Architectuurinstituut Rotterdam

 

Met het nieuw te vestigen Architectuur Instituut in Rotterdam is getracht de mens en het gebouw nader tot elkaar te brengen, door het creëren van een natuurlijke omgeving. Hierbij worden de harde grenzen opgeheven.

 

 

 

 

 

Gestreefd is naar een vloeiende architectuur, waarbij het vloeiende in alles terug keert, een totale architectuur. De harde grenzen verdwijnen en het levende kan gevangen worden in een verstilde vorm.

 

Om het levende te vangen is er gezocht naar een ritme van een constante beweging die de suggestie wekt van het oneindige, het leven. Scherpe hoeken worden dan ook vermeden, omdat deze eindig zijn.

 

Door het vloeiende in alle facetten van het ontwerp te integreren en door te laten vloeien ontstaat er een verstild leven.

Architectuurinstituut Rotterdam
Architectuurinstituut Rotterdam
Architectuurinstituut Rotterdam
Architectuurinstituut Rotterdam