Laboratoria

De Wisselwerking tussen Denken en Doen

Architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen is gebaseerd op zowel kennis als vaardigheid. Aan het één heb je zonder het andere maar weinig. Het gaat juist om de wisselwerking tussen denken en doen. Er zijn meerdere strategieën om tot een goed ontwerp te komen. Welke aanpak voor welk probleem het beste werkt, verschilt per situatie, per ontwerpprobleem en per individu.

Het laboratoriumprogramma richt zich op het aanleren van juist dit brede scala aan vaardigheden, technieken en praktische kennis. Het programma is gestructureerd rond drie pijlers: onderzoeken, kennis vergaren en presenteren. Deze oriënteren zich op de verschillende ontwerpfasen. Het overgrote deel van de  laboratoria is expliciet bedoeld voor zowel architectuur- als stedenbouwstudenten. Lees meer... 

Aanbod studiejaar 2012 - 2013
De Academie biedt dit studiejaar 22 verschillende laboratoria aan. Vier van deze laboratoria lopen over één semester, de overige laboratoria lopen over een enkel kwartaal. Het laboratorium 'Argumenteren & Schrijven' wordt tweemaal per jaar aangeboden, bij voldoende inschrijvingen.

Laboratoria kwartaal 1:

Laboratoria kwartaal 2:

Laboratoria kwartaal 3:

Laboratoria kwartaal 4:

Laboratoria met een (*) alterneren met laboratoria in het opvolgende cursusjaar. Zie de programmagids