Slotpresentatie Jurian Voets

vrijdag 24 november, 16u00

Vrijdag 24 november vindt de slotpresentatie van Jurian Voets, getiteld “Intense Stad Oude Westen”. Hieronder vind je een samenvatting over het afstudeerproject.

Student
Jurian Voets

Commissie
Margit Schuster (RAvB), voorzitter
Ivar Branderhorst (Ziegler | Branderhorst Stedenbouw en Architectuur), mentor
Reimar von Meding (KAW Architecten), criticus
Endry van Velzen (De Nijl Architecten), criticus

Afstudeerdatum en locatie
Vrijdag 24 november, aanvang 16u00
Auditorium, begane grond

De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!

“Intense Stad Oude Westen”

Intense Stad Oude Westen is een zoektocht naar de essentie van het stedelijke samenleven in Rotterdam. Jurian Voets is gevoed door de onvrede met betrekking tot de uitvoering van de ‘Woonvisie 2030’ op zoek gegaan naar alternatieven. Met name hekelt de strategie om hogeropgeleide gezinnen binnen de stad te huisvesten, zonder de hoog stedelijke context van de wijk als uitgangspunt te nemen en de aanname dat een traditioneel grondgebonden huis met tuin het uitverkoren woonproduct voor gezinnen is. Ook de urgentie om te verdichten lijkt te missen. Zo heeft de huidige opgave meer weg van het introduceren van ‘Suburbia’ in de stad, waar gezinnen traditioneel naartoe vertrokken om buiten de stad een nieuw rustig leven op te bouwen. Vanuit duurzaamheidsbeginselen en de sterke trek naar de stad zijn juist stedelijke typologieën nodig, maar liggen deze binnen Nederland niet altijd voor het oprapen.

Waar de gebombardeerde binnenstad de afgelopen 75 jaar in de schijnwerpers heeft gestaan met de wederopbouw, richt het ontwerpend onderzoek zich juist op de vooroorlogse stadsgordel hier omheen. Deze gordel is zeer geschikt voor het vasthouden van gezinnen die bewust kiezen voor wonen in de stedelijke context. Een manier van leven die de rust van het privaat combineert met de luxe van het collectief samenleven in de nabijheid van de hoog kwalitatieve stedelijke voorzieningen. Het Oude Westen is met zijn kosmopolitane dynamiek een stadsbuurt met veel potentie en heeft met zijn complexiteit en de ingezette tweede vernieuwingsgolf een concrete aanleiding om een voorbeeld te kunnen worden als de Intense Stad van morgen. Door middel van ontwerpend onderzoek worden de vragen beantwoord over de perceelsgewijze verdichtingsstrategie, het diversiteitsvraagstuk en een kwaliteitsslag van de publieke ruimte.

share item