Pre-master Architectuur & Techniek

De pre-master Architectuur & Techniek brengt binnen een half jaar je technische kennis op peil: de kennis op constructief gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om je positie in de praktijk te verstevigen.

Download de brochure (PDF) met hierin:
- Uitgebreide informatie over de programmaonderdelen en praktische informatie.
- Een interview met architectuurstudente Nina van Osta wat het techniekprogramma haar heeft gebracht.
- Uitwerkingen van het ontwerp- en techniekatelier voor een impressie van wat je gaat doen.

Programma
Het programma bestaat uit praktijkopdrachten in de vorm van een atelier Ontwerp & Techniek, een laboratorium Construeren in beton, staal & hout en een laboratorium Bouwfysica.

Voor wie
De pre-master richt zich op studenten met een bachelordiploma van een Beeldende Kunstacademie richting Ruimtelijk Ontwerpen, Interieur Architectuur of Architectonische Vormgeving.

Studenten de nog studerend zijn aan één van bovengenoemde opleidingen kunnen onder voorwaarden de pre-master ook als minor volgen.

Instromen
Het pre-masterprogramma wordt twee keer per studiejaar aangeboden, mits er voldoende aanmeldingen zijn, en kent een duur van één semester: september tot februari & februari tot augustus.

Rooster
Het lesrooster van de pre-master loopt gelijk met het rooster van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw. De lessen vinden plaats op donderdagavond en de hele vrijdag.

Certificaat & toelating
Wanneer alle onderdelen van het pre-masterprogramma met een voldoende zijn afgerond ontvang je een certificaat. Met dit certificaat en het diploma van de bacheloropleiding ben je formeel toelaatbaar tot de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Naast de formele toelatingseisen dien je ook te voldoen aan de inhoudelijke beginkwalificaties. Deze worden getoetst tijdens het startgesprek aan de hand van je portfolio na afronding van de pre-master.

Kosten
Meer informatie over de kosten voor het pre-masterprogramma vind je hier.

Aanmelden

Meld je aan bij het studiesecretariaat van de Academie voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

Na je aanmelding voor de pre-master ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een opleidingscoördinator die je graag informeert over het programma, praktische zaken en je ambitie om de masteropleiding Architectuur te gaan doen.

Het programma wordt aangeboden als commercieel onderwijs en maakt geen deel uit van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw. Studenten die in Nederland een masteropleiding volgen krijgen van het Rijk 5 bekostigde jaren. Dit aantal bekostigde jaren blijft in tact bij het volgen het techniekprogramma niet bekostigd wordt door de overheid. De teller staat dus op 0 als je hierna start met de masteropleiding Architectuur.