menu sluiten
zoek terug
terug

Slotpresentatie Danny Buitelaar

do 30 september, 16u00 — do 30 september
Slotpresentatie Danny Buitelaar

Donderdag 30 september om 16u00 vindt de slotpresentatie plaats van Danny Buitelaar(Architectuur) met als onderwerp “Het continuüm van de historie“.

Commissie:

Voorzitter                           : Willemijn Lofvers(RAvB)
Mentor                               : Hans van der Heijden (Hans van der Heijden Architect)
Externe criticus                  : Uri Gilad (Office Winhov)
Toegevoegde criticus         : Mark de Bokx (De Nijl Architecten)

Afstudeerdatum en locatie:
Donderdag 30 september om 16u00, openbaar toegankelijk
Locatie: Auditorium Rotterdamse Academie van Bouwkunst

De stad is een product van de geschiedenis, en kan gezien worden als het resultaat van een historisch proces. Nieuwe toevoegingen aan de stad verhouden zich dus niet alleen tot de hedendaagse vormgeving van de stad maar voegen zich in zijn totale ontwikkeling. Door het analyseren van de ontwikkeling van de stad middels de morfologie, typologie en bouwmethodiek ontstaat er een beeld hoe de hedendaagse fysieke verschijningsvorm tot stand is gekomen.

De stad Gouda heeft sinds zijn oorsprong in de dertiende eeuw verschillende transities doorgemaakt, hierdoor ontstaan er verschillende tijdslagen gedurende de geschiedenis. Ieder tijdslaag, gevormd door zijn eigen tijdsgeest, laat sporen achter binnen het stedelijk weefsel, waaronder; de grote voormalig religieuze gebouwen uit de middeleeuwse stad van formaat in de zestiende eeuw, met een stadsbeeld gedomineerd door torens; de verpaupering in de negentiende eeuw en het verplaatsen van de kleine industrie en nijverheid in de twintigste eeuw, met als gevolg het achterblijven van gaten in het stedelijk weefsel van de binnenstad.

Eén van deze reeds aanwezige gaten in het stedelijk weefsel is gelegen op een prominente plek in de binnenstad van Gouda aan de achterkant van de Sint-Janskerk, de langste kerk van Nederland. Het gat grenst direct aan de kerktuin, een van de weinige open stedelijke ruimten in de door een stratenpatroon gedomineerde binnenstad. Tot op de dag van vandaag is het gat in het stedelijk weefsel aanwezig, dit terwijl deze plek sinds het ontstaan van de stad Gouda voortdurend bebouwd is geweest tot aan de gedeeltelijke sloop van een ensemble van gebouwen in 1943.

Het project richt zich tot dit gat in het stedelijk weefsel middels het ontwerp voor een woongebouw, waarmee er een bijdrage wordt geleverd aan de vraag naar binnenstedelijke woningen in de binnenstad van Gouda. Bij de positionering van het woongebouw binnen de stad ontstaan dialogen tussen de morfologie, typologie en bouwmethodiek: tussen de ontwikkeling van het ensemble gedurende de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad als geheel; tussen de fijne verkaveling van de woontypologie, de grote volumes van het bestaande historische ensemble en de hedendaagse woonbehoeften; en tussen de historische bouwmethodiek en de hedendaagse zoektocht naar duurzaamheid.

Deze verschillende schaalniveaus beperken zich niet enkel tot hun eigen domein maar verhouden zich ook tot elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo vormt de bouwmethodiek niet alleen de ruimten van de kamer, maar draagt deze tevens bij aan de vormgeving van de stedelijke ruimte van de stad. Het project treedt in dialoog met de stad als onderdeel van het historisch proces, geeft continuïteit aan de ontwikkeling van de stad en voegt zich in het continuüm van de stad.  

 

share item