Slotpresentatie Christopher de Boer

woensdag 22 juli, 10u00
Slotpresentatie Christopher de Boer

Woensdag 22 juli om 10u00 vindt de slotpresentatie plaats van Christopher de Boer (Stedenbouw) met als onderwerp “Hofadresse“.

Commissie:
Thijs van Spaandonk, voorzitter
Frederik Pöll (Frederik Pöll Bureau voor Architectuur), mentor
Kris Schaasberg (MVRDV), criticus 
Violette Schönberger (Gemeente Rotterdam), criticus

Afstudeerdatum en locatie:
Woensdag 22 juli om 10u00 in lokaal RD.02.13 van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Als ontwerper heb ik een fascinatie voor het transformeren van ‘rauwe’ gebieden binnen bouwblokken; ik wil de kwaliteiten van de bestaande situatie uitvergroten en zo een plek creëren waar mensen willen verblijven, wonen en werken.

Hofadresse gaat over de transformatie van 3 naoorlogse binnenhoven aan een van de meest belangrijke stadsstraten in Keulen. In deze stad is er relatief weinig ruimte om te verblijven in de straten en er is een grote vraag naar woningen. Dat terwijl er veel ruimte in de naastgelegen binnenhoven onbenut wordt.
Ik heb gekozen voor het herinrichten van 3 bouwblokken die typerend zijn voor het naoorlogse Keulen. Het zijn plekken die door de tijd heen gegroeid zijn en daardoor een verhaal hebben, ze stralen een bepaalde sfeer uit en door verschillende functies hebben zij een eigen karakter gekregen.

Per blok heb ik een aantal hoofdzaken ontdekt, die aangepakt moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren.
Zo zit blok 1 op slot; er ligt een woongroep besloten in het hof met een werkplaats die onzichtbaar is voor de buitenwereld. Blok 2 bevat gebouwen met allemaal afzonderlijke functies en buitenruimtes, waaronder een klein schoolplein en een binnentuin, die voor weinig mensen toegankelijk zijn. In blok 3 wordt het grootste deel van de ruimte in beslag genomen door een parkeerplaats, behorend bij de naastgelegen supermarkt. En in alle drie de blokken wordt ruimte voor nieuwe woningen onvoldoende benut. 

Deze situaties vragen om verschillende ruimtelijke oplossingen. Door ontwerpend onderzoek heb ik een aantal generieke en specifieke bouwstenen ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden bij de transformatie van de plekken en die ervoor zorgen dat de kenmerkende functies worden uitvergroot.
Het ontwerp voor het eerste bouwblok kenmerkt zich door de open werkplaats, die verbonden is aan een woongroep, centraal te stellen. Er is verbinding gemaakt met de winkelstraat. Het tweede bouwblok bevat een stedelijke kruisbestuiving van media-, cultuur- en onderwijsfuncties. De buitenruimtes worden nu met elkaar verbonden. Het derde bouwblok, genoemd de groene huiskamer, huisvest publieke voorzieningen als een bibliotheek en een leescafé. Tevens zijn er aan alle drie de blokken verschillende typen woningen toegevoegd, om een bijdrage te leveren aan de vraag naar woningen in de stad.

Door het toepassen van de verschillende bouwstenen, heeft de achterkant van de bouwblokken niet meer alleen een functionele bestemming. Er is nu een voorkant gecreëerd waar mensen aan wonen en waar mensen zich thuis voelen door de uiteenlopende verblijfsplekken. Binnenhoven waar je graag wilt zijn en doorheen wilt dwalen.

share item