Ruimtelijke Ordening

Binnen de collegereeks wordt onderzocht hoe de met elkaar verweven vakgebieden architectuur en stedenbouw enerzijds en planologie en ruimtelijke ordening anderzijds zich tot elkaar verhouden binnen de hedendaagse context. Daarbij zal ingegaan worden op de veranderende planningspraktijk waarin naast kwantitatief onderzoek, wettelijke instrumenten en formele besluitvorming steeds meer aandacht is voor kwalitatief onderzoek, wisselwerking met verschillende kennisvelden, flexibele planvormen en strategische alliantievorming. Tijdens de collegereeks komt de vraag aan de orde wat de ontwerpende disciplines kunnen leren van  deze veranderende planningspraktijk en wat ze eraan kunnen bijdragen.— Frank van der Beuken

  • Donderdagavond van 18u50 tot 20u45
  • Type kennis: Disciplineoverschrijdende kennis
  • 1 studiepunt
  • Hoor- en discussiecollege met gastsprekers
  • Toetsvorm: Praktijkopdracht
  • Deze collegereeks kan voor 2 studiepunten verzwaard worden afgerond
  • De reeks ‘Ruimtelijke Ordening’ wordt 1x per 2 jaar aangeboden en alterneert met de reeks ‘Landschapsarchitectuur’