At. 2.1 Groot stedelijk huis

  • Vrijdagmidag
  • Ateliertype: Klein Bouwwerk
  • Thema: Groot stedelijk huis
  • Complexiteit: laag
  • 9A/0S /
  • 9 ECTS
  • Note: Dit ateiler is onderdeel van het eerstejaarsprogramma Architectuur
  • Voertaal: Nederlands

Het ontwerp van een Groot stedelijk huis. Tijdens dit atelier wordt de typologie van de stadswoning bestudeerd. Zo wordt een architectonisch basisvocabulaire ontwikkeld dat is gebaseerd op een interpretatie van bestaande, historische coderingen en betekenissen van architectonische elementen. Zoals de proporties van gevelordeningen, het reliëf van kolommen, borstweringen, raamopeningen en de samenhang met de interne structurering van het huis. De indeling en vormgeving van de woning vindt plaats op basis van een zelf geformuleerd en leidend ontwerpmotief. De functionele indeling van het woonprogramma wordt doordacht tot op het kleinste schaalniveau.


Er wordt een bewuste enscenering verwacht van de gevel als expressie van de woonfunctie enerzijds en van de betekenis in de stedelijke context anderzijds. Er wordt constant gereflecteerd op de onderlinge samenhang tussen de indeling, de gevel en de constructie. De koppeling tussen tekening en model benadert de vertaling van idee naar uitvoering, oftewel de samenhang tussen de betekenis van de vorm en de techniek.