Slotpresentatie Annalot Brockhoff

dinsdag 15 juni, 15u00
Slotpresentatie Annalot Brockhoff

Dinsdag 15 juni om 15u00 vindt de slotpresentatie plaats van Annalot Brockhoff (Architectuur) met als onderwerp “Manifesto“.

Commissie:

Voorzitter                            : Renske van der Stoep (RAvB)
Mentor                                : Gert Kwekkeboom (Civic)
Externe criticus                  : Ana Rocha (Ana Rocha Architecture)
Toegevoegde criticus         : Ryanne Janssen (Studio for New Realities)

Afstudeerdatum en locatie:
Dinsdag 15 juni om 15u00, besloten bijeenkomst
Locatie: Auditorium Rotterdamse Academie van Bouwkunst

MANIFESTO
Een manifestatie in fysieke vorm.

We leven in een democratisch gekozen samenleving waarbij iedereen een eigen mening mag hebben. En als meningen verschillen zijn we vrij om dat kenbaar te maken. Toch heeft niet iedereen het gevoel gehoord en gezien te worden. Inmiddels zijn dit groepen en soms zelfs delen van de samenleving. Dit is te merken aan de recente uitingen van protest;  het boerenprotest, de klimaatmars, het zorgpersoneel en de docenten op het malieveld.

De communicatie van de huidige politieke cultuur kenmerkt zich als eenrichtingsverkeer naar het publiek met slechts beperkte mogelijkheden tot response. Dit ontneemt maatschappelijke groeperingen de kans om bij elkaar te komen en in gesprek te gaan.

Dit afstudeerproject biedt een nieuw podium, een manifestatie in fysieke vorm. Dit is een plek op het Binnenhof waar politieke leiders op initiatief van maatschappelijke groepen worden uitgenodigd om de dialoog aan te gaan. Een verbindend element in het hart van de democratie dat recht doet aan de diversiteit waar iedere stem telt.

share item