menu sluiten
zoek terug
terug
Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

Toelating en aanmelding

Om de (pre-)masteropleiding tot architect of stedenbouwkundige te volgen, moet je voldoen aan zowel formele als inhoudelijke toelatingseisen. Naast een relevante bachelor opleiding verwachten wij van aankomende studenten onder meer een onderzoekende en kritische ontwerphouding en besef van de maatschappelijke context van de discipline.

Start opleidingen

 • Februari: masters architectuur en stedenbouw – aanmelden voor 1 november
 • September: masters en pre-masters architectuur en stedenbouw – aanmelden voor 1 mei

Toelating

Om de masteropleiding tot architect of stedenbouwkundige te volgen, moet je voldoen aan zowel formele als inhoudelijke toelatingseisen. 

Formele toelatingseisen

Vooropleiding master architectuur
 • hbo-bachelor of science in bouwkunde met een specialisatie in architectuur. Met een specialisatie wordt een meerjarige afstudeerrichting in de bachelor opleiding bedoeld. Enkel een minor architectuur van 1 semester biedt onvoldoende kennis en vaardigheden.
 • wo-bachelor of science in bouwkunde.
 • hbo-bachelor of arts in vormgeving in de richting ruimtelijk ontwerpen of interieurarchitectuur, aangevuld met een pre-master architectuur & techniek.
Vooropleiding master stedenbouw
 • hbo-bachelor in ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur, bouwkunde of ruimtelijk ontwerp met een minor in stedenbouw, of aangevuld met een pre-master stedenbouw.
 • wo-bachelor in ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur, of bouwkunde.

Voor beide masteropleidingen zijn studenten met een buitenlands bachelor- of masterdiploma vergelijkbaar met bovengenoemde vooropleidingen en erkend door EP-Nuffic, ook formeel toelaatbaar. Daarnaast kunnen bij uitzondering studenten met een ander bachelor- of masterdiploma gecombineerd met voldoende ervaring met ruimtelijk ontwerpen na een inhoudelijke beoordeling worden toegelaten.

Overige vereisten

De masteropleiding is in het Nederlands. Hiervoor geldt dat je het Nederlands minimaal op niveau B2 moet beheersen (havo). Indien je niet Nederlandstalig bent is het vereist om een NT2 certificaat te behalen om je in te kunnen schrijven.

De opleiding kent ook een praktijkdeel. Tijdens de master werk je op een voor de opleiding relevante werkplek. Het hebben van een baan is daarom een vereiste als je eenmaal bent toegelaten.

Inhoudelijke toelatingseisen

De inhoudelijke toelating wordt beoordeeld aan de hand van de beginkwalificaties. We verwachten een onderzoekende ontwerphouding die aansluit bij de onderwijsvisie van de Academie. De Academie biedt een vrije keuze in het te volgen programma waarbij van de student wordt verwacht dat hij of zij zelfstandig aan de door hem of haar zelf gestelde ontwikkelingsdoelen werkt. De opgaven zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken waaraan de discipline een bijdrage kan leveren. Ruimtelijk ontwerp wordt daarbij ingezet als onderzoeksmiddel om vernieuwende oplossingen te generen en de dialoog te stimuleren.

Collegegeld

Wettelijk collegegeld masteropleiding

Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2024-2025 is €. 2.530. 

Instellingscollegegeld masteropleiding

Het instellingscollegegeld voor studiejaar 2024-2025 is € 10.030.

Voor informatie over welk collegegeld voor jou van toepassing is, zie het Studenten Service Center van de Hogeschool Rotterdam.

Collegegeld pre-master

Het collegegeld voor de pre-master Architectuur & Techniek en de pre-master Stedenbouw voor studiejaar 2024-2025 is € 1.265. 

De pre-master wordt aangeboden als commercieel onderwijs en maakt geen deel uit van een masteropleiding. 

 

Procedure

Toelatingsdocumenten en toelatingsgesprek

De toelating tot de masteropleidingen en de pre-masters vindt plaats op basis van de ingestuurde toelatingsdocumenten (ronde 1) en een toelatingsgesprek (ronde 2) met een opleidingscoördinator. Aan de hand van deze documenten en het gesprek worden de formele en inhoudelijke toelatingseisen getoetst.

Toelatingsdocumenten

 • Portfolio (pdf, maximaal 20 Mb)
 • Cijferlijst vooropleiding
 • Beknopt CV
 • Motivatie

Deadlines aanmelding

Starten februari

 • 1 november: aanmelding website RAvB en aanmelding Studielink
 • 14 november – 25 november: toelatingsgesprekken

Starten september

 • 1 mei: aanmelding website RAvB en aanmelding Studielink
 • 20 mei – 30 mei: toelatingsgesprekken  ( 10 mei uiterlijk bericht )

Volg deze stappen om je aan te melden:

1) Meld je aan bij het studiesecretariaat via het aanmeldformulier en upload de toelatingsdocumenten. Je ontvangt van het studiesecretariaat van de Academie de bevestiging dat je documenten ontvangen zijn.

2) Registreer je tegelijkertijd online in Studielink. Studielink is de landelijke inschrijvingswebsite voor het hoger onderwijs. Gebruik voor je inschrijving in Studielink de opleidingsgegevens van de master Architectuur, de master Stedenbouw, de pre-master Architectuur & Techniek of de pre-master Stedenbouw aan de Hogeschool Rotterdam. Na je aanmelding ontvang je van de Hogeschool Rotterdam informatie over de voorwaarden voor een definitieve inschrijving (o.a. kopie diploma’s, kopie ID, goedkeuring toelating van de Academie). Registratie is pas mogelijk vanaf 1 oktober voorafgaand aan het gewenste moment van inschrijving.

3) De toelatingsdocumenten worden door de opleidingscoördinatoren beoordeeld. Daarna ontvang je bericht of je wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

Meer informatie

Lees de uitgebreide toelichting over de toelatingseisen en het portfolio. Neem voor vragen over de toelating contact op met het studiesecretariaat: info@ravb.nl

Aanmelden