Staf

Jan Duursma | Job Floris | Chris van Langen | Alenka Milward | Robert von der Nahmer | Margit Schuster | Hans Tomassen | Jeroen Visschers | Wouter Veldhuis

Jan Duursma (1963) initieert en coördineert externe activiteiten zoals workshops, tentoonstellingen, debatten en studiereizen. Hij studeerde Kunstgeschiedenis & Architectuur, met als specialisatie hedendaagse stedenbouw en ruimtelijke ordening aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte hij een jaar voor de universiteit, waarna hij vooral als freelancer werkzaam was voor tal van opdrachtgevers. Zo was hij 1996 tot 1998 coördinator van Coast Wise Europe, een groot internationaal project van de Academie van Bouwkunst Rotterdam, en was hij van 1999 tot 2001 als staflid van Rotterdam 2001 verantwoordelijk voor het architectuurprogramma tijdens het culturele hoofdstadjaar. Daarna voerde hij onder andere opdrachten uit voor WiMBY!, Archiprix International, Young European Architects en Europan Nederland.


Job Floris (1974) is opleidingscoordinator van de opleiding tot architect en is primair verantwoordelijk voor de vormgeving en coördinatie van het atelieronderwijs. Job studeerde achtereenvolgens aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost te Breda, studierichting architectonische vormgeving, en aan de Academie voor Bouwkunst Rotterdam, studierichting architectuur. Hij deed zijn eerste werkervaring op bij Atelier van Lieshout en Christian Kieckens Architects , waarna  hij gedurende zes jaar bij architectenbureau Rapp+Rapp werkte. In 2006 was hij een van de oprichters van het architectenbureau Monadnock, dat momenteel werkt aan opdrachten van verschillende schaal in binnen- en buitenland.

 

Chris van Langen (1962) is directeur van de Academie (met ook de coördinatie van het afstuderen in zijn portefeuille). Chris studeerde in 1989 af aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerdifferentiaties Architectuurgeschiedenis en –theorie en Architectonisch Stedenbouwkundig Ontwerpen. Na zijn studie is hij, in 1990, bij de dS+V, Gemeente Rotterdam, gaan werken als, achtereenvolgens, ontwerper, ervaren ontwerper, coördinator van het interne discussieplatform van de dienst en senior ontwerper. Tevens was hij twee jaar lid van de Staf Stedenbouw van de dS+V. Chris is in mei 2005 part time bij de Academie komen werken en is er sinds januari 2008 full time aan verbonden.

Alenka Milward (1977) is coördinator logistiek van de Academie. Alenka studeerde HBO Communicatie, en na haar opleiding specialiseerde zij zich verder middels cursussen Interne en Concern Communicatie NIMA-B.  Vanuit haar coördinerende rol is zij  verantwoordelijk voor de taken en aansturing van het studiesecretariaat en draagt zij zorg voor de planning en organisatie van de onderwijsactiviteiten. Daarnaast is Alenka verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de Academie, waarbij o.a. de uitvoering van het wervingsbeleid, het waarborgen van de actualiteit van de website en  de publiciteit van Academieactiviteiten tot haar portefeuille horen.

 
Robert von der Nahmer (1955) is opleidingscoördinator beroepspraktijk en coördinator van het voorbereidende jaar. Robert studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Naast zijn werkzaamheden voor de Academie doceert hij ontwerpen aan de minor architectuur van de bacheloropleiding bouwkunde. Hij was medeoprichter van het architectenbureau Alkemade & Von der Nahmer Architecten, tegenwoordig Proforma.

Margit Schuster (1968) is opleidingscoördinator van de opleiding tot stedenbouwkundige. In 1994 is zij afgestudeerd als architect in Bochum. Later heeft zij een masteropleiding voor urban design aan de Kunst Academie te Berlijn gevolgd en als architect bij verschillende bureaus in Duitsland en in Maleisië gewerkt. Sinds 2000 werkt zij in Nederland als stedenbouwkundige ontwerper voor Rein Geurtsen, Bureau Venhuizen, RCE en BGSV. Zij heeft ruime ervaring als ontwerper en adviseur met collectieve woningbouw, speelnatuur, stedelijke herstructurering en complexe stationsopgaven. Sinds haar verblijf in Berlijn en Azië heeft zij een fascinatie voor de complexiteit van stedelijk wonen en leven, en het gebruik van de stad. 

 

Hans Tomassen (1957) initieert en coördineert externe activiteiten van de academie zoals workshops, tentoonstellingen, debatten en studiereizen. Hans studeerde aan de TU Delft. Hij is partner in architectenbureau ASWA Architecten, dat op vrijwel alle terreinen van het architectenvak actief is. ASWA Architecten maakt winkels, kantoren, scholen, woningen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra en laboratoria. Gerealiseerde projecten zijn onder andere de verbouwing en de renovatie van de Bijenkorf in Den Haag, de inbreiding van de Willem de Kooning Academie, renovatie en herinrichting van TNO kantoren in Leiden en Soesterberg, en inrichting en interieur van diverse CWI vestigingen.


Jeroen Visschers (1977) is opleidingscoördinator van de opleiding tot architect en verantwoordelijkheid voor de inbedding van onderzoek binnen het onderwijs. Jeroen studeerde cum laude af bij de leerstoel Architectural History and Theory aan de TU Eindhoven in 2004. Als docent en gastspreker verzorgt hij lezingen aan diverse universiteiten en academies op het gebied van filosofie, architectuurgeschiedenis en -theorie. Naast zijn activiteiten aan de Academie doet hij als associate lector onderzoek voor het lectoraat Sustainable Solutions in Architecture and Urban Design. Jeroen doceerde architectuurtheorie aan de Academies van Bouwkunst te Tilburg en Arnhem en was redactielid voor het architectuurtijdschrift OASE. In het verleden werkte hij mee aan publicaties zoals VMX Agenda, in 2007 verschenen bij 010 Publishers.

Wouter Veldhuis (1971) is opleidingscoördinator van de opleiding tot stedenbouwkundige. Wouter is in 1996 afgestudeerd als architect aan de TU Delft en is sinds enige tijd ook geregistreerd stedenbouwkundige. Hij is directeur van Must Stedebouw, een bureau dat ontwerp en onderzoek combineert. De afgelopen jaren heeft Wouter onder andere gewerkt aan de stedelijke vernieuwing van de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, de herstructurering van de Eindhovense wijk Lakerlopen en de transformatie van de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Wouter neemt zeer actief deel aan het vakdebat, publiceert regelmatig en geeft onderwijs aan verschillende instellingen in Nederland. Sinds 2011 is hij druk bezig met het opzetten van Stad-Forum Amsterdam, een nieuw onafhankelijk platform voor een open gesprek tussen bestuurders, burgers en experts over de ontwikkeling van de stad.