Slotpresentatie Jelle van Kampen

vrijdag 1 juli, 14u30
Slotpresentatie Jelle van Kampen

Vrijdag 1 juli om 14u30 vindt de slotpresentatie plaats van Jelle van Kampen (Stedenbouw) met als onderwerp “Cyberpolis“.

Commissie:

Voorzitter                           : Thijs van Spaandonk (RAvB)
Mentor                               : Dana Behrman (UN Studio)
Externe criticus                  : Ryanne Janssen (Gemeente Rotterdam)
Toegevoegde criticus         : Ganesh Babu (Posad Maxwan)

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 1 juli om 14u30
Aktiegroep het oude Westen, Gaffelstraat 1-3, 3014 RA, Rotterdam

Cyberpolis
Een optimistisch toekomstbeeld voor de digitalisering van de stad

We staan aan het begin van een nieuw technologisch tijdperk. Een tijdperk, dat een totale automatisering van de leefomgeving mogelijk maakt. De snelle ontwikkelingen van meerdere disruptieve technologieën zullen zorgen voor vervagende grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld. Een nieuwe digitale laag die overal aanwezig is en waarin alles met elkaar verbonden is; waarin mensen communiceren met mensen, mensen met objecten en objecten met objecten. De technologie zal zorgen voor een geheel nieuwe manier van bouwen, organiseren en ervaren van de stad. Kortom, het zal de stad zoals wij kennen op een radicale manier veranderen!

Who owns the robots rules the world
Hoe de digitalisering gaat plaatsvinden en hoe de digitale steden eruit gaan zien hangt af van wie de technologie gebruikt en met welke motivatie deze wordt ingezet. Dus hoe willen we dat onze steden er in de toekomst uit gaan zien?

Een prototype
Cyberpolis is een stedenbouwkundig prototype voor een speculatieve digitale stad. Deze stad laat zich inspireren door de sociale kant van de digitale wereld. Een open en toegankelijke wereld, waar de gebruikers de technologie inzetten om zelf hun omgeving vorm te geven, door collectieven te vormen, content te delen, en te discussiëren. De stad als een sociaal platform, gemaakt door en voor de bewoners. In Cyberpolis hebben de bewoners het voor het zeggen. Zij gaan het experiment met de stad aan en gebruiken digitale technologie om de stad naar eigen wens fysiek te veranderen. Daarmee wordt het een stad die zich afzet tegen huidige smart city concepten om steden slimmer, efficiënter en meer generiek te maken. Het zet in op collectieve expressie, spontaniteit en lokale identiteit.

De cyberpolitanen
De inwoners van deze cyberstad worden de cyberpolitanen genoemd. Het zijn allemaal creatieve, actief participerende bewoners en de bestaande stad is hun speelveld. De cyberpolitanen opereren altijd als collectief. Iedereen is lid van één of meerdere collectieven, die verspreid over de stad zich ontfermen over hun eigen collectief toegeëigende stuk stad.

Wie een cyberpolitaan wilt worden moet zich registreren op het cyberpolis platform. Het gebruikersprofiel is je digitale identiteit en fungeert als een paspoort voor de cyberstad. Het platform biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij collectieven, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen stuk stad.

Tabula scripta
Cyberpolis is geen nieuwe stad op een nieuwe plek. Het is een nieuwe manier van stad maken en ontwikkelen binnen de bestaande stad. Het bouwt voort een op traditie van collectieve en bottum up initiatieven, die bewoners inzetten om de stad zich meer toe te eigenen. Daarom wordt deze manier van stad maken ook niet opgedrongen, maar gebeurt het altijd op initiatief van het collectief. Het zijn de bestaande lokale plekken waar de sociale netwerken het sterkst zijn. Deze liggen verspreid door de stad en worden toegeëigend door collectieven, zij bepalen hoe hun stuk stad werkt en eruit komt te zien.

Een stad zonder architecten
In een toekomst waar digitale communicatie zo van zelfsprekend is, dat het als tweede taal kan worden beschouwd, is het voor iedereen mogelijk om zelf deze technologie te gebruiken en in te zetten om de stad te ontwerpen en te bouwen. Technologie als een toolkit voor de stad. Dat maakt dat architecten overbodig zullen zijn. Iedereen in Cyberpolis kan zelf architect zijn. Wanneer collectieven als groep bepalen hoe hun stuk stad eruit komt te zien, hoe deze georganiseerd is en hoe deze wordt ervaren, zal de stad radicaal veranderen. De stad wordt spontaner, lokaler, expressiever. Het is een digitale stad gemaakt voor en door haar bewoners.

share item