Gaststudenten

Voor belangstellenden uit het vakgebied die hun kennis willen bijscholen of willen uitbreiden bestaat de mogelijkheid om losse onderdelen van het onderwijsprogramma aan de Academie te volgen als gaststudent. Een gaststudent kan zich aanmelden voor één of meerdere losse modules uit het reguliere onderwijsaanbod. Het onderwijsprogramma bestaat uit drie categorieën: colleges (theorie), laboratoria (vaardigheden) en ontwerpateliers.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd om als gaststudent aan de Academie te studeren? Neem contact op met het studiesecretariaat van de Academie voor de tarieven en voorwaarden. Gaststudenten worden bij aanmelding uitgenodigd voor een intake gesprek met één van de opleidingscoördinatoren om te bepalen of de achtergrond van de cursist aansluit op het niveau van het betreffende onderwijsonderdeel.

Certificaat
Wanneer alle onderdelen van het programma met een voldoende zijn afgerond ontvangt de gaststudent een certificaat.

Na- en bijscholing volgens de WAT

Het volgen en met een voldoende afronden van een collegereeks voldoet aan de normen van de verplichte na- en bijscholing volgens de Wet op de architectentitel (WAT) *. 
*
Het aantal uren dat bij na- en bijscholing volgens de WAT wordt toegekend is afhankelijk van je ervaring, kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van de collegereeks. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de BNA