Slotpresentatie Dylan van Wel

donderdag 9 juli, 12u00
Slotpresentatie Dylan van Wel

Donderdag 9 juli om 12u00 vindt de slotpresentatie plaats van Dylan van Wel (Architectuur) met als onderwerp “De ambassade voor de wereldburger“.

Commissie:
Margit Schuster, voorzitter
Bernardina Borra (SPcitI), mentor
Thijs van Bijsterveldt (Shift Architecture Urbanism), criticus 
Rolf Reichardt (RHAW architecture), criticus

Afstudeerdatum en locatie:
Donderdag 9 juli om 12u00 in een ruimte van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

“Ik ben omdat wij zijn”. Deze zin vormt de fundering van en de drijfveer achter dit afstudeerproject.
‘Wij’ is je omgeving; de natuur, de straten in de stad, de andere mensen. De omgeving vormt jou tot wie je bent en wie je zal zijn. Jij maakt tegelijkertijd met jouw bestaan deel uit van de vorming van deze omgeving. Een omgeving die jou als gelijke beschouwt kan een conditie scheppen om een gelijke te kunnen zijn.

Er heerst veel ongelijkheid in de wereld, op iedere denkbare manier en schaal. Mensen zijn ook allemaal verschillend, niemand is gelukkig exact gelijk en iedereen heeft zijn/haar eigenschappen en kwaliteiten. Ongelijkheid manifesteert zich grotendeels in hoe wij ons tot elkaar verhouden, hoe wij elkaar zien. Het wereldburgerschap impliceert dat ondanks alle verschillen er één kern van gelijkheid is die ons met elkaar verbindt, namelijk ons mens-zijn; wij zijn allemaal bewoners van de aarde, wij zijn allemaal evenveel mens. Door het wereldburgerschap te erkennen, jezelf naar anderen te openen en in te zien dat we allemaal iets gemeen hebben, kan een er een begin worden gemaakt aan een gelijkere wereld.

De maatschappij is naar mijn mening dan ook toe aan een omgeving die bijdraagt aan een gelijkere samenleving. Architectuur kan een grote rolspelen in het realiseren hiervan. Dit project heeft zich gevormd tot een ruimtelijke zoektocht naar een nieuwe typologie die zowel de wereldburger representeert als ook een platvorm biedt voor het samenkomen in gelijkheid.

De ambassade voor de wereldburger zal een inclusieve en centrale plek in de stad zijn waar men op gelijke basis kan samenkomen. Het is een plek die is opgebouwd uit een gemeenschap van wereldburgers. Een ‘common ground’ die hen de omgeving biedt om gemeenschappelijkheden te ontwikkelen. De openbare ruimte is het meest publieke onderdeel van de ambassade en loopt als één doorlopende openbare verblijfsplek door het ensemble van gebouwen heen. Het programma binnen de ambassade is het sociale bindmiddel en zorgt er voor dat men meer met elkaar gemeen zal krijgen, om zo de drempel te verlagen om elkaar te leren kennen en elkaars verschillen te leren waarderen. De ambassade biedt ruimte voor het gemeenschappelijk uitoefenen van bezigheden zoals koken of het maken van kunst, maar ook het uitwisselen van kennis, cultuur en meningen. Ook zal er ruimte zijn om elkaar hulp en steun te bieden wanneer dit nodig is. Er zal plek zijn voor de fundamentele menselijke behoefden zoals persoonlijke hygiëne, juridische steun, primaire medische zorg en tijdelijke slaapplekken. Daarnaast heeft de ambassade een diplomatieke functie, het  representeert het wereldburgerschap en zal een plek zijn voor dialoog over gelijkheid en het vrije woord. Er zal vanuit het consulaat actief worden opgekomen voor mensenrechten van iedere wereldburger. Hoewel het fysieke kader van de ambassade voor de wereldburger vast ligt, zal het programma in de loop van tijd veranderen, het is daarmee een reflectie van de hedendaagse behoefden van de wereldburger.

De ambassade voor de wereldburger is volgens typologische basisregels overal ter wereld toepasbaar. De regels zijn dynamisch genoeg om de ambassade ruimtelijk en programmatisch aan te kunnen passen aan de plaatselijke context, het zal dus overal een andere gestalte krijgen. De eerste ambassade zal zich in Nederland gaan ontwikkelen, namelijk op het Koekamp in Den Haag, de internationaal erkende stad van vrede en recht.

share item