menu sluiten
zoek terug
terug
Studiekosten

Studiekosten

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld voor de masteropleidingen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam.

Collegegeld 2022-2023

Architectuur en Stedenbouw: € 2.209,00

Pre-master Architectuur & Techniek en Stedenbouw (duur één semester): € 1.104,50

De pre-master wordt aangeboden als commercieel onderwijs en maakt geen deel uit van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

Instellingscollegegeld

Het instellingscollegegeld is het collegegeld dat betaald moet worden door niet-E.E.R.-studenten en studenten met een reeds behaalde Mastergraad in Nederland (dus niet van toepassing op studenten die een Mastergraad behaald hebben in het buitenland). Het instellingscollegegeld voor de masteropleidingen 2022-2023 is vastgesteld op € 8.760,00.

Al aan een bekostigde Master gestudeerd maar geen diploma behaald of heb je een mastergraad behaald in het buitenland?

Dan kom je niet in aanmerking voor het instellingscollegegeld. Je kunt dan aan een nieuwe bekostigde master starten (in Nederland) en betaald het reguliere tarief.

Overige studiekosten

Naast het jaarlijkse collegegeld moet je rekening houden met variabele kosten voor studio-excursies, boeken en maquettematerialen. De uitgaven variëren per student en per studio.

  • Studio-excursie: gemiddeld € 100 voor eigen rekening per semester. Dit bedrag kan minder zijn als je niet naar het buitenland gaat.
  • Boeken: bedrag varieert sterk per student. Zo kun je bijvoorbeeld de meeste geadviseerde boeken (we hebben geen verplichte literatuuraanschaf) in onze mediatheek vinden. Studenten schaffen nog steeds boeken zelf aan omdat ze die gewoon heel graag voor hun eigen collectie willen hebben.
  • Maquettes: gemiddeld € 50
  • Afrondingsposter studio: € 50 tot € 100 per semester (sterk afhankelijk van kwaliteit en waar je ze laat afdrukken).

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten in de leeftijd tot 55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Als je ouder bent dan 30 jaar dan kom je voor het krediet in aanmerking:

  1. als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en nu een 2e opleiding gaat doen aan hbo of universiteit.
  2. als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

Studiekosten
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

31.03

Slotpresentatie Piet Scholten


Openbare Bijeenkomst
Lees meer

20.04

Informatieavond


Openbare Bijeenkomst
Lees meer

21.04

Lezing Nina Aalbers (Architectuur Maken)


Openbare bijeenkomst
Lees meer