Klimaat Campus

Afstudeerdatum: 
13-07-12

Afstudeeropgave Klimaat Campus  

Middels mijn afstudeerproject ben ik op zoek gegaan naar een “slim” ontwerp waar het klimaat  wordt ingezet als instrument in de architectuur. Een opgave waarin onderzocht wordt hoe het klimaat en de daaruit voortvloeiende klimaatinvloeden (luchttemperatuur, zonneschijn, wind, neerslag en vocht) weer een centrale plaats kunnen krijgen in het ontwerp. Er is onderzocht hoe de aanwezige omstandigheden in het ontwerp kunnen worden ingezet om belevingen te intensiveren (ervaring) en de belasting van het milieu te verminderen (duurzaamheid). 

Context:

Eeuwenlang waren de lokale omstandigheden, met het klimaat voorop, de bepalende factoren binnen de architectuur. Locatie, oriëntatie, vorm en materialisering waren hiervan een logisch gevolg. Deze aanpak resulteerde in vele verschillende traditionele bouwstijlen met elk haar eigen regionale karakter. Door de globalisering, verstedelijking en technologische vooruitgang heeft de architectuur de rol van het klimaat als bepalende factor losgelaten. Het gevolg is dat de architectuur haar regionale identiteit heeft verloren. Moderne gebouwen zijn vrijwel identiek, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Ze worden gemaakt van dezelfde materialen en hun vorm wordt eerder door de mode dan door het lokale klimaat bepaald. 

Positionering:

Naast het verlies van een eigen regionale identiteit heeft het loslaten van de lokale klimatologische omstandigheden, als basis van de architectuur, tevens geleid tot een grote afhankelijkheid van techniek en fossiele grondstoffen. De klimatologische omstandigheden worden niet benut, maar daarentegen met behulp van de techniek buitenspel gezet. De architectuur heeft zich gemarginaliseerd tot het beschermen van de gebruiker met als gevolg dat  de gebruiker veelal op een efficiënte wijze door de architectuur van de lokale (klimatologische) omstandigheden wordt gescheiden.

In de huidige architectuur praktijk worden sensorische ervaringen grotendeels buitengesloten. Dit is in mijn ogen een gemiste kans aangezien het juist die sensorische belevingen zijn die er toe leiden dat architectuur kan prikkelen, verbazen en zorgen voor een ongekende diepgang. Het ontwerp van de “Klimaat Campus” is dan ook een pleidooi om de architectuur niet alleen te zien als een middel om ons te beschermen tegen het klimaat, maar ook als een instrument om ons weer terug te brengen bij het klimaat. 

In het ontwerp van de “Klimaat Campus” staan de lokale (klimatologische) omstandigheden centraal. De aanwezige omstandigheden worden zoveel mogelijk benut om een aangename plek te creëren voor de gebruiker. De winddruk, de zon en het water worden ingezet om de energiebehoefte terug te dringen (hard-facts) maar daarnaast worden wind, zon en water ook gebruikt om de afstand tussen de gebruiker en zijn omgeving te verkleinen. Het klimaat wordt zichtbaar, voelbaar en  ervaarbaar gemaakt in het ontwerp. De zintuigen van de gebruiker worden geprikkeld; het voelen van de verkoeling van de wind, de warmte van de zon, de rust van het ondergrondse en het ruiken van de algen bij laag tij (soft-facts).

Opgave “Klimaat Campus”

De Klimaat Campus is een instituut dat onderdak zal bieden aan klimaat gerelateerde master-opleidingen. Het is een instituut dat naast kennisoverdracht ook een bijdrage zal gaan leveren aan het publieke klimaatdebat. Het instituut is openbaar toegankelijk en draagt actief bij aan het bewustwordingsproces en de betrokkenheid van het publiek bij het klimaat. Dit in de  vorm van lezingen, tentoonstellingen en voorlichting maar ook in zijn verschijningsvorm. 

 

Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus
Klimaat Campus