Publieke slotpresentatie Dirk Hovens

dinsdag 9 juli, 19u00
Publieke slotpresentatie Dirk Hovens

Dinsdag 9 juli om 19u00 vindt de publieke slotpresentatie plaats van Dirk Hovens (Architectuur) met als onderwerp “Shakespeare Terminal”

Commissie:
Hinke Majoor, voorzitter
Francesco Veenstra (Vakwerk Architecten), mentor
Ana Rocha (Ana Rocha Architecture), criticus,
Carolien Schippers (C-A-S), criticus

Afstudeerdatum en locatie:
Dinsdag 9 juli om 19u00,  Kalverbos 22 te Delft

Het kanaaltunnel station vormt het eindpunt van de reis, het is gelegen in een rijke context en vormt het
sluitstuk van het grootste bouwwerk ter wereld, de enige fysieke verbinding tussen Groot-Brittannië en
het continent. Echter toch voelde deze plaats onbeduidend. De plaats van vertrek en aankomst is nu
een Non-Place, een afstandelijke ruimte zonder ambiance of enig verblijfscomfort. De contradictie van
de Non-Place met de beduidende betekenis van het stationsgebouw als gebouwtype, het
wachtmoment, de context en transitie naar een andere context vormde de voedingsbodem voor mijn
fascinatie voor deze gebouwen.

De utilitaire werking vormt menigmaal de grondslag van het plan bij stations. Dit heeft geleid tot
functioneel goed werkende gebouwen waartoe de gebruiker zich slecht kan verhouden. Deze
plaatsen van vertrek en aankomst zouden gewijd moeten zijn aan het moment van tijdelijk verblijf en
de indruk op zijn gebruikers. Zodoende wordt de kern niet gevormd door de utilitaire werking maar door
de beleving van de plaats. De laatste tijd is de Kanaaltunnel veel in het nieuws door de aankomende
Brexit. In de Britse media horen we hierover veel rampscenario’s. Echter dit project richt zich niet op de
uitwerking van een scenario over de Brexit, en mengt zich niet in de politieke commotie. Integendeel,
het project staat hier stil bij de fysieke ruimte, de plaats en de Genius Loci. We gaan op dit
verbindingspunt door de opeenvolging van plaatsen van de Britse context, de diepte in naar het
continent.

Het station is in segmenten ingepast in de verschillende contexten van de routing naar de trein.
Waardoor men telkens gebonden aan de plaats en bestaande context een nieuw deel van het station,
de verbinding en de kanaaltunnel ervaart. Het stationsontwerp legt de ondergrondse wereld van de
kanaaltunnel bloot die tot dusver verborgen was voor de gebruiker.

share item