegankelijk.

Op deze manier fungeert de energiecentrale - met een knipoog naar het verleden - opnieuw als generator en ‘voeder van’ nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in de stad en regio Eindhoven en op de locaties Strijp S en T.

ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration
ReGeneration