FUR-Boekpresentatie 'Werken aan de stad van de toekomst'

dinsdag 3 oktober, 18u00 - 21u30
FUR boekpresentatie

FUR, Academies van Bouwkunst en trancity*valiz presenteren
‘Werken aan de stad van de toekomst’

Op dinsdagavond 3 oktober, van 18.00 tot 21.30 uur, vindt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de presentatie van het boek Stedelijke vraagstukken – veerkrachtige oplossingen plaats. Dit boek bundelt de resultaten van 3,5 jaar onderzoek van het lectoraat Future Urban Regions (FUR), een samenwerkingsproject is van de zes Academies van Bouwkunst (Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Arnhem, Maastricht en Groningen).

In het boek wordt uitgebreid beschreven wat de cruciale opgaven voor de toekomst van de (gezonde) stad zijn, hoe de ontwerpende disciplines – middels ontwerpend onderzoek – aan die opgaven kunnen werken en met wie ze daarbij moeten samenwerken.

Aan de basis van de publicatie staan de resultaten van de FUR-ontwerpstudio’s die de afgelopen aan de Academies van Bouwkunst gedraaid hebben. In Rotterdam ging het daarbij om de studio’s ‘Food Hub Spaanse Polder’(2013-2014), ‘De Grondstoffenfabriek’ (2014-2015 – leverancier van de runner up van de Iktinosprijs 2015) en ‘Afval als bron’ (2015-2016 – leverancier van de Priktinoswinnaars 2016). Naast de belangrijke bijdrage van FUR-onderzoeker Willemijn Lofvers namens de Rotterdamse Academie zijn studioprojecten van onze studenten en alumni Wander Hendriks, Ashwin Karis, Ruud van Leeuwen, Barend Mense, Cecilia Miedema, Chris van Nimwegen, Bram van Ooijen, Freek van Riet en Floris Schiferli zijn in het boek opgenomen.

De avond in Pakhuis de Zwijger richt zich – deels terugkijkend op 4 jaar FUR, deels vooruitkijkend naar de komende 4 jaar FUR – in verschillende ronden op de maatschappelijke meerwaarde van ontwerpend onderzoek. Bekijk de video voor een inkijkje in de projecten en denkwijzen van FUR en over ‘wat is ontwerpend onderzoek?’

Meld je aan!
Een avond die je niet mag missen! Dus: meld je hier aan! Toegang is gratis, als je een hapje mee-eet dan betaal je € 7,50.

Bram van Ooijen – Rotterdam Ontkoppeld, Het riool als sturend mechanisme in de stadsplanning van Rotterdam
FUR-Studio De Grondstoffenfabriek 2014-2015
“Het scenario-onderzoek schetst een toekomstbeeld voor de vervangingsopgave van het riool en verkent de mogelijkheden van een circulaire afvalverwerking, nutriënten terugwinning als economisch verdienmodel. De vervangingsopgave van het rioleringsnetwerk in Rotterdam is groot. De kosten ca. 2,5 mld. euro per 60 jaar. Een opgave waar de gemeente Rotterdam financieel niet aan kan voldoen. Tegelijkertijd biedt het rioleringssysteem kansen voor een circulaire afvalverwerking. Uit afvalstoffen in het riool kunnen grondstoffen en energie worden teruggewonnen. Het onderzoek schetst twee scenario’s, de bandbreedte tussen een decentrale en centrale ordening van het rioolnetwerk. De ruimtelijke kansen en potenties van beide extremen zijn verkent. De stedenbouwkundige opgave is uitgewerkt voor de wijk Pendrecht.”

Ruud van Leeuwen en Wander Hendriks – Eco-system, It’s a waste to waste your waste
FUR-Studio Afval als Bron 2016-2017
“Op het eerste gezicht lijkt dit geen wenselijke situatie. Afval heeft vaak een nega-tief imago en de verwerking van afval vindt meestal plaats op industrieterreinen ver buiten de stad. ‘It’s a waste to waste your waste’ is een onderzoek naar decentrale afvalverwerking midden in de stad, vanuit de veronder-stelling dat het zonde is om je afval gewoon weg te gooien. Afvalverwerking in de buurt kan werken als sociale en economische katalysator. Het proces van afvalinzameling, afvalverwerking en recycling kan zorgen voor meer levendigheid, werkgelegenheid en activiteit in de buurt. Bovendien kunnen er uit het huishoudelijk afval allerlei grondstoffen worden gewonnen waarvan de buurt kan profiteren. Hierdoor besparen de bewoners op hun afval-kosten.”

Freek van Riet en Ashwin Karis – De hernieuwbare stad
FUR-Studio Afval als Bron 2016-2017
“Hernieuwbare stad is een verkennend onderzoek naar het verminderen en het opnieuw inzetten van bouw- en sloopmateriaal. Doormiddel van een circulaire bouwketen wordt op een hernieuwbare manier aan de stad gewerkt.”

Wander Hendriks – Natuurlijk
FUR-Studio De Grondstoffenfabriek 2014-2015
“Het hergebruik van alles om ons heen is aan de orde van de dag. Maar met afvalwater wat gebeurt daar precies mee? Technologische innovatie moet zorgen voor nieuwere installaties die niet alleen zuiveren maar ook de bruikbare stoffen uit het afvalwater filteren. Maar wat als dat al kan? Wat als er al een systeem is dat volledige afvalwaterzuivering toestaat?, dan maken we er toch gebruik van! Het grootste systeem ter aarde – De Natuur – heeft alle potentie in zich om direct ons vuile afvalwater te verwerken. Middels verschillende flora kunnen de verschillende schadelijke stoffen afgebroken worden. Van stikstof, chemicaliën, nutriënten tot fosfaat en bied de combinatie van natuur en afvalwater een toekomstig fundament voor nieuwe ontwikkelingen.”

share item