menu sluiten
zoek terug
terug

Work Conference – No More Building as Usual: Architecture Beyond Carbon and Greed

zaterdag 24 juni, 10:00 - 17:30

[Nederlands hieronder]

The built environment is one of the largest drivers of natural resource depletion, ecosystem destruction, rising temperatures and more extreme weather conditions, and increasing socioeconomic inequality. Designers and other actors in the production of space play an important role in this and are responsible for developing alternative building practices that help counter these negative trends.

On Saturday June 24 we organise a gathering to discuss new roles that architects and urban designers can take up. How can we give shape to a different planning, design culture and construction industry? How can we learn to have positive footprints before a carbon lockdown goes into effect? What does it mean to approach the (built) environment from a perspective of regeneration? What type of architects do we want to be? And how can we do so in a healthy work culture? We want to explore a way of working that goes beyond the competitive model of individual success and soloist genius, towards one of collaboration around socio-ecological ambitions.

This work conference marks the end of the 5-year term of Renske van der Stoep and Thijs van Spaandonk as heads of the Masters in Architecture and Urbanism and a celebration of the education programme they introduced, “Design for the Rotterdam Climate Reality”. It will also be used to discuss the future of education at the Rotterdam Academy of Architecture and Urbanism.

Speakers (in English)

Maria Lisogorskaya (Assemble)

Assemble is a collaborative practice working on a.o. material prototyping, community building(s) and architecture. Maria Lisogorskaya is one of its founding directors, and will talk about how Assemble runs a collective studio, community urbanism and the architecture of material experimentation.
 

Maarten Gielen (Rotor)
Rotor is a cooperative design practice that investigates the organisation of the material environment. Maarten Gielen is one of the founding partners of Rotor and Rotor Deconstruction. He will talk about the relationship between material reuse and design.

 

Winne van Woerden (Commons Network)
Commons Network is a collaboratory for the social and ecological transitions. They explore new models for economy and society in order to collectively transform the system and shape a caring and just future. Winne van Woerden is Lead Degrowth and Caring Economy, and will talk about a culture of degrowth.

Sessions

How to Cope (a group therapy) [NL / ENG]
Guided by climate psychologists Anneke Witte and Anette Martens

How do we say goodbye to destructive (but comfortable) habits, deal with ecological grief and harness hope for healthy ways of building, working and living together?

Building Rituals [ENG]
With a.o. Estelle Barriol (Studio ACTE), Charly Blödel (Nieuwe Instituut), Maarten Gielen (Rotor), Roxane van Hoof and Claudio Saccucci (Studio Verter), Edgars Jane (KCAP), Laura van Santen (La-di-da) and Sven Schouten (student)

Circular building, non-destructive construction and regenerative materials are coming to define tomorrow’s architecture. What are the new protocols, values and aesthetics we should get familiar with?

Designers’ Rebellion [ENG]
With a.o. Fatima Eloussari (student), Amal Habti (student), Sanne van Manen (MVRDV / Platform Woonopgave), Luísa Martins (TU Delft) and Noortje Weenink (IABR / XR Rotterdam)

An increasing frustration with established norms and forms seems to be taking hold in the architecture community. How can designers take political action in favour of a better living environment?

Redesign the School [NL/ENG]

With a.o. Jan Jongert (Superuse Studios), Wessel Geysels (student), Willemijn Lofvers (RAvB) and Marcel Musch (RAvB)

New insights about spatial design call for evolving learning environments. How can design education be organized to prepare designers for an ecosocial future?

After Ego Architecture [ENG]
With a.o. Maria Lisogorskaya (Assemble), Angela Kortleven (student), Mira Nekova (Time to Access), Izabela Szlodka (Studio Iza Slodka) and Maciej Wieczorkowski (Dividual)

There is a growing interest in community economies opposing the city as a real estate arena, and for collective architecture opposing the star designer. How do we design for new collectivity in the city and in our practice?

 

Time table, Saturday June 24

10:00 Welcome and introduction
10:20 Winne van Woerden (Commons Network)
11:00 Sessions introduction

11:10 Sessions

How to Cope (a group therapy)          Room 02.12
After Ego Architecture                         Lecture hall  02.51
Redesign the School                             Courtyard
Building Rituals                                    Circular Pavilion
Designers’ Rebellion                            Room 01.01

12:30 Lunch and opportunity to visit the Open Studios

13:45 Maarten Gielen (Rotor)
14:45 Sessions takeaways share

15:15 Break and opportunity to visit the Open Studios

15:45 Vijf jaar ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgaven (Nederlands / Dutch)
16:10 Maria Lisogorskaya (Assemble)
17:10 Closing conversation

17:30 Drinks

Tickets
Get your tickets via Eventbrite.

