Concurrent Curriculum

Voor architecten en stedenbouwkundigen geldt dat beroepsbekwaamheid zich niet alleen in een opleidingssituatie kan ontwikkelen. Daarom is het van belang is om tijdens of direct na de opleiding concrete praktijk- en beroepservaring op te doen. De RAvB heeft dit, net als de andere Academies van Bouwkunst, vormgegeven middels het zogenaamde concurrent onderwijs. Binnen dat model wordt de wisselwerking tussen het ‘leren door te doen’ middels twee gelijktijdig te doorlopen, elkaar beïnvloedende, trajecten (het werken in de praktijk én het studeren aan de Academie) productief gemaakt. De helft van de opleidingen bestaat uit het praktijkdeel, waarin beroepservaring opgedaan wordt, en de andere helft uit het studiedeel, waarin gericht aan de ontwikkeling van ontwerp- en academische vaardigheden gewerkt wordt.

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

02.06

Slotpresentatie Wesley Capelle


openbaar toegankelijk
Lees meer