menu sluiten
zoek terug
terug

afstudeerpresentatie Esther de Rijk

vrijdag 16 februari, 10u00
Afstudeerpresentatie Esther de Rijk

Vrijdag 16 februari vindt de afstudeerpresentatie plaats van Esther de Rijk (Stedenbouw) met als onderwerp “: Landschap der Linten – Bodem en water sturend met polderkades als schakel in het netwerk“.

Commissie:

Voorzitter                           : Margit Schuster (RAvB)
Mentor                               : Hein Coumou (Gemeente Amsterdam)
Externe criticus                 : Jan Wilbers (H+N+S)
Toegevoegde criticus        : Yttje Feddes (Feddes Olthof)

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 16 februari om 14u00
Locatie: Lokaal PH.02.01, Rotterdamse Academie van Bouwkunst

De druk op het Groene Hart wordt steeds duidelijker zichtbaar. Van de grote verstedelijkingsdruk tot problematieken als bodemdaling, klimaatveranderingen, watertekorten, verzilting, verlies van biodiversiteit, droogte en de onzekere toekomst van de landbouw. Dit komt voort uit onze omgang met het bodem- en watersysteem. Het landschap is losgezongen van haar context. Bodem en water is lange tijd niet de basis voor de invulling van het land geweest. Het waterpeil wordt aangepast zodat het land gebruikt kan worden waarvoor we het willen gebruiken. Dit is in de meeste gevallen zeer schadelijk. Tegelijkertijd mist er een samenhangende ruimtelijke visie op het gebied om deze problematieken aan te pakken.

Het is eeuwig zonde als dit niet gebeurt en we enkel met losse maatregelen de problemen proberen aan te pakken. Het Groene Hart is namelijk ontzettend waardevol en een uniek gebied in Nederland. Het is in 1958 uitgeroepen om te voorkomen dat de grotere steden in de randstad aan elkaar zouden groeien. Dit heeft sindsdien een groot open landelijk gebied opgeleverd midden in de drukke randstad. Een uniek fenomeen. Nergens anders is een metropool op deze manier vormgegeven. Het Groene Hart is belangrijk wegens het recreatieve karakter, de voedselvoorziening, is cultuurhistorisch waardevol,  heeft een belangrijke natuurwaarde en zorgt voor lucht en stilte.

Het Groene Hart wordt steeds belangrijker door de verstedelijkingsdruk waar wij vandaag de dag voor staan. Er wonen 8 miljoen mensen rondom het Groene Hart en circa 800.000 in het gebied zelf. Er is een grote vraag naar woningen. Steeds meer mensen hebben belang bij dit grote groene gebied.

Mijn afstudeeronderzoek schetst een samenhangende ruimtelijke visie voor de Oude Rijn zone. Een belangrijk gebied in het Groene Hart waar grote druk op staat. Hoe gaan we deze problematieken aanpakken en kwaliteit toevoegen aan het gebied?

Het gebrek aan ruimtelijke visie is ook hier goed te zien. De wijze waarop wij hebben verstedelijkt heeft niks meer te maken met wat het landschap en de bodem is. Het landschap is los gezogen geraakt van haar context. Deze verstedelijking heeft geleid tot een ontoegankelijk landschap vol harde stadsranden. Juist nu wij met veel problematieken kampen die voortkomen uit onze omgang met het bodem- en watersysteem is een ruimtelijke integrale visie voor dit gebied nodig.

Bodem en water wordt sturend en het gebied wordt toegankelijker gemaakt. De polderkade vormt hierin in de toekomst een belangrijke schakel in de Oude Rijn zone. Allereerst faciliteert de polderkade verschillende waterpeilen per gebiedstype en bodemsoort. Het wordt hierdoor mogelijk om de waterpeilen aan te passen aan wat de bodem nodig heeft. Ook vormt deze een belangrijke schakel in het recreatieve netwerk van het gebied. De ontoegankelijke polder wordt toegankelijker gemaakt.

De invulling van de Oude Rijn zone wordt integraal bekeken. Waar willen wij wonen? Waar vindt het agrarisch gebruik plaats? Waar komt natuur en gaan we recreëren? Bodem en water is de basis, maar daarnaast is het belangrijk dat er kwaliteit wordt toegevoegd aan het gebied. De stadsranden zijn hierin een belangrijke plek. Op het moment vaak hard en ontoegankelijk. De overgang van stad naar land biedt ruimte aan een menging van functies en zorgt voor toegankelijkheid.

share item