Ontwerp & Economie

  • Docenten: Gert Middelkoop en Jan Winsemius
  • Donderdagavond
  • Type kennis: Disciplineoverschrijdende kennis
  • 1 studiepunt
  • Hoor- en discussiecollege
  • Toetsvorm: Take Home Exam
  • Deze collegereeks kan voor 2 studiepunten verzwaard worden afgerond
  • De reeks ‘Ontwerp & Economie’ wordt 1x per 2 jaar aangeboden en alterneert met de reeks ‘Ontwerp & Sociologie’.


    Economische krachten hebben in een steeds wisselende verschijningsvorm altijd een grote impact op de stedenbouw en architectuur. Indirect omdat economische processen een sturende invloed hebben op hoe de stedelijke samenleving vorm krijgt. Direct omdat gebouw-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling gestuurd worden door financieel-economische kaders. In dit college zullen de voor stedenbouw en architectuur relevante economische  krachten en mechanismen aan de orde komen.