Praktijkdeel

Een belangrijk kenmerk van het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst is de verwevenheid van het studeren met het werken in de beroepspraktijk. Het curriculum van de opleiding omvat dan ook een studie- en een praktijkdeel. Het studie of binnenschoolse deel is het feitelijke onderwijs op de Academie, het praktijkdeel heeft betrekking op het werken van jou als studerende werknemer in de beroepspraktijk. (lees meer)

 

Handleiding en Schrijfwijzer

De beroepspraktijk van studenten wordt binnen het kader van het praktijkdeel van de opleidingen, beoordeeld aan de hand van de drempelgesprekken, het portfolio, het jaarlijks uitgereikte praktijkformulier, en het verslag studie/beroepspraktijk. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de aard en het niveau van de praktijkwerkzaamheden, de praktijksituatie en de individuele ontwikkeling, en het aantal gewerkte uren. De 'Handleiding Praktijkdeel' met voorwaarden, eisen en beoordelingscriteria kun je hieronder downloaden, evenals de 'Schrijwijzer verslag praktijkdeel' dat ingediend moet worden na het vijfde afgeronde atelier.

Werkeloos en wat nu?

Op het moment dat je werkeloos raakt, kun je niet meer werken aan je ontwikkeling als architect of stedenbouwkundige binnen het praktijkdeel van de studie. Dit betekent dan ook dat je geen studiepunten meer kan behalen voor je werkzaamheden binnen de beroepspraktijk. Immers je behaalt geen leerdoelen meer.

Omdat in deze tijden van crisis het risico om je baan te verliezen groter is en de kansen om direct een nieuwe werkgever te vinden kleiner zijn, hebben wij een aantal instanties, regelingen en adviezen op een rij gezet. (lees meer)