Winterworkshop 2011

Winterworkshop 2012 'Rotterdam Innercity'

13, 14 en 15 & 20 en 21 januari

De binnenstad heeft meer inwoners nodig. Dat kan door het bestaande weefsel te verdichten. De Stadsvisie 2030 spreekt van een streven naar een aantrekkelijke en complete binnenstad, waarbij de binnenstad als een gemengd milieu van werken, wonen, winkelen en uitgaan benoemd wordt. Naast de versterking van de binnenstad als woongebied wordt ingezet op een forse verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in termen van uitstraling en het tot stand brengen van sterke fysieke verbindingen tussen de stadskwartieren.

De Winterworkshop koppelt de verdichtingsvraag, de omgang met de buitenruimte en het slaan van verbindingen aan de zeven duurzame verdichtingsstrategieën uit het gemeentelijke project Making Rotterdam Innercity. Daarbij wordt er gekozen voor een bijzondere benadering. Al decennia wordt geprobeerd om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor uiteenlopende groepen bewoners. Toch lukt het nog steeds niet om bijvoorbeeld gezinnen met kinderen voor de stad te behouden. Dat ligt niet alleen aan de inhoudelijke kwaliteit van de gemaakte plannen, maar ook aan de manier waarop de voorstellen gepresenteerd worden aan potentiële gebruikers.

Opgave
Zeven groepen studenten werken elk middels één van deze strategieën aan één van de binnenstedelijke gebieden. Vanuit Stadsontwikkeling is er een vraag naar de fysieke uitwerking van een dergelijk benadering van de binnenstad met als criteria het karakter van de binnenstad als woonstad, aantrekkelijke en betekenisvolle buitenruimte en de mobiliteit (gelezen als bereikbaarheid middels langzaam verkeer), kortom het woonklimaat.

Elke groep benoemt architectonische projecten binnen het door hun aangewezen gebied op basis van de aangewezen strategie. Architectuurstudenten binnen deze groep werken deze projecten op ruimtelijk niveau. Stedenbouwstudenten werken de samenhang tussen de architectonische projecten en de buitenruimte uit en de ruimtelijke verbindingen binnen het kwartier. Het resulterende plan is een ruimtelijk-programmatisch consistent geheel, waarbij tijdens de eindpresentatie  de ‘verleidingskracht’ van wonen in een verdichte binnenstad centraal dient te staan. De doelgroep bestaat in hoofdzaak uit gezinnen, vanuit de gedachten dat binnen deze groep de vraag naar binnenstedelijk ruimte in combinatie met betekenisvolle buitenruimte en goede bereikbaarheid het grootst is.