Voorbereidend programma Architectuur

Afgestudeerden met een Bachelordiploma Bouwkunde of Civiele techniek, maar zonder minor of specialisatie Architectuur, kunnen de Minor Architectuur van de HBO Bouwkunde opleiding volgen aan de Hogeschool Rotterdam. Dit geldt eveneens voor studenten van deze opleidingen die dit programma gedurende hun stageperiode willen volgen. Dit programma vormt het 'Voorbereidend Programma Architectuur' voor de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst.

 

Minor Architectuur
Het programma van de Minor Architectuur is onderdeel van de HBO Bouwkunde opleiding aan de Hogeschool Rotterdam. Deze doorstoomminor Architectuur is ontwikkeld voor bouwkunde studenten als voorbereiding op de Master Architectuur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Binnen de HBO Bouwkunde opleiding wordt veel aandacht besteed aan de uitvoering en het organiseren van het bouwtraject. De ontwerpende component wordt minder belicht en juist daarvoor is de Minor Architectuur opgezet.

 

Voertaal
Minimaal 25% van het minorprogramma wordt in het Engels aangeboden.

 

Programma
De verschillende projecten van de Minor Architectuur zijn complementair aan elkaar en zorgen er voor dat er integraal onderwijs gegeven wordt. Naast de focus op het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden op het gebied van architectuur wordt er de nodige aandacht besteed aan het verbreden van vakkennis op het gebied van stedenbouw, landschap en interieur. Het beheersen van het totaalontwerp is van belang. Ook kennis van vakgebieden die een nauwe relatie met architectuur kennen als kunst, literatuur en filosofie komen aan bod.

 

In het eerste kwartaal zal de nadruk liggen op de grondslagen van het ontwerpen. Dat wil zeggen op de conceptvorming en op een abstracte, breed geïnformeerde en analytische benadering van de ontwerpproblematiek. Kennis en vaardigheden op het gebied van methode en analyse worden uitgediept en in verband gebracht met de programmatische en ruimtelijke context van de ontwerpopgave.In het tweede kwartaal komt de invloed die de maatschappij op architectuur heeft aan bod.

 

Instromen
Het programma van de Minor Architectuur loopt van september tot januari. Als het programma met goed gevolg wordt afgelegd kan de student direct doorstromen naar de Master Architectuur aan de Academie in februari.

 

Informatie & aanmelden
Neem contact op met het studiesecretariaat van de Academie.