'Wat is de rol van de architect?' Openingslezing Francesco Veenstra woensdag 29 augustus

Op woensdag 29 augustus zal Francesco Veenstra in het kader van de jaaropening 2012-2013 een lezing houden met als hoofdvraag 'Wat is de rol van de architect?'. Tien jaar na zijn afstuderen aan de Rotterdamse Academie en 17 jaar na zijn eerste werkdag bij Mecanoo in Delft maakt ook hij de balans op.

 

De geschiedenis laat zien dat onze samenleving regelmatig geconfronteerd wordt met crises. Het is een cyclisch fenomeen, dat economische neergang betekent maar ook de kans biedt om de stand van zaken op te maken en nieuwe wegen in te slaan. Crises leveren nieuwe gedachten op en vooral verandering van stijlen en expressie in vorm, ruimte en materiaal. Reflectie op ons werk als architecten is juist in deze periode nodig om vast te stellen welke rol van betekenis we nu en in de toekomst kunnen spelen. Dit vraagt creativiteit, betrokkenheid in het maatschappelijk debat en vooral flexibiliteit.

 

Aan de hand van een aantal recente werken van Mecanoo beoogt hij de relevantie van zijn eigen ontwerpen te toetsen en te exploreren in welke richting zijn werk en dat van Mecanoo zich zal ontwikkelen.

 

Wanneer: woensdag 29 augustus, aanvang 19u00

Waar: Academie van Bouwkunst

Toegang: gratis

Aanmelden: meld je hier aan

Klik hier voor informatie over het programma

 

Afbeelding: