Coronavirus updates

Coronavirus updates

Hier houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus met betrekking tot de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

 

De Academie volgt de richtlijnen van Hogeschool Rotterdam die het actuele beleid volgt van de Rijksoverheid en het RIVM. Het Informatiepunt Coronavirus op de site van Hogeschool Rotterdam is in dat licht een handige informatiebron. 

Zaterdag 16 mei, 13u00

Afgelopen vrijdag, 15 mei, maakte Hogeschool Rotterdam (HR) bekend dat er waarschijnlijk iets meer ruimte komt voor fysiek onderwijs. Maar daar moet helaas meteen bij vermeld worden dat er voor de Academie niets zal veranderen. Al ons onderwijs blijft, in ieder geval tot 1 september, online, op afstand: studio’s (begeleiding, afrondingen & herkansingen), colleges (bijeenkomsten, afrondingen & herkansingen), afstuderen (begeleiding, schrijfbegeleiding, peilingen, Groen Lichtbijeenkomsten & Slotbijeenkomsten) en voortgangs- en drempelgesprekken.

Disclaimer: Hierboven staat de term ‘waarschijnlijk’. Dat is niet voor niets. De versoepelingen die vanaf 15 juni voor HR zijn aangekondigd, zijn namelijk nog wel afhankelijk van een positief besluit van het Kabinet.

Er worden best veel versoepelingen aangekondigd. Waarom verandert er dan niets voor de Academie? Dat komt door een combinatie van twee factoren. Enerzijds heeft HR op basis van onderzoek geconstateerd dat slechts vijf van haar gebouwen geschikt zijn om open te stellen voor fysiek onderwijs in tijden van Corona. Op het moment dat deze gebouwen Corona-proof zijn gemaakt, bieden ze, voor de hele Hogeschool, slechts 20% van de capaciteit die voor de crisis beschikbaar was. Anderzijds moet er, om het openbaar vervoer niet te zwaar te belasten, gewerkt worden met time slots voor het fysieke onderwijs. Dat beperkt de capaciteit nog verder. Tezamen leidt dit ertoe dat er maar zeer beperkt ruimte is voor fysiek onderwijs in de periode tot 1 september. Begrijpelijkerwijs heeft HR besloten die beperkte ruimte toe te kennen aan onderwijsactiviteiten die echt alleen in fysieke vorm kunnen. En daar valt ons onderwijs, zo is de afgelopen weken gebleken, niet onder: het online onderwijs is niet altijd ideaal, maar het kan wel.

De uitzondering in de uitzonderingstoestand

Wellicht (afhankelijk, dus, van het Kabinetsbesluit) is er één kleine uitzondering. Als RDM op 15 juni inderdaad beperkt open gaat voor fysiek onderwijs, kunnen de afstudeerders van de Academie vanaf dat moment, op vrijdagen, in de houtwerkplaats, bij Piet en Krijn, terecht om aan maquettes van hun afstudeerproject te werken. Op het moment dat dit zeker is, zullen de afstudeerders daarvan bericht krijgen.

Heb je tips of nieuws dat je graag wilt delen met de Academiegemeenschap, stuur deze naar info@ravb.nl.

Geactualiseerde onderdelen uit de vorige updates

Curriculum 2020-2021

Ondanks dat we niet goed weten wat de toekomst ons brengt, gaan sommige dingen gewoon door. Zo ook de voorbereidingen voor studiejaar 2020-2021. Het studio-team, Renske, Thijs, Hinke en Margit, is bezig met de studio’s voor komend studiejaar en Jeroen met de colleges. Tijdens het online studentenoverleg hebben jullie daar al één en ander over gehoord. Binnenkort meer!

En we hebben inmiddels ook een concept-rooster voor 2020-2021 gemaakt en op de website gezet.

Besef wel dat er heel bewust ‘concept’ staat. Veel is nog onduidelijk. Wat, bijvoorbeeld, als het nieuwe studiejaar onder de vlag van 1,5-meter-afstand-onderwijs moet gaan varen? Ook daar jullie binnenkort meer over.

Curriculum 2019-2020

Het lesrooster 1920 blijft gehandhaafd. Er kan door de omstandigheden van afgeweken worden. Als er wijzigingen optreden, hoor je dat zo snel mogelijk (hetzij vanuit het studiesecretariaat, hetzij van je docent(en)).

Praktijkdeel

De eisen t.a.v. het praktijkdeel zijn (natuurlijk) niet veranderd. Tegelijkertijd weten – en horen – we dat de actuele ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk onze studenten heel erg bezig houden. Dus blijft de oproep staan: heb je vragen over het praktijkdeel, stuur een mail naar Robert voor Architectuur en Margit voor Stedenbouw. Of bespreek het met het staflid waar je ‘onder’ valt.

Afronden en beoordelen

Ook bij afstandsonderwijs hoort afronden en beoordelen. Het besluit dat al het onderwijs tot 1 september op afstand verzorgd wordt, betekent daarom dat niet alleen onze ontwerp-, onderzoeks- & communicatiebegeleiding in de studio’s, de hoor- en werkcolleges en de afstudeerbegeleidingen op afstand plaats vinden, maar dat dat ook voor de afrondingen en beoordelingen van studio’s, colleges en afstudeerprojecten, en voor de beoordelingen tijdens drempelgesprekken, geldt.

Je hebt, als het goed is, al van de docent van je college gehoord hoe het college wordt afgerond. Over de wijze van afronden van de 2de semesterstudio’s en de 4de kwartaalstudio’s krijg je binnenkort uitgebreid bericht. Hetzelfde geldt voor de planning van de voortgangs- en drempelgesprekken.

Bereikbaarheid en aanwezigheid

Het studiesecretariaat is per mail bereikbaar via info@ravb.nl of persoonlijke mailadressen van Jacqueline, Sandra en Carla. We proberen zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Voor overige medewerkers (stafleden) geldt ook dat ze per mail bereikbaar zijn.

De mediatheek van de Academie blijft in ieder geval tot 1 september gesloten. Veel materiaal is digitaal beschikbaar, via hr.nl/mediatheek. Ook veel e-books zijn via deze route te vinden. Docenten die niet in vaste dienst zijn kunnen hier helaas niet bij omdat ze geen HR account hebben, studenten wel. Voor wie vragen heeft, student, docent of medewerker, vandaag of in de komende weken, neem gerust contact op met Tineke of Annette, of mail naar: Mediatheek@hr.nl.

Hoewel ook de houtwerkplaats dicht is, is Piet (en ook Krijn) altijd bereikbaar voor advies!

share item
Ja, ik accepteer cookies

Rotterdamse Academie van Bouwkunst gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. 


Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.