Duzan Doepel partner Doepel Strijkers Architects | oud-lector Sustainable Design | alumnus Architectuur
Vooropleiding Bachelor Architectural Studies University of the Witwatersrand Johannesburg

Lees meer
sluiten

Duzan Doepel

partner Doepel Strijkers Architects | oud-lector Sustainable Design | alumnus Architectuur
Vooropleiding Bachelor Architectural Studies University of the Witwatersrand Johannesburg

“Wat ik mooi vond aan mijn leerstoel, is dat er een heel sterke relatie is tussen onderzoek (dat gestoeld is op wetenschap) en de ontwerpwereld. Ik heb vier jaar gewerkt aan het instrumentarium waarmee die relatie verdiept kan worden. Dat deed ik door projecten te definiëren die gebruikt kunnen worden in ontwerpateliers. Het agenderen van onderzoek in het ontwerponderwijs van de Academie is belangrijk. Het belangrijkste vind ik dat studenten de vaardigheden ontwikkelen om de ontwerpvraag te kunnen herdefiniëren. Je bent erbij gebaat de vraag achter de vraag te stellen. Dit kun je bereiken door ontwerpend onderzoek te verrichten.”

onderzoek in het ontwerponderwijs

Onderzoek

Onderzoek

Een goede architect of stedenbouwkundige heeft een gereedschapskist die gevuld is met kennis en beheersing van onderzoeksmethoden, -technieken en –instrumenten, die relevant is voor de beroepspraktijk. Het gaat hierbij om onderzoekend ontwerpen (Research of Design) en ontwerpend onderzoek (Research for Design).

De ontwikkeling van beide vormen van onderzoeksvaardigheden is stevig verankerd in het curriculum van de opleidingen. En niet alleen willen we studenten die noodzakelijke bekwaamheden meegeven, onze ambitie is om hiermee daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan maatschappelijke, met name Rotterdamse, vraagstukken.

Om die ambitie waar te kunnen maken werken we onder andere samen met Academies van Bouwkunst in het lectoraat Future Urban Regions (FUR), werken we samen met een aantal lectoraten van Hogeschool Rotterdam en borgen we onderzoek in het onderwijs zelf zoals met het project Streetwise.

Onderzoek
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

21.04

Workshop


Meld je aan
Lees meer

12.05

Meeloopdag


Inschrijven?
Lees meer

08.06

Informatieavond


Meer weten?
Lees meer