Tickets (€22,50 / €17,50 for students and tutors) including vegetarian/vegan lunch with a shrub from Fat Blake and free coffee/tea.

In case of allergies, please contact info@ravb.nl

Rotterdam Academy of Architecture and Urbanism
Pieter de Hoochweg 129

 

Nederlands

De gebouwde omgeving draagt in belangrijke mate bij aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de verstoring van ecosystemen, de opwarmende aarde en daaraan gerelateerde extremere weersomstandigheden, en grotere sociaaleconomische ongelijkheid. 

Ontwerpers en andere actoren in de productie van de gebouwde omgeving spelen hierin een belangrijke rol en zijn mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een alternatieve bouwpraktijk die de negatieve tendensen weet om te buigen.

Op zaterdag 24 juni gaan we in gesprek over nieuwe rollen die architecten en stedenbouwkundigen kunnen en moeten oppakken. Hoe kunnen we werken aan een andere planologie, ontwerpcultuur en bouwpraktijk? Hoe kunnen we bijvoorbeeld gebouwen een positieve footprint geven en voorkomen dat we in een totale CO2-lockdown terechtkomen? Hoe kunnen we de gebouwde omgeving ontwikkelen op basis van regeneratieve uitgangspunten? Wat voor ontwerpers willen we zijn? En hoe kunnen we een gezonde werkcultuur ontwikkelen? We streven naar een werkwijze die het competitieve model van individueel succes en het solistische genie achterlaat en samenwerking rond sociaal-ecologische ambities centraal stelt.

Deze werkconferentie markeert de afsluiting van de vijfjarige termijn van Renske van der Stoep en Thijs van Spaandonk als hoofden van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw en een viering van het onderwijsprogramma ‘Ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgaven’, waartoe zij de aanzet hebben gegeven. De dag wordt ook gebruikt om vooruit te kijken naar de toekomst van onderwijs aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Sprekers (Engelstalig)

Maria Lisogorskaya (Assemble)
Maarten Gielen (Rotor)
Winne van Woerden (Commons Network)

Sessies (Nederlands- en Engelstalig)

How to Cope (a group therapy) [NL / ENG]
Begeleid door klimaatpsychologen Anneke Witte en Anette Martens

Hoe kunnen we afscheid nemen van destructieve (maar comfortabele) gewoonten, omgaan met ecologische rouw en hoop oproepen voor gezonde manieren van bouwen, werken en samenleven?

Building Rituals [ENG]
With o.a. Estelle Barriol (Studio ACTE), Charly Blödel (Nieuwe Instituut), Maarten Gielen (Rotor), Roxane van Hoof and Claudio Saccucci (Studio Verter), Edgars Jane (KCAP), Laura van Santen (La-di-da) en Sven Schouten (student)

Circular building, non-destructive construction and regenerative materials are coming to define tomorrow’s architecture. What are the new protocols, values and aesthetics we should get familiar with?

Designers’ Rebellion [ENG]
With a.o. Fatima Eloussari (student), Amal Habti (student), Sanne van Manen (MVRDV / Platform Woonopgave), Luísa Martins (TU Delft) and Noortje Weenink (IABR / XR Rotterdam)

An increasing frustration with established norms and forms seems to be taking hold in the architecture community. How can designers take political action in favour of a better living environment?

Redesign the School [NL/ENG]
Met o.a. Jan Jongert (Superuse Studios), Wessel Geysels (student), Willemijn Lofvers (RAvB) and Marcel Musch (RAvB)

Nieuwe inzichten over ruimtelijk ontwerp vragen om veranderende leeromgevingen. Hoe kan een ontwerpopleiding worden ingericht die studenten voorbereidt op een ecosociale toekomst?

After Ego Architecture [ENG]
With a.o. Maria Lisogorskaya (Assemble), Angela Kortleven (student), Mira Nekova (Time to Access), Izabela Szlodka (Studio Iza Slodka) and Maciej Wieczorkowski (Dividual)

There is a growing interest in community economies opposing the city as a real estate arena, and for collective architecture opposing the star designer. How do we design for new collectivity in the city and in our practice?

Koop je ticket via Eventbrite (€22,50 of €17,50 voor studenten en docenten) inclusief lunch, een drankje van Fat Blake en de hele dag koffie en thee.

Bij bijzondere allergenen contact info@ravb.nl

Zaterdag 24 juni, 10.00 -17.30 uur met aansluitende borrel met Raisin the Bar (@clubraisin) en Fat Blake (@fatblake). 

Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Pieter de Hoochweg 129

 

share item