Collectieve woonmodellen 010

Froukje van de Klundert, Can Cabuk, Maira Bos, Jurgen Reichard, Wesley Leeman & Simone de Bergh

 Analyse van jaren ‘70 woningbouwprojecten met collectieve ruimtes. In de jaren ‘70 werd volop geëxperimenteerd met nieuwe woningbouwtypes. Het modernistische gedachtegoed werd verengd met de morfologie van besloten binnenstedelijke blokken. Kenmerkend is de grote diversiteit in de gevels, het zorgvuldige ontwerp van de overgangszone tussen openbaar en privaat en de veelheid aan kleinschalige stedelijke ruimtes binnen het project. Het ontwerp voegde zich naar de weerbarstige bouwpraktijk: de nieuwe typologische en architectonische schema’s werden veelal ingevuld met standaard woningbouw elementen.

 Duidelijk wordt dat in de jaren ‘70 een rijk scala aan gebouwtypes ontwikkeld is. Wat de projecten gemeen hebben is een vorm van stedelijk wonen, die zich richt op een tussenruimte tussen publiek en privaat. In het ontwerp speelt de schakeling, diversiteit en gelaagdheid van de overgangsruimte tussen openbaar en privaat een belangrijke rol.

De projecten zijn onderzocht aan de hand van een zestal thema’s: Collectiviteit; waar bij de alle vormen van collectieve ruimtes zijn gearchiveerd. De menselijke maat; de fascinatie voor de organisch gegroeide stad uitte zich in gefragmenteerde beelden die ontkoppeld waren van de typologische opzet. Wonen aan de straat; aangezien de straat werd herontdekt als drager van het stedelijke leven. Toe-eigening; vanwege het ontbreken van scherpe grenzen tussen privaat en publiek zijn delen van de publieke of collectieve ruimte toegeëigend door de bewoners. Gebouw als stad; vanwege de binnenstedelijke locaties moest het programma efficiënt ingevuld worden, wat vaak leidde tot een stapeling van verschillende functies. Efficiëntie; de industrialisatie van de bouw ijlde in de jaren ‘70 nog sterk na en dit uitte zich in het strakke stramienmaten zonder concessies en standaard elementen.

Collectieve woonmodellen 010
Collectieve woonmodellen 010
Collectieve woonmodellen 010
Collectieve woonmodellen 010
Collectieve woonmodellen 010