menu sluiten
zoek terug
terug

Slotpresentatie Jeffrey Reule

vr 5 november, 16u00 — vr 5 november
Slotpresentatie Jeffrey Reule

Vrijdag 5 november om 16u00 vindt de slotpresentatie plaats van Jeffrey Reule (Architectuur) met als onderwerp “Het Stedelijk Interieur“.

Commissie:

Voorzitter                           : Hinke Majoor (RAvB)
Mentor                               : Klaas van der Molen (GOLDSMITH)
Externe criticus                  : Hans van der Heijden (Hans van der Heijden Architect)
Toegevoegde criticus         : Kris Schaasberg (Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam)

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 5 november om 16u00, openbaar toegankelijk
Locatie: Auditorium Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Binnen in de stad, daar waar mensen wonen, werken, winkelen, leven. Elkaar ontmoeten. De stad als samenhangende structuur waardoor je van ruimte naar ruimte gaat. De stad met zijn straten, pleinen, hoven en gebouwen. Gebouwen met hun opeenvolging van de harde openbare buitenkant, langs de collectieve tussenruimte tot het private en intieme interieur. Veel ontmoetingsplaatsen in de stad zijn plekken die als interieurs zijn te beschouwen. Deze interieurs zijn onderdeel van het publiek domein van de stad. Deze stedelijke interieurs verrijken de stad en leveren een onmiskenbare bijdrage aan het stedelijk welzijn en cultuur.

In de huidige cultuur van stadsontwikkeling worden gebieden individueel verkaveld en ontwikkeld tot vrijwel losse objecten in de ruimte. Los van elkaar verbonden door straten en wegen, zonder dat het deel uit maakt van een groter geheel. Beeldkwaliteitsplannen moeten ervoor zorgen dat er enige continuïteit en samenhang in het stedelijk weefsel ontstaat. Weinig tot geen aandacht wordt er besteed aan de ruimte tussen de objecten. Daar waar ruimtes in het weefsel samenhangend zijn, elkaar verbinden en plekken stedelijke interieurs kunnen vormen in de stad.

Na het verwoestende bombardement in Rotterdam is met het modernistisch gedachtegoed, dat de stad definieerde als een verzameling separate functies, invulling gegeven aan de verwoeste plekken in de binnenstad. Dit heeft geleid tot het wegvallen van historische patronen van straten. Als invulling zijn er abstracte vrijstaande naar binnen gerichte bouwblokken ontworpen, waardoor er veelal onaantrekkelijke en ongedefinieerde restruimten in de openbare ruimte ontstonden. Afstandelijk van hun context, die niets doen met de omliggende ruimte, niets doen om een sterk stedelijk weefsel te maken.

De stad Rotterdam is sinds deze moderne stedenbouwkundige opzet op zoek naar een architectonische wijze van stedenbouw voeren die gericht is op de openbare ruimte. Na vijfenzeventig jaar wederopbouw is er een keerpunt bereikt. De binnenstad van Rotterdam dat sinds het bombardement enkel een centrum van werken en winkelen is geweest, moet weer een bruisende, samenhangende en aantrekkelijke plek worden, waar gewerkt, gewinkeld en ook gewoond wordt.

Het gebied tussen de Oude Binnenweg, langs de West-Blaak richting de Witte de Withstraat komen de twee werelden van het vooroorlogse en de modernistische opzet van stedenbouw elkaar tegen. Daartussen is het een opeenvolging van naargeestige plekken met zogenaamde expeditiehoven in de openbare ruimte. Deze plek vormt het vertrekpunt voor deze opgave.

Ik ben op zoek gegaan naar de definitie en betekenis van stedelijke interieurs in binnen en buitenland. Wat zijn de ingrediënten om een goed stedelijk interieur te maken? Deze opgave behelst een strategie voor nieuwe collectieve interieurs in de binnenstad van Rotterdam. Het presenteert een nieuw model voor verstedelijking als toolbox vertrokken uit het ontwikkelen van goede stedelijke interieurs. De stedelijke interieurs fungeren als nieuwe verbindingen genesteld in het bestaande stadsweefsel en dragen bij aan de vitaliteit van een levendige stad.

 

share item