Slotpresentatie Chris van Nimwegen

woensdag 19 januari, 15:30
Slotpresentatie Chris van Nimwegen

Woensdag 19 januari om 15u30 vindt de slotpresentatie plaats van Chris van Nimwegen (Stedenbouw) met als onderwerp “New Everton“.

Commissie:

Voorzitter                           : Margit Schuster (RAvB)
Mentor                                : Ruurd Gietema (KCAP) en Kris Schaasberg (Gemeente Rotterdam)
Externe criticus                  : Mark Veldman (OMA)
Toegevoegde criticus         : Laurens Boodt  (Laurens Boodt Architect)

Afstudeerdatum en locatie:
Donderdag 19 januari om 15u30
Locatie: Auditorium, Rotterdamse Academie van Bouwkunst

NEW EVERTON

Liverpool’s wijken Everton en Vauxhall, waar ooit de sloppen en fabrieken van de Industriële Revolutie stonden, behoren nog steeds tot Engelands armste wijken. Naoorlogse periodes van grootschalige herstructurering hebben de ziel uit het gebied getrokken en een gebroken weefsel achtergelaten. Fragmenten liggen als eilanden in een zee van laagwaardig groen, braakliggende terreinen en infrastructurele barrières. Suburbane woonbebouwing keert de tot parkways verworden gefragmenteerde high streets de rug toe. De hoofdstructuur is een niemandsland. Deze open ruimte direct ten noorden van het stadscentrum biedt de kans om de stedelijke vraag naar arbeidsplaatsen en woonmilieus te faciliteren en de bestaande bewoners een nieuw toekomstperspectief te bieden.

De wens van de ambitieuze Everton Football Club om een nieuw stadion te bouwen, met meer commerciële mogelijkheden en gericht op de groeiende voetbaltoerismemarkt, wordt aangegrepen in een alternatief scenario waarin volksclub Everton FC terugkeert naar de wijk Everton. Dit biedt de unieke kans om het gebied met extern kapitaal een economische impuls geven. Het nieuwe stadion brengt identiteit, werkgelegenheid, levendigheid, toeristen, een pop-up economie en blijvend programma dat zonder de inkomsten van een tweewekelijkse bezoekersstroom niet kan overleven. Gepositioneerd in een verkeersknoop geeft de nieuwe bestemming aanleiding om grote barrières op te heffen en oude verbindingen te herstellen. Overkluizing van de open tunnelbak van de Kingsway Tunnel maakt een lineair park mogelijk van heuvel tot de oever van de Mersey. Ander en intensiever gebruik van bestaande routes geeft aanleiding tot downgrading ten behoeve van ruimte voor langzaam verkeer en verblijf. De doorgaande high streets worden in hun functie als programmatische dragers versterkt. De stadionknoop gaat als schakel fungeren tussen stadscentrum aan zuidzijde en de woonwijken aan noord- en noordoostzijde. De ligging op acceptabele loopafstand van bestaande OV-knopen en het stadscentrum (excellent voor voetbalwedstrijden) maakt het karakter van New Everton primair lokaal. Het contrast in dynamiek tussen wedstrijddagen en niet-wedstrijddagen is groot en de tijdelijke transformatie is zichtbaar in de openbare ruimte en bebouwing.

Het ontwerp van het stadion is geënt op de functie als katalysator voor stedelijke ontwikkeling. Geïnspireerd door Chicago’s Wrigley Field Rooftops wordt voorgesteld het stadionprogramma op te splitsen tot een functionele kern met daaromheen ontwikkelbare kavels die zicht op het veld bieden in ruil voor een percentage van de omzet. Stadion en wijk smelten samen. De creativiteit van ondernemers, ontwikkelaars en architecten wordt geprikkeld om programma op hoogte te maken. Woningen, kantoren, clubs en collegezalen die op wedstrijddagen transformeren tot skyboxen en tribunes bieden samen met meer permanente constructies een spectaculair dakenlandschap. Het gefragmenteerde stadion kan gefaseerd en vraag gestuurd in omvang groeien of krimpen en biedt plaats aan een flexibel en divers aanbod aan programma en arrangementen. Hiermee vinden de behoeften van internationale voetbaltoeristen, lokale fans, bewoners en ondernemers hun vertaling in een unieke stadionwijk waarin de lokale volksclubcultuur ten volle wordt gevierd en een forse impuls geeft aan Noord Liverpool.

share item