menu sluiten
zoek terug
terug

Afstudeerpresentatie Laura Gabriels

vrijdag 24 november, 13u00
Afstudeerpresentatie Laura Gabriels

Vrijdag 24 november vindt de afstudeerpresentatie plaats van Laura Gabriels (Architectuur) met als onderwerp “TARWEHOF – geen kleine instelling maar een groot huis“.

Commissie:

Voorzitter                           : Jeroen Visschers(RAvB)
Mentor                                : Simone Drost (Planet Lab Architecture)
Externe criticus                 : Franz Ziegler (Ziegler Branderhorst)
Toegevoegde criticus        : Claudia van Leest (TUDelft)

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 24 november om 13u00
Locatie: Lokaal PH.02.51, RAvB, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG  Rotterdam

Jaarlijks maken ruim 1 op de 7 kinderen (467.000 kinderen) in Nederland gebruik van jeugdhulp. De budgetten zijn beperkt en bezuinigingen zijn noodzakelijk, terwijl de vraag al jaren toeneemt en wachtlijsten oplopen. De laatste jaren is jeugdzorg dan ook veelvuldig in het nieuws.

Daarnaast vindt er een nodigde verandering plaats in het bieden van de vorm van hulp. Gesloten instellingen liggen onder vuur. Een instelling moet een veilige en fijne leefomgeving bieden aan kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Echter, de grootschaligheid en plaatsing in het buitengebied zorgen er voor dat kinderen de gesloten instelling beleven als onveilig en repressief.

Een te kort aan pleeggezinnen bemoeilijkt het verminderen van het gebruik van een jeugdinstelling, waardoor de noodzaak blijft. Het doel is om de komende jaren de grootschaligheid van de jeugdinstellingen te verminderen door het om te bouwen naar kleinschaligere locaties. Daarnaast is het doel om een alternatieve residentiële leefomgeving aan te bieden die een veilige, geborgen en huiselijke leefomgeving biedt aan de kinderen.

Mijn afstudeeropgave speelt in op deze actualiteit en betreft een gezinsvervangend onderkomen voor kinderen die tijdelijk of langdurig uit huis zijn geplaatst. Een gebouw die een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving biedt als reactie op de vaak klinische en grootschalige jeugdinstellingen.

Vanuit de gedachte dat ieder kind het verdient om op te groeien in een veilige en stabiele omgeving die kansen biedt voor een goede toekomst, wil ik een plek creëren waar het kind centraal staat en waar een kind zich gezien voelt en de hulp wordt geboden die zij zo hard nodig hebben, maar bovenal een vertrouwde plek om weer tot jezelf te komen, je zorgen te vergeten en echt kind te zijn.

Het doel van een uithuisplaatsing is het bieden van een veilige, vertrouwde en geborgen leefomgeving aan het kind. Aspecten waar het vaak aan ontbrak in de thuissituatie. Het gebouw zou moeten inspelen op de die behoeftes. Echter, wet- en regelgeving in combinatie met de gestelde budgetten leiden tot instellingen waarbij het juist ontbreekt aan de eerdere genoemde kwaliteiten. Grootschalig, kil, functioneel en hufterproof vormen de leidraad voor het ontwerp. Een omgeving waarvan een ieder zich kan indenken dat dit niet de juiste plek is voor een kind om in op te groeien.

Een zoektocht naar een alternatieve vorm van huisvesting, ontworpen vanuit het perspectief van het kind, volgde. Hierbij vormde onder andere uitgangspunten zoals maat en schaal, mate van toegankelijkheid, diversiteit aan plekken en eigen regie de leidraad voor het ontwerp. Het Tarwehof is dan ook geen kleine instelling, maar een groot huis. Een fijne en veilige plek waar je als kind kunt opgroeien.

share item