Pre-master Architectuur

Ben je afgestudeerd aan een bacheloropleiding Bouwkunde of Civiele Techniek zonder minorspecialisatie Architectuur en heb je ambities om de masteropleiding tot architect te gaan doen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst? Dan bieden wij je de mogelijkheid om alsnog de minor Architectuur te volgen. Dit programma vormt de ‘pre-master Architectuur’ voor de Academie.

Kies op Maat
Tevens kan de minor Architectuur gevolgd worden door studenten van bovengenoemde opleidingen aan een ander instituut dan de Hogeschool Rotterdam via Kies op Maat. Dit is interessant voor studenten die al weten dat ze de master Architectuur willen gaan volgen en een programma zoeken die hier goed op aansluit. Maar ook voor studenten die willen onderzoeken of een ontwerpopleiding bij ze past. Vraag binnen je opleiding meer informatie op over de mogelijkheden om te studeren bij een gastinstelling.

Minor Architectuur & de Academie
Het programma van de minor Architectuur maakt onderdeel uit van de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Deze doorstroomminor is ontwikkeld voor bouwkundestudenten als voorbereiding op de masteropleiding Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Het programma voor deze minor wordt in nauwe samenwerking tussen de twee opleidingen vormgegeven om een optimale aansluiting op de master te bewerkstelligen. De Academie biedt ontwerpopleidingen en juist het ontwerpen staat centraal binnen deze minor.
Daarnaast vinden de lessen van de minor plaats in het Academiegebouw en wanneer er ook onderwijs is op de Academie, zodat je optimaal kunt genieten van onze faciliteiten, lezingen en de Academiesfeer.

Programma
De verschillende projecten van de minor zijn complementair aan elkaar en zorgen voor integraal onderwijs. Naast de focus op het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden op het gebied van architectuur wordt er de nodig aandacht besteed aan het verbreden van vakkennis op het gebied van stedenbouw, landschap en interieur. Het beheersen van het totaalontwerp is van belang. Ook kennis van vakgebieden die een nauwe relatie met architectuur hebben zoals kunst, literatuur en filosofie komen aan bod.

Instromen
Het programma loopt van september tot februari.

Certificaat
Wanneer het programma met goed gevolg wordt afgelegd ontvang je een certificaat. Hiermee ben je formeel toelaatbaar tot de masteropleiding Architectuur aan de Academie. Studenten die zich aanmelden voor één van de masteropleidingen aan de Rotterdamse Academie worden uitgenodigd voor een startgesprek.

Meer informatie over de aanmeldprocedure tot de masteropleiding Architectuur.

Informatie & aanmelden
Neem contact op met het studiesecretariaat van de Academie.