SLOTERDIJK CENTRUM

Afstudeerdatum: 
28-08-12

SLOTERDIJK CENTRUM

Amsterdam heeft elf zogenaamde satellieten. Sloterdijk is een van deze satellieten en kenmerkt zich door grote reizigersaantallen, haar overstapfunctie en een autonome functiespreiding, namelijk kantoren. Een aantal van deze satellieten kunnen worden bestempeld als nieuwe en in ontwikkeling zijnde grootstedelijke subcentra naast het centrum van Amsterdam, te weten Amsterdam Zuid-as en Amsterdam Bijlmer Arena. Parallel aan deze huidige ontwikkelingen loopt de verschuiving van de algemene Nederlandse ontwikkelingsopgave van nieuwbouw naar herontwikkeling. Sloterdijk heeft te maken met beiden. Ontwikkeld eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 als subcentrum / kantorenlocatie, heeft het nu te maken met leegloop en kritiek op haar monofunctionaliteit en slechte verblijfskwaliteit. Inmiddels is de locatie Sloterdijk als subcentrum door Amsterdam herontdekt. Grootschalige kantoorontwikkelingen zijn door de crisis een halt toegeroepen. Amsterdam zoekt naar een alternatieve invulling van Sloterdijk en pakt daarmee indirect haar mono functionaliteit aan. Het toekomst scenario voor Sloterdijk is een campus-achtige invulling gericht op de praktijk. Beroepsonderwijs gerelateerd aan bedrijvigheid in en rond Sloterdijk zijn elkaars versterkende invullingen van het gebied. Maar welke rol speelt het station in dit toekomstige scenario?

BINNENSTEDELIJKE VERBINDER

Het station ligt in het centrum van Sloterdijk. Sloterdijk is door de infrastructuur, welke aantakt op dit station, opgedeeld in vier kwadranten. De positie van het station geeft haar de potentie om de los van elkaar functionerende kwadranten met elkaar te verbinden. Inspelend op het toekomstige campus scenario, kan het station de schakel vormen welke een kruisbestuiving tussen de verschillende kwadranten en de verschillende thema’s in Sloterdijk (werk, onderwijs en samenleving) teweeg brengt. Station Sloterdijk zal in de nabije toekomst naast de transfer functie ook moeten dienen als centrum en binnenstedelijke verbinder.

MODALITEITSKNOOPPUNT

De geleidelijke typologische verandering van het stationsgebouw naar een plek van reizen en verblijf, mag echter haar functie als efficiente overstap niet aantasten. Ook hier geldt dat het hedendaags station meer is dan station alleen. Er takt een grote diversiteit aan modaliteiten aan op het station. Zij verbinden Sloterdijk met het lokale, regionale en nationale netwerk. Spreken over een station doet refereren aan het oude treinstation. Dit brengt de overige modaliteiten in het diskrediet, aangezien zij minstens zo belangrijk zijn als de trein. Station Sloterdijk is een modaliteitsknooppunt.

REIZIGERGSPLEIN

De bestaande infrastructuur is als uitgangspunt genomen voor het ontwerp van een nieuw station Sloterdijk. Omdat het station zich bevindt op een kruising van spoorlijnen, heeft het te maken met hoogte verschillen. Tussen de hoogst gelegen sporen en de sporen op maaiveld niveau wordt een niveau geintroduceerd vanwaar uit de reiziger zijn keuze kan maken welke richting of naar welke verdieping hij gaat. Het zogenaamde reizigersplein. Een semi-buitenruimte als schakel tussen modaliteiten, reizen of verblijven, of als doorgaande route van het ene naar het andere kwadrant in Sloterdijk. Op dit overdekte plein staat de reiziger centraal.

VERBLIJFSKNOOP

In de ring van het gebouw bevinden zich de verblijfsfuncties. Functies gerelateerd aan elkaar zijn naast elkaar gesitueerd. Minder directe relaties, bijvoorbeeld tussen sportcentrum en restaurant worden letterlijk overbrugd d.m.v. de boven het reizigersplein zwevende bruggen. Waar het reizigersplein een grote dynamiek uitstraalt, zijn de verblijfsruimtes veel statischer. Hier zullen de gebruikers doel bewust naar toe gaan, of vanuit nieuwsgierigheid worden ontdekt. Het verblijfsprogramma in het gebouw vormt een aanvulling op het programma in Sloterdijk. Het Sloterdijks danstheater Aya krijgt hier eindelijk haar eigen onderkomen, een groot restaurant doet de vergane glorie van de spoorwegrestauratie herleven voor zowel reiziger, werknemer -of inwoner van Sloterdijk, een sportcentrum, ruimte voor incubators en een groot leercentrum voor avondstudies of het bieden van studieruimten gedurende het weekend, zijn functies welke Sloterdijk nu mist en levendigheid kunnen brengen in het vandaag de dag relatief saaie stationsgebied.

‘Sloterdijk centrum’ is van binnenuit ontwerpen en toont haar functies als een enorme vitrine aan het reizend publiek.

SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM
SLOTERDIJK CENTRUM