Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema

Afstudeerdatum: 
13-07-12

 

Brede school Wielewaal – 27 variaties op een thema

De Brede school Wielewaal is een filter waar de omgeving in doorsijpelt. Uitgangspunt is één eenvoudig thema: de oost-westoriëntatie van alle bouwkundige elementen. Door te variëren met de maatvoering van deze elementen is een zeer diverse reeks ruimtes en sferen gecreëerd voor de zeer diverse gebruikers.

De brede school staat aan de rand van de gelijknamige wijk in Rotterdam-Zuid. De oostzijde van de locatie grenst aan het Zuiderpark. De westzijde schampt het patroon van regelmatig gerangschikte woningen. Deze twee gezichten van de locatie verbeelden precies de dualiteit die spreekt uit de visie van de school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Enerzijds streeft zij naar rust en geborgenheid. Anderzijds wil zij uitwisseling met de maatschappij stimuleren. Om deze twee karakteristieken maximaal te benadrukken is het gebouw radicaal oost-west georiënteerd. Van de betonschijven en de houten vloer- en dakelementen tot de fijne lamellen daartussen.  Eenmaal in het gebouw ervaar je óf de rust van het park óf het leven in de wijk.

Naast de zmlk-school herbergt de brede school drie programma’s: een wijkcentrum, een buitenschoolse opvang en een sportaccommodatie. De school is vanwege haar grootte en specifieke programma leidend in het ontwerp. De beperkingen van de leerlingen zijn zeer divers. Maar allemaal hebben ze veel behoefte aan structuur, zowel in hun dagindeling als in hun fysieke omgeving. Het gebouw is dan ook volgens een strikte hiërarchie samengesteld. De constructieve, betonnen schijven geven het gebouw massa en verdelen het in overzichtelijke zones. De uitkragende vloer- en dakelementen rusten hiertussen en richten de blik naar het park. Tussen vloeren en daken staan de fijne houten lamellen. Deze variëren per ruimte in hoogte, breedte en diepte. Zo bepalen zij de mate van zicht en licht en daarmee de  privacy en concentratie.

De betonnen schijven beginnen als stroken in het maaiveld en lage muurtjes rond het gebouw. Ze functioneren als bank, afbakening van parkeervakken en speelterreinen. Zij verankeren de brede school in zijn omgeving. De structuur wordt in noord-zuidrichting doorsneden door een hoge, lichte binnenstraat. Het is de enige uitzondering op het thema. In de oostelijke vleugel, aan de parkzijde, is de school gevestigd. In de westelijke vleugel zitten het wijkcentrum, de buitenschoolse opvang en de sportaccommodatie. De hoofdentrees van alle programma’s liggen aan de binnenstraat. Het is de ruimte waar alle gebruikersgroepen elkaar tegenkomen. De hoge, massief houten schuifdeuren van de binnenstraat staan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open.

De lokalen van de school zijn per twee geclusterd en hebben een eigen entree en speelterrein. Dit maakt de lokalen tot kleine, veilige domeinen binnen de school. Het zorgt voor rust en overzicht voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Het beton is glad afgewerkt en vormt een rustige achtergrond voor de lesborden, tekeningen, roosters en werkjes van de leerlingen. Het hout geeft de ruimtes een warme uitstraling en is aangenaam om aan te raken, tegen aan te leunen, op te zitten.

De Brede school Wielewaal is het resultaat van één eenvoudig thema (de oost-westorientatie) en 27 subtiele variaties hierop. Een heldere, krachtige structuur die geborgenheid biedt en uitwisseling mogelijk maakt. 

 

Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema
Brede school Wielewaal - 27 variaties op een thema