Staf

Jan Duursma | Job Floris | Chris van Langen | Alenka Milward | Robert von der Nahmer | Margit Schuster | Hans Tomassen | Jeroen Visschers | Wouter Veldhuis

Jan Duursma (1963) is hoofd Externe Activiteiten en initieert en coördineert workshops, tentoonstellingen, debatten, studiereizen e.d.. Hij studeerde Kunstgeschiedenis & Architectuur, met als specialisatie hedendaagse stedenbouw en ruimtelijke ordening aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte hij een jaar voor de universiteit, waarna hij vooral als freelancer werkzaam was voor tal van opdrachtgevers. Zo was hij 1996 tot 1998 coördinator van Coast Wise Europe, een groot internationaal project van de Academie van Bouwkunst Rotterdam, en was hij van 1999 tot 2001 als staflid van Rotterdam 2001 verantwoordelijk voor het architectuurprogramma tijdens het culturele hoofdstadjaar. Daarna voerde hij onder andere opdrachten uit voor WiMBY!, Archiprix International, Young European Architects en Europan Nederland.


Job Floris (1974) is hoofd van de Masteropleiding Architectuur en is primair verantwoordelijk voor de vormgeving en coördinatie van het atelieronderwijs. Job studeerde achtereenvolgens aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost te Breda, studierichting architectonische vormgeving, en aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, studierichting architectuur. Hij deed zijn eerste werkervaring op bij Atelier van Lieshout en Christian Kieckens Architects, waarna hij gedurende zes jaar bij architectenbureau Rapp+Rapp werkte. In 2006 was Job mede-oprichter van Monadnock, een architectenbureau dat werkt aan opdrachten van verschillende schaal in binnen- en buitenland. Sinds 2010 is Job redactielid van OASE Journal for Architecture.

Chris van Langen (1962) is directeur van de Academie (met ook de coördinatie van het afstuderen in zijn portefeuille). Chris studeerde in 1989 af aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerdifferentiaties Architectuurgeschiedenis en –theorie en Architectonisch Stedenbouwkundig Ontwerpen. Na zijn studie is hij, in 1990, bij de dS+V, Gemeente Rotterdam, gaan werken als, achtereenvolgens, ontwerper, ervaren ontwerper, coördinator van het interne discussieplatform van de dienst en senior ontwerper. Tevens was hij twee jaar lid van de Staf Stedenbouw van de dS+V. Chris is in mei 2005 part time bij de Academie komen werken en is er sinds januari 2008 full time aan verbonden. 


Alenka Milward (1977) is hoofd van het Studiesecretariaat en communicatieadviseur van de Academie. Een dubbelfunctie waarbij haar kwaliteiten als organisator en liefde voor het communicatievak samenkomen. Alenka studeerde HBO Communicatie en na haar opleiding heeft zij zich verder gespecialiseerd door verschillende mastercursussen te volgen. Haar specialisaties zijn identiteit, storytelling en social media. Vanuit haar rol is zij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van bedrijfsprocessen en de aansturing van het studiesecretariaat en draagt zij zorg voor de planning en organisatie van onderwijsactiviteiten. Daarnaast is Alenka verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de Academie. Tot haar portefeuille behoren o.a. het ontwikkelen van communicatieplannen, de uitvoering van het wervingsbeleid, de ontwikkeling van pr-materiaal in samenwerking met de vormgevers van Studio Beige, het websitebeheer, de redactie van de nieuwsbrief en sociale media.

 
Robert von der Nahmer (1955) is hoofd van het Buitenschools Curriculum en opleidingscoördinator van de opleiding tot architect en van de Pre-master Architectuur & Techniek. Robert studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Hij was medeoprichter van het architectenbureau Alkemade & Von der Nahmer Architecten, tegenwoordig Proforma.

Margit Schuster (1968) is hoofd van het Vaardighedenonderwijs en opleidingscoördinator van de opleiding tot stedenbouwkundige. In 1994 is zij afgestudeerd als architect in Bochum. Later heeft zij een masteropleiding voor urban design aan de Kunst Academie te Berlijn gevolgd en als architect bij verschillende bureaus in Duitsland en in Maleisië gewerkt. Sinds 2000 werkt zij in Nederland als stedenbouwkundige ontwerper voor Rein Geurtsen, Bureau Venhuizen, RCE en BGSV. Zij heeft ruime ervaring als ontwerper en adviseur met collectieve woningbouw, speelnatuur, stedelijke herstructurering en complexe stationsopgaven. Sinds haar verblijf in Berlijn en Azië heeft zij een fascinatie voor de complexiteit van stedelijk wonen en leven, en het gebruik van de stad. 

Hans Tomassen (1957) initieert en coördineert externe activiteiten van de Academie zoals workshops, tentoonstellingen, debatten en studiereizen. Hans studeerde aan de TU Delft. Hij is partner in architectenbureau ASWA Architecten, dat op vrijwel alle terreinen van het architectenvak actief is. ASWA Architecten maakt winkels, kantoren, scholen, woningen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra en laboratoria. Gerealiseerde projecten zijn onder andere de verbouwing en de renovatie van een zorgcomplex in Velp, de duurzame renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van Flanderijn te Rotterdam, renovatie en herinrichting van TNO kantoren in Leiden en Soesterberg, en inrichting en interieur van het hoofdkantoor van UWV en herinrichting van tal van UWV vestigingen.


Jeroen Visschers (1977) is hoofd Theorieonderwijs en opleidingscoördinator van de opleiding tot architect. Jeroen is cum laude afgestudeerd bij de leerstoel Architectural History and Theory aan de TU Eindhoven in 2004. Aan de Academie is hij verantwoordelijk voor het theorieonderwijs. Daarnaast zorgt hij voor de inbedding van onderzoek binnen het onderwijs. Sinds 2012 is Jeroen aangesteld als hoofddocent aan de Academie en geeft daar invulling aan door onderzoek te doen naar methoden en technieken van ontwerpend onderzoek. Dit onderzoek naar ontwerpmatig denken vindt plaats onder de gedeelde vlag van de Academie en het lectoraat Sustainable Solutions in Architecture and Urban (re)Design. Naast zijn werk voor de Academie schrijft Jeroen met regelmaat voor Archined en doceert hij architectuur- en kunstgeschiedenis aan de bachelor Bouwkunde van de Hogeschool Rotterdam. 

Wouter Veldhuis (1971) is hoofd van de Masteropleiding Stedenbouw. Wouter is in 1996 afgestudeerd als architect aan de TU Delft en is sinds 2010 ook geregistreerd stedenbouwkundige. Hij is directeur van MUST Urbanism, een middelgroot stedenbouwkundig bureau met vestigingen in Amsterdam en Keulen. De afgelopen jaren heeft Wouter onder andere gewerkt aan de stedelijke vernieuwing van de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, de herstructurering van de Eindhovense wijk Lakerlopen en de inpassing van de A27 en A28 in Utrecht. Wouter neemt zeer actief deel aan het vakdebat, publiceert regelmatig en geeft onderwijs aan verschillende instellingen in Nederland en België. Sinds 2011 is hij één van de drie kernleden van Stad-Forum Amsterdam, een eigentijdse adviesraad die B&W en de gemeenteraad van Amsterdam adviseert bij ruimtelijke vraagstukken.