Studiebelasting

De opleidingen tot architect of stedenbouwkundige duren ieder nominaal vier jaar en omvatten 6720 studiebelastinguren (SBU): een 1e jaar, twee vervolgjaren (hoofdfase) en een afstudeerjaar. Elk jaar bestaat uit twee semesters of vier kwartalen.
Er wordt uitgegaan van studieweken van 20 uur aan de Academie (inclusief zelfstudie). Ook wordt ervan uitgegaan dat studenten gemiddeld 3 tot 4 dagen per week werken.
De totale jaarlijkse studiebelasting bedraagt minimaal 1680 uur en maximaal 2184 uur: 840 uur voor het studiedeel en 840 uur tot maximaal 1344 uur voor het praktijkdeel.

Om de (inter)nationale studentenmobiliteit te bevorderen, hanteert de Academie het Europese studiepuntensysteem (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System), waarbij een studiepunt (EC) gelijkstaat aan een studiebelasting van 28 uur. De totale studiewaardering is 240 studiepunten, verdeeld in 120 ECTS voor het studiedeel en 120 ECTS voor het praktijkdeel. Voorafgaand aan het afstuderen moeten er 90 ECTS voor het studiedeel en 90 ECTS voor het praktijkdeel zijn behaald.

Studiebelasting praktijkdeel
Uit de praktijk blijkt dat nagenoeg alle werknemers die op de Academie studeren een arbeidscontract hebben voor een vierdaagse werkweek van 32 uur. Uitgaande van 42 weken werken zij minimaal 1344 uur per jaar. In overeenstemming met de fase waarin de opleiding verkeert, wordt van dit totaal aantal werkuren ca. 60% gehonoreerd als daadwerkelijkeleer- en ervaringsuren. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in een reguliere arbeidssituatie de gewerkte tijd niet zondermeer gelijk gesteld kan worden aan tijd waarin gestudeerd en geleerd wordt omdat de praktijk niet doelbewust en exclusief voor het studie- en leertraject is geprogrammeerd en ingericht. Dat komt neer op 20 SBU per week, of te wel 30 ECTS per jaar.

Meer informatie over studieduur, studiebelasting en studiepunten staat in de Onderwijs- & examenregeling.