Publieke slotpresentatie Marieke Veling

woensdag 19 juni, 13u30
Publieke slotpresentatie Marieke Veling

Woensdag 19 juni om 13u30 vindt de publieke slotpresentatie plaats van Marieke Veling (Architectuur) met als onderwerp “De Olieman”.

Commissie:
Job Floris (voorzitter)
Gijs Baks (Space Encounters), mentor
Oana Rades (Shift Architecture Urbanism), criticus
Rien Korteknie (Korteknie Stuhlmacher Architecten), criticus

Afstudeerdatum en locatie:
Woensdag 19 juni om 13u30, Rotterdam Collectief, Stadhuisplein 15 te Rotterdam
N.B. Er is beperkt plek, graag van tevoren aanmelden via mariekeveling@yahoo.com

Door het veranderde woonzorgsysteem moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Het gros van de mensen wil dit ook het liefste maar we hebben in de bestaande stad niet genoeg levensloopbestendige woningen. En belangrijker; het ontbreekt aan oplossingen die omgaan met de toenemende vereenzaming onder ouderen.

Opgave:
Een locatie in de bestaande stad transformeren tot een woonplek voor ouderen. Met een collectief programma dat net zo waardevol is voor hen, als voor de buurt.

Context
Ervaring uit andere woonprojecten voor ouderen leert dat collectieve voorzieningen moeilijk zijn om te continueren. Ze zijn vaak een stuk succesvoller als de collectieve functies ook nuttig en aantrekkelijk zijn voor jong en oud uit de buurt. Deze ‘buurt’ bevindt zich in Rotterdam Noord. Het inkomen ligt hier beneden het gemiddelde en het duurste wat mensen bezitten is vaak hun auto. Vandaar de keuze om aan het woonprogramma een werkplaats voor alles op wielen toe te voegen. En een Wasbar, waar naast de koffiepauzes ook de was kan worden gedaan. 

Rotterdam Noord kan worden getypeerd als een stadsuitbreidingsplan. Dwars daar doorheen staat een bijzonder gebouw; De Hofbogen, een opgetild treinspoor met werkplaatsen eronder. Momenteel wordt dit ‘langste gebouw van Nederland’ doorontwikkeld tot bedrijfsruimtes met een Dakpark op de plek waar vroeger de trein reed; een Rotterdamse ‘highline’. De ontwerplocatie ligt met de achterzijde aan deze ‘highline’, op een markante plek, in de bocht van het spoor. Deze achterzijde is echter van weinig waarde en sterk verzakt en verwaarloosd. De prachtige voorgevel aan de Insulindestraat is in een betere staat en kenmerkend voor de Rotterdamse Art Nouveaux.

Ontwerp
Het verbinden van plekken en mensen staat centraal in dit plan. Het ontwerp voorziet in een ‘hart’ die de plek organiseert en ‘het sociale’ centraal stelt. Een semipublieke kamer, die ’s avonds wordt afgesloten. Alle verbindingen, met de straat, het Eudokiaplein en het Dakpark komen hierop uit. En vanuit deze plek zijn de woningen, de werkplaats en de Wasbar ontsloten. Door rekening te houden met de positie van de zon is er door de dag heen altijd ergens een plek in de zon te vinden. Om te klussen, in de zon te zitten, je band op te pompen of koffie te drinken. Het hart wordt verder geladen door de woon- en verblijfsruimtes direct aan het hart te positioneren.  De privéruimtes zoals de slaapkamers liggen langs de buitenzijde. Niet dat het plan hierdoor gesloten is. De werkplaatsen op de begane grond hebben een transparante gevel die in de zomer opstaat, waardoor niet alleen de activiteiten in de werkplaats zichtbaar zijn vanaf de straat maar ook doorzicht is op de hof; een kleine publieke oase.                                                      

Stedenbouwkundig hecht het gebouw zich op de plek maar staat ook in contrast. Door langs de Insulindestraat de bestaande gevel te laten staan en de nieuwbouw de hoogtes van in de bestaande gevelwand over te laten nemen wordt deze gecontinueerd. Langs het oude spoor staat een toren, hoog en grootstedelijk, die deze bijzondere plek voor de buurt langs de hele lengte van het Dakpark zichtbaar maakt.

share item